การผลิตเนยแข็ง

ภาพรวม

ภาพรวม

การผลิตเนยแข็ง

ปั๊มมาตรฐานสุขอนามัยของกรุนด์ฟอสเป็นปั๊มที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเนยแข็ง ซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดการกับปัญหาของเหลวที่มีความหนืดสูงซึ่ง มีปัญหาในระบบการผลิต ตลอดทั้งกระบวนการ (จากการรับนมเข้ามาจนถึงการบรรจุหีบห่อ) การจัดการที่ต้องทำด้วยความแม่นยำสูงและมีความระมัดระวังสูงเพื่อให้มั่นใจได้ ว่าผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายของคุณมีคุณภาพสูง

การรับนมเข้ามา: อย่างที่เห็นได้ชัดว่าน้ำนมดิบส่วนใหญ่ถูกส่งผ่านจากถังเก็บในกระบวนการขนส่งนมเข้าไปยังถังพักโดยใช้ปั๊มแบบหมุนเหวี่ยงที่มีใบพัดชุดเดียว หากจำเป็นต้องใช้แรงดันที่สูงขึ้น ปั๊มแบบมัลติสเตจก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกัน เพื่อที่จะทำให้ถังเก็บนมนั้นว่างหมดจด ปั๊มหอยโข่งแบบล่อน้ำด้วยตัวเองใบพัดเดี่ยวซึ่งสามารถสร้างสุญญากาศขึ้นมาได้เองนั้นก็สามารถจะใช้ได้ เช่นเดียวกัน

การปรับปรุงคุณภาพของนม : ระหว่างกระบวนการหมักนม ปั๊มแบบหมุนเหวี่ยงที่มีใบพัดชุดเดียวจะส่งผ่านนมจากถังหนึ่งไปยังถังถัดไปโดยปั๊มชนิดนี้สามารถที่จะทำให้นมเกิด ความร้อนได้อย่างรวดเร็วเพื่อฆ่าแบคทีเรียทั้งหมด (รวมถึงกระบวนการทำให้เย็นตัวอย่างเร็ว) การฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อที่จะรักษารสชาติของนมเอาไว้

กระบวนการผลิต : ในการผลิตเนยแข็ง ปั๊มต้องสามารถจัดการกับปัญหาของเหลวความหนืดสูงได้ โดยปั๊มระบบลูกเบี้ยวของกรุนด์ฟอสได้มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อทำสิ่งนี้ และการเอาใจใส่เป็นอย่างดีเพื่อที่จะคงไว้ซึ่งเนื้อผิวที่ต้องการของเนยแข็ง

ข้อสังเกต

  • ปั๊มมาตรฐานสุขอนามัยของกรุนด์ฟอสทั้งหมดผ่านการรับรอง EHEDG ซึ่งบางรุ่นยังผ่านการรับรองมาตรฐาน 3A
  • เลือกแมคคานิคอลซีลแบบ SiC/SiC หากสารฆ่าเชื้อที่ใช้กระบวนการเพิ่มออกซิเจนเข้าสามารถที่จะเป็นสาเหตุของการกัดกร่อนได้
  • ในการผลิตเนยแข็งชนิดนุ่ม แมคคานิคอลซีลแบบ SiC/SiC มีความเหมาะสมสำหรับอ่างน้ำเกลือ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่