การรวมตะกอน

ภาพรวม

ภาพรวม

การรวมตะกอนและการตกตะกอนถูกนำมาใช้งานกันอย่างกว้างขวางในการทำให้น้ำดื่มบริสุทธิ์ โดยสารช่วยรวมตะกอนหรือ flocculant ถูกนำมาใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำเพื่อช่วยปรับปรุงการตกตะกอนหรือความสามารถในการกรองอนุภาค ตัวอย่างเช่น ช่วยกำจัดอนุภาคระดับจุลภาคที่อาจจะเป็นสาเหตุทำให้น้ำขุ่นมัวและอาจจะเป็นสิ่งที่ยากหรือไม่สามารถที่จะกำจัดได้โดยใช้วิธีการกรอง เพียงอย่างเดียว

การรวมตะกอนที่เชื่อถือได้จากระบบเครื่องสูบน้ำ เครื่องผสม และเครื่องสูบจ่ายสารเคมี - ที่กรุนด์ฟอสเราสามารถจัดหาทุกส่วนประกอบทั้งหมดได้ กรุนด์ฟอสมีปั๊มที่เอาชนะปัญหาความต้องการปริมาณมากได้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ SE ของกรุนด์ฟอสถูกออกแบบสำหรับการใช้งานที่ทนทานพร้อมกับการไหลปริมาณมากและสามารถติดตั้งได้ในที่แห้งและแช่ในน้ำ ปั๊มเหล่านี้ยังมีความน่าเชื่อถือที่คุณจำเป็นต้องมีเพื่อให้มั่นใจถึงการตกตะกอนที่ถูกต้อง

กรุนด์ฟอสสามารถจัดหาระบบปั๊มดูดจ่ายสารเคมีสำหรับปริมาณมากและปริมาณน้อยและอิงจากเทคโนโลยีที่แตกต่างกันสำหรับการรวมตะกอน การฆ่าเชื้อ และการปรับค่า pH นอกจากนี้ทางกรุนด์ฟอสยังมีอุปกรณ์เสริมระบบอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าเคมีที่สามารถควบคุมกระบวนการดูดจ่ายสารเคมีและกระบวนการฆ่าเชื้อ ครบวงจรและสามารถรวมเข้ากับระบบเดิมของคุณอย่างไร้ขอบเขต

การปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยใช้ระบบที่มีประสิทธิภาพและประหยัดสำหรับการเตรียมวัตถุดิบแบบแห้งถูกนำมาใช้งานเพิ่มขึ้นสำหรับการบำบัดน้ำ กรุนด์ฟอสมีระบบอัตโนมัติสมบูรณ์แบบที่ควบคุมโดย PLC เพื่อจัดการกับปัญหาการจัดเตรียมและการดูดจ่ายสารช่วยรวมตะกอน หรือโพลีอิเล็กโทรไลต์ที่เชื่อถือได้

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของภาระจำเป็นต้องให้ระบบปั๊มน้ำสามารถจัดการกับปัญหาอัตราการไหลปริมาณมากที่แรงดันน้ำต่ำ โดยเครื่องกวนใต้น้ำ AFG มีระบบที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการผสมในถังขนาดใหญ่ เพื่อสร้างมวลการไหลขนาดใหญ่ พร้อมกับความเร็วการไหลคงที่และจำกัดความเสี่ยงเรื่องของโซนที่แบคทีเรียอาจจะเสียชีวิต เมื่อการออกแบบถังไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้เครื่องกวนใต้น้ำ เครื่องผสม Grundfos AMD และ AMG มีการออกแบบอย่างทนทานโดยใช้วัสดุทนการกัดกร่อน ซึ่งง่ายต่อการใช้งานและการบำรุงรักษา และการปฏิบัติงานที่ปราศจากปัญหาในสภาพแวดล้อมที่มีความยากต่อการทำงาน

ทางกรุนด์ฟอสยังมีบริการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อช่วยเหลือคุณตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการตั้งแต่การระบุความจำเป็นเริ่มต้น จนถึงการเลือก การติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ ทางกรุนด์ฟอสเองยังคงอยู่กับคุณและลูกค้าของคุณในส่วนของระบบปั๊มน้ำตามระยะเวลาตามข้อตกลงในการทดลองใช้ระบบเพื่อให้มั่นใจว่ามีการ ติดและยังมีการทำสัญญาบริการที่ครอบคลุมครบวงจรตั้งแต่การบำรุงรักษาตามระยะเวลาจนถึงชิ้นส่วนอะไหล่และการตรวจสอบปั๊ม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดข้อมูล

ดาวน์โหลดข้อมูล


Pumps in Water Treatment

Pumps in Water Treatment

การบำบัดน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก


wu profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่