น้ำบาดาล – การเกษตร

ภาพรวม

ภาพรวม

กรุนด์ฟอสมีการใช้เทคโนโลยีและความรู้ความเข้าใจในการนำน้ำบาดาลขึ้นมายังผิวดินโดยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้มั่นใจถึงการจ่ายน้ำที่เพียงพอสำหรับพืชได้อย่างน่าเชื่อถือ

กรุนด์ฟอสมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มแช่ที่ควบคุมความเร็วได้และกังหันแนวตั้งที่ทนทานต่อการใช้งาน ซึ่งเป็นการออกแบบเพื่อส่งน้ำบาดาลที่คุ้มค่าการลงทุนโดยการตอบสนองทำงานร่วมกับเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เรามีผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้มั่นใจได้ว่าปั๊มและมอเตอร์นั้นมีการนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ระบบเฝ้าตรวจสอบและติดตามยังสามารถรักษาระดับการไหลของน้ำได้อย่างน่าเชื่อถือโดยการป้องกันปั๊มไม่ให้ทำงานตอนที่ไม่มีน้ำหรือความผิดปกติของแหล่งจ่ายไฟฟ้า องค์ประกอบทั้งหมดได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับการทำงานแบบ Plug-and-Play กับปั๊มและมอเตอร์ของกรุนด์ฟอส

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
บริษัทตัวแทนขาย
ศูนย์บริการ