ห้องเครื่องยนต์

ภาพรวม

ภาพรวม

ห้องเครื่องยนต์

กรุนด์ฟอสมีประวัติอย่างยาวนานในการให้บริการปั๊มที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อการบริการสำหรับอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมาพร้อมกับระบบทำความเย็นเครื่องยนต์ ปั๊มของกรุนด์ฟอสสามารถที่จะทำให้คุณทิ้งห่างจากคู่แข่งของคุณโดยการลดการ สิ้นเปลืองพลังงานในส่วนที่ต่ำกว่าดาดฟ้าเรือลงได้ถึง 50% โดยตัวแปลงความถี่จะทำการปรับความเร็วของปั๊มทำความเย็นตามอุณหภูมิจริงของน้ำทะเลมากกว่าที่จะเปิดการทำงานของปั๊มตลอดเวลาที่ความเร็ว เต็มที่ถึงแม้ว่าจะไม่จำเป็นก็ตาม

ปั๊มใช้งานเฉพาะทางยังสามารถยืดอายุการใช้งานและง่ายต่อการบำรุงรักษา นอกเหนือจากการทำความเย็นห้องเครื่องแล้ว ปั๊มใช้งานทางการเดินทะเลครอบคลุมการใช้งานต่อไปนี้

 • ปั๊มสำหรับเติมปรับอากาศ
 • อุปกรณ์ถ่วงน้ำหนักเรือ
 • การป้องกันไฟไหม้และการใช้งานทั่วไป
 • ปั๊มสูบน้ำเสียใต้ท้องเรือ

ข้อสังเกต

กรุนด์ฟอสมีเอกสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่าน WebCAPS บนเวบไซต์ของเราที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ ใช้งานทั้งหมดรวมถึงการเปลี่ยนปั๊มเทคโนโลยีขั้นสูงและการคำนวณหาขนาดของปั๊ม

ปั๊มใช้งานทางการเดินทะเลของกรุนด์ฟอสผ่านการรับรองมาตรฐาน เช่น

 • Lloyds Register of Shipping
 • Det Norske Veritas
 • American Bureau of Shipping
 • Registro Italiano Navale Agenture
 • China Classification Society
 • Russian Maritime Register of Shipping
 • Biro Classification Indonesia
 • United States Coast Guard
 • Nippon Kaiji Koykai

ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่