น้ำบาดาล

ภาพรวม

ภาพรวม

น้ำบาดาล

เมื่อต้องทำงานกับน้ำบาดาล ปั๊มบ่อน้ำลึกของกรุนด์ฟอสและระบบปั๊มน้ำมีความโดดเด่นในด้านนี้ ไม่ว่าคุณจะต้องทำงานที่ความลึกเท่าไรก็ตาม ปั๊มมัลติสเตจแรงดันสูงของเราก็สามารถทำงานนั้นได้โดยใช้แรงงานน้อยมาก ทำให้คุณสามารถมี ปริมาณน้ำได้ตามที่ต้องการ เมื่อน้ำถูกสูบออกจากดิน ปั๊มใบพัดเดียวและปั๊มแรงดันสูงแบบหลายใบพัดยก็พร้อมสำหรับการใช้เพื่อส่งน้ำไปยังขั้นตอนถัดไป (ไม่ว่าจะเป็นการ บำบัดน้ำเพิ่มเติม หรือการใช้งานทันที)

หากน้ำบาดาลถูกสูบขึ้นมาโดยตรงจากใต้ดินและนำไปใช้ในทันที ผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอสสามารถช่วยในการบำบัดน้ำอย่างมีประสิทธิผลเพื่อ กำจัดสารเคมีต่างๆ ออกไป การบำบัดน้ำในสถานที่จริงอาจจะเป็นระบบการแก้ปัญหาที่ชัดเจน หากพื้นที่จัดเก็บน้ำเป็นสิ่งที่หาได้ยาก

ปั๊มน้ำบาดาลของกรุนด์ฟอสทั้งหมดมีพร้อมกับระบบควบคุมที่ตามความต้องการเพื่อให้มีการควบคุมและการวัดการทำงานของปั๊มได้อย่างเชื่อถือได้ หากจำเป็นต้องมีการควบคุมเพิ่มเติม ระบบเฝ้าตรวจสอบขั้นสูงก็พร้อมสำหรับการติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นใต้ดิน ในกรณีของความผิดปกติหรือความบกพร่องในการทำงาน ระบบเฝ้าตรวจสอบก็จะส่งการแจ้งเตือน ทำให้สามารถดำเนินการแก้ไขในทันที่เพื่อ หลีกเลี่ยงการหยุดทำงานของระบบ คุณภาพของน้ำบาดาลยังสามารถเฝ้าตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนการบำบัดโดยเครื่องมือในการวัดและการควบคุมที่เชื่อถือได้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการ