การทำความร้อนในอาคารสูง

ภาพรวม

ภาพรวม

วางแผนระบบทำความร้อนจากด้านนอกสู่ด้านใน
ทำให้ทราบอัตราการไหลและอุณหภูมิที่ต้องการสำหรับเครื่องนำความร้อนระบบทำความร้อนใต้พื้น เป็นต้นทำให้คุณสามารถออกแบบระบบของ คุณโดยอิงจากความต้องการที่ทราบเกี่ยวกับอุปกรณ์ศูนย์กลาง ชุดควบคุมภายนอกและตัวแปลงความถี่แบบรวมของเราทำให้มั่นใจได้ถึงความอัจฉริยะ ความยืดหยุ่นของระบบสูงสุด และต้นทุนต่ำสุด ติดต่อเราในขั้นตอนการออกแบบสำหรับการเริ่มต้นที่ดีที่สุดสำหรับโครงการของคุณ

คิดเกี่ยวกับระบบโดยรวม
ในระบบทำความร้อน ปั๊มที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานเป็นเพียงครึ่งเดียวของความสำเร็จเท่านั้น ด้วยการออกแบบระบบที่ถูกต้องคุณสามารถที่จะลดการสิ้นเปลืองพลังงานให้น้อยที่สุด เพิ่มระดับความสบาย และการป้องกันอาคารของคุณในอนาคต ทางกรุนด์ฟอสช่วยให้คุณทำสิ่งเหล่านี้ได้

การควบคุมความเร็ว
ปั๊มควบคุมความเร็วเป็นกุญแจสำคัญสำหรับระบบที่มีประสิทธิภาพและไม่มีสัญญาณรบกวน ปั๊มควบคุมความเร็วของกรุนด์ฟอสสามารถควบคุมได้โดยการเปลี่ยนแปลงแรงดัน อุณหภูมิ อัตราการไหล แรงดันที่ต่างกัน หรือพารามิเตอร์จำเพาะ ที่วัดได้ สิ่งนี้ทำให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่สูง การสิ้นเปลืองพลังงานที่ต่ำ และในท้ายที่สุดคือต้นทุนตลอดอายุการใช้งานที่ดีที่สุด

ระบบของกรุนด์ฟอส
กรุนด์ฟอสมีระบบปั๊มน้ำที่ทราบกันดีว่าสามารถช่วยให้คุณออกแบบและสร้างอาคารพาณิชย์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่ว่าคุณต้องการระบบปรับ อากาศ การป้องกันไฟไหม้ การจัดการกับปัญหาน้ำเสีย การยกระดับแรงดันน้ำ หรือการทำความร้อนไม่ว่าคุณต้องการสิ่งใดก็ตาม ให้โทรศัพท์หากรุนด์ฟอสเมื่อเราก็ตามที่คุณเริ่มต้นทำการออกแบบ

ไม่ว่าคุณต้องการสิ่งใดก็ตาม ให้โทรศัพท์หากรุนด์ฟอสเมื่อเราก็ตามที่คุณเริ่มต้นทำการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดข้อมูล

ดาวน์โหลดข้อมูล

Grundfos Pumps and Know-How for Heating Systems

การทำความร้อนในอาคารสูง

Grundfos Pumps and Know-How for Heating Systems


ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่