การกรอกบรรจุ

ภาพรวม

ภาพรวม

การกรอกบรรจุ

ความจำเป็นสำรับการจัดการอย่างมีสุขอนามัยยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องเมื่อเหล้าเบียร์ที่หมักออกจากห้องเก็บถังหมักหลังจาก 6-8 สัปดาห์ สิ่งนี้ทำให้ปั๊มมาตรฐานสุขอนามัยของกรุนด์ฟอสเหมาะสมสำหรับการขนถ่ายเบียร์สำเร็จไปยังสถานีบรรจุขวด เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีอนุภาคภายนอกเข้ามารบกวนรสชาติเฉพาะของเบียร์

ตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่สูงในการกลั่นเหล้าเบียร์ ปั๊มมาตรฐานสุขอนามัยทั้งหมดเข้ากันได้กับระบบ CIP ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการ ทำความสะอาดท่อทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิผลและรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์ ระบบ CIP ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานกับห้องเก็บถังหมักเพื่อทำให้ง่ายและสามารถทำความสะอาดถังได้อย่างน่าเชื่อถือได้ 100% เมื่อทำกระบวนการ CIP ระบบทุกครั้งควรจะดำเนินการโดยใช้ปั๊มแบบล่อน้ำด้วยตัวเองเพื่อกำจัดสารทำความสะอาดหยดสุดท้ายออกจากถังและท่อ ทั้งหมด

ขณะที่การควบคุมเป็นสิ่งที่สำคัญในขั้นตอนสุดท้ายนี้ กระบวนการก็ยังได้รับประโยชน์จากระบบ Grundfos E-solution ทำให้ปั๊มสามารถปรับ ตั้งความเร็วได้อย่างอัตโนมัติตามความเร็วของอุปกรณ์บรรจุขวด โดยระบบ E-solution ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงยังทำให้กระบวนการที่มีความเหมาะสมที่สุดและทำงานโดยมีประสิทธิภาพด้านพลังงานสูงสุด

ข้อสังเกต

  • ปั๊มมาตรฐานสุขอนามัยของกรุนด์ฟอสทั้งหมดผ่านการรับรอง EHEDG
  • เลือกแมคคานิคอลซีลแบบ SiC/SiC หากสารฆ่าเชื้อที่ใช้กระบวนการเพิ่มออกซิเจนเข้าไปมีการปล่อยแบคทีเรียบางตัวออกมา

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่