การฆ่าเชื้อ

ภาพรวม

ภาพรวม

การฆ่าเชื้อสามารถทำได้โดยใช้ทั้งการกรองจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายออก หรือโดยการเติมสารฆ่าเชื้อลงไปในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อทำให้น้ำดื่มบริสุทธิ์ น้ำถูกฆ่าเชื้อเพื่อกำจัดเชื้อโรคซึ่งผ่านไส้กรอง โดยน้ำประปาที่จ่ายในประเทศส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีการรักษาระดับสารฆ่าเชื้อตกค้างผ่านระบบการจ่ายน้ำประปาซึ่งน้ำอาจจะมีการอยู่ในระบบหลายวันก่อนที่จ่ายถึงผู้บริโภค

กรุนด์ฟอสมีระบบปั๊มน้ำดูดจ่ายสารเคมีสำหรับปริมาณมากหรือปริมาณน้อยและอิงจากเทคโนโลยีที่แตกต่างกันสำหรับการเกาะกลุ่ม การฆ่าเชื้อ และการปรับค่า pH นอกจากนี้ทางกรุนด์ฟอสยังมีอุปกรณ์เสริมระบบอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าเคมีที่สามารถควบคุมกระบวนการดูดจ่ายสารเคมีและกระบวนการฆ่าเชื้อครบวงจรและสามารถรวมเข้ากับระบบเดิมของคุณอย่างไร้ขอบเขต

ในรูปแบบเดิมนั้น สารประกอบคลอรีนเป็นสารเคมีที่ถูกนำมาใช้งานมากที่สุดสำหรับการฆ่าเชื้อด้วยสารเคมี ทางกรุนด์ฟอสสามารถให้คำแนะนำและจัดหาระบบฆ่าเชื้อที่ใช้สารประกอบคลอรีนเช่น ก๊าซคอลรีน (Cl¬2) โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (NaOCl) และคลอรีนไดออกไซด์ (ClO2)

การส่งน้ำจากสถานที่บำบัดซึ่งมีความต้องการระบบปั๊มน้ำที่จัดการกับปัญหาน้ำปริมาณมากได้ และระบบปั๊มน้ำของกรุนด์ฟอสซึ่งมีตั้งแต่ปั๊มแช่มาตรฐานซึ่งใช้สำหรับการส่งน้ำมากกว่าการเพิ่มแรงดันน้ำ จนถึงปั๊มแรงเหวี่ยงมัลติสเตจแนวตั้ง (CR) ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง และครอบคลุมข้อกำหนดสมรรถนะทั้งหมดได้

ทางกรุนด์ฟอสยังมีบริการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อช่วยเหลือคุณตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการตั้งแต่การระบุความจำเป็นเริ่มต้น จนถึงการเลือก การติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ ทางกรุนด์ฟอสเองยังคงอยู่กับคุณและลูกค้าของคุณในส่วนของระบบปั๊มน้ำตามระยะเวลาตามข้อตกลงในการทดลองใช้ระบบเพื่อให้มั่นใจว่ามีการ ติดและยังมีการทำสัญญาบริการที่ครอบคลุมครบวงจรตั้งแต่การบำรุงรักษาตามระยะเวลาจนถึงชิ้นส่วนอะไหล่และการตรวจสอบปั๊ม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดข้อมูล

ดาวน์โหลดข้อมูล


Pumps in Water Treatment

Pumps in Water Treatment

การบำบัดน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก


wu profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ฝ่ายบริการในพื้นที่