การบำบัดน้ำด้วยสารเคมี – สำหรับการสูบจ่ายน้ำ

ภาพรวม

ภาพรวม

การฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีถูกนำมาใช้ในการบำบัดน้ำเพื่อลดจำนวนของจุลินทรีย์ลงให้มากที่สุดและดังนั้นจึงเป็นการเพิ่มคุณภาพของน้ำให้สูงขึ้น

กรุนด์ฟอสมีระบบปั๊มน้ำดูดจ่ายสารเคมีสำหรับปริมาณมากหรือปริมาณน้อยและอิงจากเทคโนโลยีที่แตกต่างกันสำหรับการเกาะกลุ่ม การฆ่าเชื้อ และการปรับค่า pH นอกจากนี้ทางกรุนด์ฟอสยังมีอุปกรณ์เสริมระบบอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าเคมีที่สามารถควบคุมกระบวนการดูดจ่ายสารเคมีและกระบวนการฆ่าเชื้อครบวงจรและสามารถรวมเข้ากับระบบเดิมของคุณอย่างไร้ขอบเขต

การส่งน้ำจากสถานที่บำบัดซึ่งมีความต้องการระบบปั๊มน้ำที่จัดการกับปัญหาน้ำปริมาณมากได้ และระบบปั๊มน้ำของกรุนด์ฟอสซึ่งมีตั้งแต่ปั๊มแช่มาตรฐานซึ่งใช้สำหรับการส่งน้ำมากกว่าการเพิ่มแรงดันน้ำ จนถึงปั๊มแรงเหวี่ยงมัลติสเตจแนวตั้ง (CR) ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง และครอบคลุมข้อ กำหนดสมรรถนะทั้งหมดได้

เนื่องจากลักษณะที่เป็นอันตรายของสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้ ดังนั้นสถานีดูดจ่ายต้องได้รับการออกแบบตามสารเคมีที่ใช้งาน กรุนด์ฟอสมีความรู้เป็นพิเศษในการทำสิ่งนี้และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามข้อกำหนดของสถานีดูดจ่ายสารเคมีโดยใช้สารเคมีเข้มข้น สารเคมีพร้อม ใช้งาน หรือสารเคมีแห้งตามความต้องการของคุณ ระเบียบปฏิบัติความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง การจัดเก็บสารเคมี และระบบที่มีอยู่ของคุณ

ในรูปแบบเดิมนั้น สารประกอบคลอรีนเป็นสารเคมีที่ถูกนำมาใช้งานมากที่สุดสำหรับการฆ่าเชื้อด้วยสารเคมี ทางกรุนด์ฟอสสามารถให้คำแนะนำและจัดหาระบบฆ่าเชื้อที่ใช้สารประกอบคลอรีนเช่น ก๊าซคอลรีน (Cl¬2) โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (NaOCl) และคลอรีนไดออกไซด์ (ClO2)

การปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยใช้ระบบที่มีประสิทธิภาพและประหยัดสำหรับการเตรียมวัตถุดิบแบบแห้งถูกนำมาใช้งานเพิ่มขึ้นสำหรับการบำบัดน้ำ กรุนด์ฟอสมีระบบอัตโนมัติสมบูรณ์แบบที่ควบคุมโดย PLC เพื่อจัดการกับปัญหาการจัดเตรียมและการดูดจ่ายสารช่วยรวมตะกอน หรือโพลีอิเล็กโทรไลต์ที่เชื่อถือได้

ทางกรุนด์ฟอสยังมีบริการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อช่วยเหลือคุณตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการตั้งแต่การระบุความจำเป็นเริ่มต้น จนถึงการเลือก การติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ ทางกรุนด์ฟอสยังมีบริการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อช่วยเหลือคุณตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการตั้งแต่การระบุความจำเป็นเริ่มต้น จนถึงการเลือก การติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ และยังมีการทำสัญญาบริการที่ครอบคลุมครบวงจรตั้งแต่การบำรุงรักษาตามระยะเวลาจนถึงชิ้นส่วน อะไหล่และการตรวจสอบปั๊ม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดข้อมูล

ดาวน์โหลดข้อมูล


Pumps in Water Treatment

Pumps in Water Treatment

การบำบัดน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก


wu profile brochure

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่