น้ำดื่ม

ภาพรวม

ภาพรวม

น้ำดื่มสำหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรม

ปั๊มของกรุนด์ฟอสสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตน้ำเป็นแบบที่เหมาะสมสำหรับการผลิตน้ำดื่ม เมื่อไรก็ตามที่คุณมองหาวิธีการบำบัดน้ำผิวดินหรือน้ำใต้ดิน ด้วยความรู้ความชำนาญสำหรับการประยุกต์ใช้งานเพิ่มเติมทำให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพของน้ำที่ผ่านการบำบัดตรงกับมาตรฐานน้ำดื่ม

สำหรับปั๊มแบบใบพัดเดียวและแบบหลายใบพัดที่ใช้สำหรับการสูบส่งน้ำจากขั้นตอนหนึ่งไปยังขั้นตอนถัดไปตลอดทั้งกระบวนการบำบัด ผลิตภัณฑ ที่มีความพิเศษของเรายังประกอบด้วยปั๊มดูดจ่ายสารเคมีแบบดิจิตอลที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งสามารถจะจ่ายสารเคมีได้ตามปริมาณที่เที่ยงตรงในกระบวนการบำบัดขั้นต้น การแยกเกลือจากน้ำ และการฆ่าเชื้อ ซึ่งมีสมรรถนะการทำงานที่ไม่มีข้อบกพร่องหากการปรับค่า pH เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมี ระบบฆ่าเชื้อของกรุนด์ฟอสและเครื่องสูบจ่ายสารเคมีแบบดิจิตอลทำให้การปฏิบัติงานราบรื่นมากขึ้น และทำให้มั่นใจว่าต้องไม่เป็นีการสิ้นเปลืองเงินในการจ่ายสารเคมีมากเกินไป

ก่อนและหลังการจ่ายสารเคมี คุณภาพของน้ำต้องถูกทำการวัดและควบคุม ทางกรุนด์ฟอสมีระบบการวัดและการควบคุมที่ปรับตามความต้องการซึ่งจะมั่นใจได้ถึงคุณภาพที่ตรงกับความต้องการ

ข้อสังเกต
ปั๊มสูบจ่ายสารเคมีของกรุนด์ฟอสทั้งหมดผลิตขึ้นมาจากวัสดุที่เข้ากับมาตรฐานและการรับรองที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่