น้ำบาดาล

ภาพรวม

ภาพรวม

น้ำบาดาลเป็นแหล่งที่นิยมใช้สำหรับระบบจ่ายน้ำในชุมชนซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มีเสถียรภาพโดยอิงจากการกรองจากธรรมชาติผ่านชั้นดินของโลกเมื่อ เปรียบเทียบกับน้ำผิวดินที่ปนเปื้อนและการขาดแคลนน้ำตามฤดูกาลเนื่องจากแม่น้ำและทะเลสาบที่แห้ง

การดูดน้ำบาดาลที่ถูกต้องนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้มั่นใจถึงระดับการใช้พลังงานที่เหมาะสมที่สุดและความยั่งยืน ซึ่งในคราวเดียวกันก็จะสะท้อนให้ เห็นในต้นทุนตลอดอายุการใช้งานที่ลดลง การหาจุดที่เหมาะสมของกระบวนการนี้หมายถึงการนำความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มาใช้ร่วมกันในการออกแบบ และสร้างระบบ น้ำบาดาล เช่น อ่างเก็บน้ำบาดาล บ่อดูดน้ำบาดาล การเลือกปั๊มแช่ ระบบท่อจ่ายน้ำดิบ และคุณภาพน้ำบาดาล

กรุนด์ฟอสมีปั๊มน้ำบาดาลรุ่น SP สำหรับการใช้งานในบ่อทุกชนิด โดยปั๊มน้ำบาดาลกรุนด์ฟอสรุ่น SP ได้รับการออกแบบระบบไฮโดรลิคที่ทันสมัยที่สุด ปั๊มน้ำบาดาลรุ่น SP สามารถสูบน้ำได้สูงสุดตามความต้องการ และยังมีต้นทุนระยะยาวที่ต่ำมีความน่าเชื่อในการทำงานที่สูง นอกจากปั๊มที่ทนทานแล้วคุณยังได้รับความน่าเชื่อถือและการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยปราศจากปัญหาพร้อมกับระยะเวลาทำงานที่ยาวนานเมื่อ เทียบกับระบบอื่น โดยคุณภาพที่ยอดเยี่ยมและการใช้ประโยชน์ที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถของเราเกี่ยวกับระบบไฮโดรลิค ทำให้มั่นใจได้ว่าปั๊มกรุนด์ฟอสมีการ ทำงานที่เชื่อถือได้โดยไม่มีการขัดข้องของปั๊ม และได้รับการออกแบบเพื่อให้ทนต่อการกัดกร่อนเนื่องจากทราย

การทำงานในบ่ออย่างเหมาะสมที่สุดเป็นประเด็นที่สำคัญ ปัญหาปกติที่เราพบสำหรับการใช้งานในบ่อคือปั๊มที่ใช้มีขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไป ระดับน้ำบาดาลอาจะลดต่ำลง ทำให้จำเป็นต้องใช้ปั๊มที่สามารถ ควบคุมแรงดันน้ำได้และยังมีปัญหาเกี่ยวกับความเร็วและแรงดันของน้ำในโครงข่ายท่อส่งน้ำ ปัญหาเหล่านี้อาจจะมีผลทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และจำเป็นต้องรักษาระดับน้ำบาดาล

กรุนด์ฟอสได้ติดตามการทำงานของบ่อน้ำทั้งหมดอย่างใกล้ชิดและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นนั้นสามารถประหยัดพลังงานพร้อมกับระยะเวลาการคืนทุน ได้อย่างรวดเร็ว ประสบการณ์แสดงให้เห็นว่าครึ่งหนึ่งที่ประหยัดได้สามารถที่จะเกิดขึ้นมาในระบบจ่ายน้ำสำหรับชุมชนในส่วนของการวางระบบบ่อน้ำ

โดยการรวมกันของชุดมอเตอร์ที่สามารถควบคุมความเร็วรอบได้และอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ ทำให้กรุนด์ฟอสมีระบบที่ครบวงจรที่ได้มีการปรับตั้ง ด้านวิศวกรรมให้สามารถทำงานร่วมกันได้ Grundfos CUE เป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใช้งานได้เอนกประสงค์ที่เป็นชุดมอเตอร์ที่สามารถควบคุมความเร็วรอบได้สำหรับการใช้งานกับปั๊ม ปัจจุบันในตลาด ร่วมกับความง่ายในการใช้ระบบป้องกันมอเตอร์ (MP204) ทำให้เรามั่นใจได้ว่าการเฝ้าตรวจสอบและการควบคุมพารามิเตอร์ที่สำคัญ เช่น การทำงานโดยไม่มีน้ำ หรือภาวะโอเวอร์โหลด ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้มั่นใจถึงเสถียรภาพในการทำงาน

ร่วมกับทักษะในการจัดการระบบบ่อน้ำ ทำให้กรุนด์ฟอสสามารถบริการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อช่วยเหลือคุณตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการตั้งแต่การระบุความจำเป็นเริ่มต้น จนถึงการเลือก การติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ สัญญาการทดลองเดินเครื่องระบบของกรุนด์ฟอสทำให้มั่นใจถึงการติดตั้งที่ถูกต้องและสัญญาการบริการครอบคลุมทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่การบำรุงรักษาตามระยะเวลาจนถึงชิ้นส่วนอะไหล่ และการตรวจวัดประสิทธิภาพปั๊มน้ำ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดข้อมูล

ดาวน์โหลดข้อมูล


SP reference tool

SP Reference tool

Engineering manual for optimal SP installations.


water utility profile brochure

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


กรณีศึกษา
ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่