การกรองในกระบวนการการสูบจ่ายน้ำ

ภาพรวม

ภาพรวม

การกรองขั้นสุดท้ายสำหรับน้ำที่จ่ายออกไปได้รับความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิผลโดยกลุ่มผลิตภัณฑ์กรุนด์ฟอสปั๊มความจุสูงที่สามารถให้แรงดันสำหรับอัตราการไหลต่างๆ กระบวนการกรองนับตั้งแต่การกรองแบคทีเรียอย่างง่ายจนถึงกระบวนการทางเคมีหรือทางชีวภาพ

กรุนด์ฟอสมีระบบปั๊มน้ำจ่ายเพื่อตอบสนองความต้องการอัตราการไหลที่แปรผันอย่างมากสำหรับน้ำที่ผ่านการกรองนับตั้งแต่ปั๊มตัวเรือนแยกขนาดใหญ่และปั๊มอัตราไหลผสมจนถึงปั๊มแรงเหวี่ยงมัลติสเตจแนรวตั้ง (CR) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากของเรา และยังครอบคลุมความต้องการด้านสมรรถนะทั้งหมดตามที่ต้องการระหว่างปั๊มทั้งสองแบบที่กล่าวมา

ทางกรุนด์ฟอสยังมีบริการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อช่วยเหลือคุณตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการตั้งแต่การระบุความจำเป็นเริ่มต้น จนถึงการเลือก การติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ ทางกรุนด์ฟอสเองยังคงอยู่กับคุณและลูกค้าของคุณในส่วนของระบบปั๊มน้ำตามระยะเวลาตามข้อตกลงในการทดลองใช้ระบบเพื่อให้มั่นใจว่ามีการ ติดและยังมีการทำสัญญาบริการที่ครอบคลุมครบวงจรตั้งแต่การบำรุงรักษาตามระยะเวลาจนถึงชิ้นส่วนอะไหล่และการตรวจสอบปั๊ม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดข้อมูล

ดาวน์โหลดข้อมูล


Pumps in Water Treatment

Pumps in Water Treatment

การบำบัดน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก


wu profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่