การทำความเย็น

ภาพรวม

ภาพรวม

การทำความเย็น

ด้วยความสามารถในจัดการกับปัญหาอุณหภูมิต่ำสุดถึง -40 C ทำให้ปั๊มแรงเหวี่ยงของกรุนด์ฟอสมีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานทั้งหมดซึ่ง การทำความเย็นเป็นส่วนที่สำคัญของกระบวนการ

ปั๊มแรงเหวี่ยงซิงเกิ้ลสเตจและมัลติสเตจแบบมาตรฐานสามารถที่จะไหลเวียนของเหลวที่อุณหภูมิต่ำสุดถึง -20 C โดยอุณหภูมิของเหลวที่ต่ำนั้นต้องมีการจัดการอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเค้นต่อวัสดุในการสร้างปั๊ม และในคราวเดียวกันยังสามารถลดเวลาการหยุดทำงานและต้นทุนได้อย่างมาก สำหรับปัญหาที่ท้าทายเกี่ยวกับเรื่องนี้ กรุนด์ฟอสมีปั๊มที่ทนทานและตัวเลือกวัสดุพิเศษที่สามารถจัดการกับปัญหาอุณหภูมิได้ต่ำสุดถึง -40 C

ปั๊มสารหล่อเย็นทั้งหมดสามารถติดตั้งร่วมกับตัวแปลงความถี่เพื่อให้มั่นใจถึงการควบคุมอุณหภูมิที่เชื่อถือได้ในระบบทำความเย็น กลุ่มผลิตภัณฑ์ใช้งานเฉพาะด้านยังรวมถึงปั๊มแบบกะทัดรัดที่เหมาะสมสำหรับการทำความเย็นที่เชื่อถือได้สูง เช่น อุปกรณ์กรองของเสียออกจาก เลือดของคนไข้ เช่นเดียวกับรุ่นขนาดใหญ่ที่ออกแบบสำหรับการตอบสนองความต้องการของกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม

โดยปกติแล้วปั๊มทั้งหมดสำหรับการใช้งานรวมกับอุปกรณ์การแพทย์สามารถที่จะจำหน่ายพร้อมกับใบรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มกรุนด์ฟอสสำหรับการทำความเย็นที่เชื่อถือได้ยังรวมถึงการใช้งานที่ไม่จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษา ปั๊มทำความเย็นขับเคลื่อนด้วยระบบแม่เหล็กเป็นตัวอย่างปั๊มที่ใช้สำหรับการทำความเย็นของกังหันลมซึ่งจำเป็นต้องมีความน่าเชื่อถือและอายุการใช้ งานที่ยาวนาน

ข้อสังเกต

ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานที่อุณหภูมิสูงหรืออุณหภูมิต่ำ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับการพิจารณาอย่างระมัดระวังในเรื่องของยางสำหรับการใช้ งานพิเศษ สิ่งนี้สามารถประยุกต์ใช้งานได้หากน้ำมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการซึ่งมียางบางชนิดอาจจะหลอมละลายโดยน้ำมันในระบบเปิดเช่น หอทำความเย็น เป็นต้น เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากที่ต้องพิจารณาความเสี่ยงของการปนเปื้อน

ติดต่อเรา
ติดต่อกรุนด์ฟอส
ศูนย์บริการ