เนยเหลว

ภาพรวม

ภาพรวม

เนยเหลว

การจัดการอย่างนุ่มนวลเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการผลิตเนยเหลว ทำให้ปั๊มมาตรฐานสุขอนามัยของกรุนด์ฟอสมีความเหมาะสมอย่างมากสำหรับการใช้งานแบบนี้ ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าทั้งคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และสมรรถนะที่ดีที่สุดสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันตลอดทั้งกระบวนการผลิต

การรับนมเข้ามา: อย่างที่เห็นได้ชัดว่าน้ำนมดิบส่วนใหญ่ถูกส่งผ่านจากถังเก็บในกระบวนการขนส่งนมเข้าไปยังถังพักโดยใช้ปั๊มแบบหมุนเหวี่ยงที่มีใบพัดชุดเดียว หากจำเป็นต้องใช้แรงดันที่สูงขึ้น ปั๊มแบบมัลติสเตจก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกัน เพื่อที่จะทำให้ถังเก็บนมนั้นว่างหมดจด ปั๊มหอยโข่งแบบล่อน้ำด้วยตัวเองแบบใบพัดเดี่ยวสามารถสร้างสุญญากาศขึ้นมาได้เองนั้นก็สามารถจะใช้ได้ เช่นเดียวกัน

การปรับปรุงคุณภาพของนม : ระหว่างกระบวนการหมักนม ปั๊มแบบหมุนเหวี่ยงที่มีใบพัดชุดเดียวจะส่งผ่านนมจากถังหนึ่งไปยังถังถัดไปโดยปั๊มชนิดนี้สามารถที่จะทำให้นมเกิด ความร้อนได้อย่างรวดเร็วเพื่อฆ่าแบคทีเรียทั้งหมด (รวมถึงกระบวนการทำให้เย็นตัวอย่างเร็ว) การฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อที่จะรักษารสชาติของนมเอาไว้

กระบวนการผลิต : หลังจากกระบวนการหมักนมแล้ว ครีมที่แยกตัวออกมาก็จะถูกเคลื่อนไปยังถังกระบวนการโดยใช้ปั๊มแบบหมุนเหวี่ยงที่มีใบพัดชุดเดียว ก่อนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงและการทำความเย็นในภายหลังปั๊มระบบลูกเบี้ยว (Lube pump) สามารถดูดจ่ายสารเติมแต่งเพื่อทำให้ครีมบ่มตัว ให้สุก เมื่อครีมพร้อมสำหรับกระบวนการถัดไป ปั๊มแบบหมุนเหวี่ยงที่มีใบพัดชุดเดียวหรือปั๊มระบบลูกเบี้ยวจะทำหน้าที่ป้อนครีมทำเนยเหลวอย่างต่อเนื่อง ปั๊มที่ต้องการนี้ขึ้นอยู่กับความหนืดของของเหลว หากมีการใช้ถังเนยเหลว ปั๊มระบบลูกเบี้ยวเป็นแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการขนถ่ายเนยเหลวจากจุดนี้ไปยังเครื่องบรรจุหีบห่อ ด้วยความเอาใจใส่และความเที่ยงตรงสูง


ข้อสังเกต

  • ปั๊มมาตรฐานสุขอนามัยของกรุนด์ฟอสทั้งหมดผ่านการรับรอง EHEDG ซึ่งบางรุ่นยังผ่านการรับรองมาตรฐาน 3A
  • เลือกแมคคานิคอลซีลแบบ SiC/SiC หากสารฆ่าเชื้อที่ใช้กระบวนการเพิ่มออกซิเจนเข้าสามารถที่จะเป็นสาเหตุของการกัดกร่อนได้
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่