CIP

ภาพรวม

ภาพรวม

CIP/SIP

ระบบทำความสะอาดแบบไม่แยกชิ้นส่วน (CIP) และระบบฆ่าเชื้อแบบไม่แยกชิ้นส่วน (SIP) เป็นระบบที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมซึ่งสุขอนามัยเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดและการปนเปื้อนต้องไม่มีแม้แต่นิดเดียว โดยไม่จำเป็นต้องมีการแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์ ถัง ท่อ และสายการผลิตทั้งหมดได้สามารถที่จะทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิผล ประหยัดเวลา และประหยัดเงินในคราวเดียวกัน

ปั๊ม CIP ของกรุนด์ฟอสสามารถที่จะจัดการกับปัญหาอุณหภูมิที่สูงถึง 180C ซึ่งผลิตขึ้นมาจากเหล็กสแตนเลสที่สามารถทนต่อสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนที่พบได้ในกระบวนการทำความสะอาด ในฐานะที่ระบบ CIP นั้นไม่ได้สัมผัสกับกระบวนการจริง (เป็นอาหารหรือยา) ปั๊มมาตรฐานสุขอนามัยก็ไม่จำเป็นต้องใช้ อย่างไรก็ตามปั๊มแบบ CIP โดยปกติจะมีการขัดเงาด้วยระบบไฟฟ้าเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีเศษตกค้างติดที่ด้านใน ปั๊มดูดจ่ายสารเคมีที่เที่ยงตรงสามารถที่จะเร่งกระบวนการทำความสะอาดแบบ CIP โดยการเติมสารทำความสะอาดที่จำเป็น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นตามมา คือ การลดการชะล้างระบบ

ในกรณีสำหรับกระบวนการ SIP ที่มีความต้องการมากขึ้น ปั๊มกรุนด์ฟอสมัลติสเตจถูกนำมาใช้เพื่อป้อนเข้าหม้อน้ำเพื่อผลิตไอน้ำที่สามารถทำ ความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิผลที่อุณหภูมิสูงมาก เช่น ขวด เป็นต้นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่

บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th
ศูนย์บริการในพื้นที่

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999 (+66) 8 1110 7997 Service Hotline (+66) 8 1110 8998 Service Hotline

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่


บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th