การใส่สารเคมีและการใส่ปุ๋ย

ภาพรวม

ภาพรวม

ระบบใส่สารเคมีและใส่ปุ๋ยสามารถที่จะใช้งานแยกจากกันได้ แต่จากมีระบบและหลักการทำงานที่คล้ายคลึงกันเสมอ กล่าวคือ การดูดจ่ายสารเคมีที่ปลอดภัยและเที่ยงตรงและการผสมที่สม่ำเสมอในท่อน้ำสามารถที่จะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในระบบ โดยอุปกรณ์ดูดจ่ายสารเคมีและการวัดของกรุนด์ฟอส ทำให้การใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ง่าย

สำหรับการจัดการกับปัญหาสารเคมีใดๆ นั้น ทางกรุนด์ฟอสมีเทคโนโลยีปั๊มที่มีความง่ายในการปรับตั้งและการรักษาระดับคงที่ ปั๊มดูดจ่ายสารเคมีที่ทนต่อการกัดกร่อนมีความเหมาะสมสำหรับการอัดธาตุอาหารและยาฆ่าแมลงเช่นเดียวกับกรดที่ใช้สำหรับการกำจัดวัตถุอินทรีย์ ซึ่งสามารถจ่ายสารเคมีเข้มข้นและพร้อมใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอและเที่ยงตรงเข้าสู่ระบบท่อน้ำ และจะทำการปรับตั้งปริมาณสารเคมีได้อย่างอัตโนมัติเพื่อตอบสนองกับการไหลที่มีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับการใช้งานจริงสถานที่เพาะปลูกนั้น พืชที่ปลูกจะได้รับความเข้มข้นของธาตุอาหารและสารเคมีควบคุมแมลงอย่างสม่ำเสมอ ปริมาณที่ถูกต้องในสถานที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้อง เรายังสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัย การป้องกันการไหลย้อน เป็นต้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับกฎหมายท้องถิ่น

ติดต่อเรา
บริษัทตัวแทนขาย
ศูนย์บริการ