การบำบัดด้วยสารเคมี – น้ำเสีย

ภาพรวม

ภาพรวม

การบำบัดด้วยสารเคมีเป็นลักษณะที่สำคัญของกระบวนการบำบัดน้ำเสียโดยรวม และถูกนำมาใช้ในโรงบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่เพื่อเพิ่มคุณภาพน้ำที่ออกมาและเพื่อให้มั่นใจถึงสภาพที่แบคทีเรียยังคงมีชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสมที่สุด

การเลือกวิธีการทางเคมีนั้นยังขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของน้ำที่ไหลออกมาและยังรวมถึงการตกตะกอนของสารเคมีสำหรับการกำจัดฟอสฟอรัสและสำหรับข้อกำหนดเรื่องค่า pH โดยการใช้งานอย่างอื่นรวมถึงการเติมแหล่งคาร์บอนภายนอก หากการหาคาร์บอนเพื่อใช้งานนั้นเป็นปัจจัยที่มีข้อจำกัดสำหรับการแปลงสภาพทางชีวภาพของไนเตรทให้กลายเป็นไนโตรเจน

เนื่องจากลักษณะที่เป็นอันตรายของสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้ ดังนั้นสถานีดูดจ่ายต้องได้รับการออกแบบตามสารเคมีที่ใช้งาน สิ่งนี้สามารถทำได้โดยพิจารณาเรื่องของระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับการออกแบบการจัดเก็บสารเคมี ปั๊มดูดจ่ายสารเคมี เครื่องผสม และระบบท่อ

กรุนด์ฟอสมีความรู้เป็นพิเศษในการทำสิ่งนี้และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามข้อกำหนดของสถานีดูดจ่ายสารเคมีโดยใช้สารเคมีเข้มข้น สารเคมีพร้อมใช้งาน หรือสารเคมีแห้งตามความต้องการของคุณ ระเบียบปฏิบัติความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง การจัดเก็บสารเคมี และระบบที่มีอยู่ของคุณ

ทางกรุนด์ฟอสยังมีบริการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อช่วยเหลือคุณตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการตั้งแต่การระบุความจำเป็นเริ่มต้น จนถึงการเลือก การติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ และสัญญาการทดลองเดินเครื่องระบบของกรุนด์ฟอสทำให้มั่นใจถึงการติดตั้งที่ถูกต้องและยังมีการทำสัญญาบริการที่ครอบคลุมครบวงจรตั้งแต่การบำรุงรักษาตามระยะเวลาจนถึงชิ้นส่วนอะไหล่

Cases
ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่

บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th
ศูนย์บริการในพื้นที่

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999 (+66) 8 1110 7997 Service Hotline (+66) 8 1110 8998 Service Hotline

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่


บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th