การยับยั้งฝุ่น

ภาพรวม

ภาพรวม

การยับยั้งฝุ่นเป็นลักษณะที่สำคัญของการทำงานในเหมืองแร่ และยังเป็นการลดปริมาณของน้ำดิบที่จำเป็นต้องใช้ บ่อยครั้งที่น้ำที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลจากถังที่สร้างขึ้นมาจะถูกนำมาใช้สำหรับจุดประสงค์นี้ การสร้างฝุ่นเป็นผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับการปฏิบัติงานในเหมืองแร่และสามารถที่จะเกิดการอุดตันกับท่อและชิ้นส่วนกลไก ทำให้จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเพิ่มเติม

ระบบพ่นละอองน้ำเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุดสำหรับการควบคุมฝุ่นสำหรับทั้งกระบวนการและการปล่อยฝุ่นที่เกิดไม่เป็นที่ ระบบปั๊มน้ำของกรุนด์ฟอสสามารถจ่ายน้ำปริมาณมากได้ในเวลาอันสั้น ทำให้มีความเป็นไปได้ในการใช้โครงแบบหัวพ่นขนาดใหญ่และลดความจำเป็นสำหรับการกรอง

บ่อน้ำที่สร้างขึ้นมาเป็นวิธีการที่คุ้มค่าการลงทุนสำหรับการลดขนาดและต้นทุนของการบำบัดน้ำที่เกิดขึ้นตามมาโดยการลดภาระสารอินทรีย์ในน้ำเสียโดยการปล่อยให้แรงโน้มถ่วงสามารถกำจัดสิ่งเจือปนได้ น้ำที่ได้สามารถที่จะถูกกรองและผ่านการบำบัดสำหรับการนำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการทำงานในเหมืองแร่งหรือสำหรับการยับยั้งฝุ่น

ปั๊ม Grundfos Hydro MPC ของระบบยกระดับแรงดันน้ำมัลติสเตจหมายถึงคุณสามารถจัดการกับปัญหาโซนแรงดันของคุณได้อย่างง่ายดายสำหรับการขนถ่ายน้ำจากถังที่สร้างขึ้นมา สำหรับการเติมถัง และสำหรับการส่งน้ำไปยังระบบพ่นละอองน้ำ

การสร้างปั๊มด้วยวัสดุเกรดคุณภาพสูง เช่น เหล็กโครเมียมและซิลิกอนคาร์ไบด์ เช่น ปั๊ม Grundfos AP ซึ่งเป็นปั๊มแยกน้ำออกจากของแข็งเป็นปั๊มที่เหมาะสมสำหรับบ่อแร่ที่มีการติดตั้งชั่วคราวหรือติดตั้งถาวร และยังมีสมรรถนะของปั๊มแรงดันสูงสำหรับการใช้งานอย่างต่อเนื่องโดยทรายหรือตัวกลางขัดถูอย่างอื่น การสร้างด้วยเหล็กหล่อและลักษณะเฉพาะการออกแบบที่แคบทำให้ปั๊ม Grundfos DWK สำหรับการแยกน้ำมีความเหมาะสมสำหรับการทำงาน และปั๊มแบบนี้สามารถที่จะสูบหินขนาดเล็กที่อัตราการไหลที่ดีกว่าปั๊ม Grundfos AP

การเลือกวัสดุที่ถูกต้องเป็นวิธีการที่สำคัญที่สุดในการป้องกันการกัดกร่อน ช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบปั๊มน้ำ ทางกรุนด์ฟอสยังมีบริการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อช่วยเหลือคุณตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการตั้งแต่การระบุความจำเป็นเริ่มต้น จนถึงการเลือก การติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ นอกจากนี้ทางกรุนด์ฟอสยังมีการทำสัญญาทดลองเดินเครื่องระบบและสัญญาบริการตามความต้องการของคุณ และชุดชิ้นส่วนอะไหล่และการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ตามความต้องการของคุณในสถานที่ปฏิบัติงานก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่