การจ่ายน้ำ

ภาพรวม

ภาพรวม

เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความสมดุลระหว่างระบบรักษาแรงดัน และแรงดันที่มีความสำคัญมากในระบบการสูบจ่ายน้ำ ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอสได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานที่คงทนและสามารถติดตั้งได้ในที่แห้งหรือแช่ในน้ำ โดยการจัดการอย่างเที่ยงตรงในส่วนของโซนแรงดันที่ทำได้โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ Grundfos Hydro MPC หรือระบบเพิ่มแรงดดันน้ำแบบหลายใบพัดโดยใช้ปั๊มแรงเหวี่ยงมัลติสเตจ (CR) เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือของระบบและความเค้นของระบบที่น้อยที่สุด

กลุ่มผลิตภัณฑ์ในส่วนของชุดควบคุมระดับน้ำสามารถที่จะให้การควบคุมและการเฝ้าตรวจสอบอย่างน่าเชื่อถือได้สำหรับปั๊มสูงสุด 6 ตัว และสามารถ ทำงานร่วมกับตัวแปลงความถี่และป้องกันมอเตอร์ อุปกรณ์เสริมส่วนของตัวเซ็นเซอร์ที่ครบวงจร (เช่น ตัวเซ็นเซอร์ระดับน้ำและตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิ) ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะมีข้อมูลที่ได้มาจากระบบ ควบคุมของปั๊มของคุณ

ในรูปแบบเดิมนั้น สารประกอบคลอรีนเป็นสารเคมีที่ถูกนำมาใช้งานมากที่สุดสำหรับการฆ่าเชื้อ โดยกรุนด์ฟอสมีระบบปั๊มดูดจ่ายสารเคมีสำหรับปริมาณมากหรือปริมาณน้อยและอิงจากเทคโนโลยีที่แตกต่างกันสำหรับการเกาะกลุ่ม การฆ่าเชื้อ และ การปรับค่า pH นอกจากนี้ทางกรุนด์ฟอสยังมีอุปกรณ์เสริมระบบอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าเคมีที่สามารถควบคุมกระบวนการดูดจ่ายสารเคมีและกระบวนการฆ่าเชื้อ ครบวงจรและสามารถรวมเข้ากับระบบเดิมของคุณอย่างไร้ขอบเขต

การประยุกต์ใช้งานด้านเทคโนโลยีที่ถูกนำมาพิจารณาทำให้มั่นใจได้ว่ามีความลงตัวอย่างดีที่สุดสำหรับความต้องการระบบสูบน้ำของคุณ โดยปั๊มแช่แบบมัลติสเตจที่มาพร้อมกับชุดควบคุมปั๊ม (Control MPC) ตัวแปลงความถี่ภายนอก (CUE) สำหรับมอเตอร์ที่สามารถควบคุมความเร็ว รอบได้ ชุดป้องกันมอเตอร์ (MP204) เพื่อเฝ้าตรวจสอบสภาพการทำงานของมอเตอร์และปรับเปลี่ยนตามสภาพที่เปลี่ยนแปลง และท่อยกที่มีความยืดหยุ่นเพื่อให้ระบบมีแรงเสียดทานน้อยที่สุด

ทางกรุนด์ฟอสยังมีบริการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อช่วยเหลือคุณตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการตั้งแต่การระบุความจำเป็นเริ่มต้น จนถึงการเลือก การติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ ทางกรุนด์ฟอสเองยังคงอยู่กับคุณและลูกค้าของคุณในส่วนของระบบปั๊มน้ำตามระยะเวลาตามข้อตกลงในการทดลองใช้ระบบเพื่อให้มั่นใจว่ามีการ ติดและยังมีการทำสัญญาบริการที่ครอบคลุมครบวงจรตั้งแต่การบำรุงรักษาตามระยะเวลาจนถึงชิ้นส่วนอะไหล่และการตรวจสอบปั๊ม

ดาวน์โหลดข้อมูล
ดาวน์โหลดข้อมูล

ดาวน์โหลดข้อมูล


Demand Driven Distribution

Demand Driven Distribution

Reliable and cost-effective water distribution.


wu profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


Cases
News
ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่