ระบบน้ำหยดและการพ่นละอองน้ำขนาดเล็ก

ภาพรวม

ภาพรวม

การชลประทานระบบน้ำหยดและการพ่นละอองน้ำขนาดเล็กสำหรับการใช้งานด้วยแรงดันต่ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการลดการกลายเป็นไอระเหยและส่งไปถึงปลายทางให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ การรักษาระดับแรงดันให้คงที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเพื่อให้มั่นใจได้ถึงการใช้งานที่สม่ำเสมอตลอดแต่ละโซนในระบบ และสิ่งนี้ยังเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานในการชลประทานหากมีการจัดการอย่างเหมาะสม การจะทำสิ่งนี้ให้ประสบความสำเร็จจำเป็นที่ต้องให้ระบบสามารถชดเชยการเปลี่ยนแปลงในการไหลเพื่อให้มั่นใจได้ถึงแรงดันคงที่ในโซนทางเข้าและทางออก

ปั๊มที่สามารถควบคุมความเร็วรอบได้ทำให้มั่นใจได้ถึงแรงดันคงที่ในโซน ขณะที่ยังรักษาระดับต้นทุนการปฏิบัติงานให้ลดลงในเวลาเดียวกัน การควบคุมปั๊มที่เชื่อต่อไปยังปั๊มของกรุนด์ฟอสสามารถที่จะใช้เพื่อเฝ้าตรวจสอบข้อมูลปั๊ม และสิ่งนี้สามารถนำมาใช้เพื่อตรวจจับเวลาที่ไส้กรองทรายจำเป็นต้องมีการทำความสะอาด ทางกรุนด์ฟอสยังสามารถรวมอุปกรณ์อัดฉีดสารเคมีเข้าด้วยกันเพื่อให้มั่นใจถึงการผสมอย่างสม่ำเสมอในท่อจ่าย

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
บริษัทตัวแทนขาย
ศูนย์บริการ