การทำความสะอาดขวดบรรจุ

ภาพรวม

ภาพรวม

การทำความสะอาดขวดบรรจุ

แรงดันที่สูง อุณหภูมิที่สูง และสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นปกติในเครื่องทำความสะอาดขวด ดังนั้นเพื่อการออกแบบให้แก้ปัญหาเรื่องดังกล่าว ปั๊มหอยโข่งแบบหลายใบพัดสามารถที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผลและน่าเชื่อถือตลอดไซเคิลการ ทำความสะอาดขวด

ปั๊มที่ทนทานและสามารถรับมือกับอุณหภูมิที่สูงถึง 120 C ผลิตขึ้นมาจากเหล็กหล่อเช่นเดียวกับรุ่นที่ผลิตจากเหล็กสแตนเลส ซึ่งรุ่นหลังนี้มีความเหมาะสมสำหรับกระบวนการทำความสะอาดขวาดแม้ว่าจะมีการใช้สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนก็ตาม ปั๊มดูดจ่ายสารเคมีแบบดิจิตอลรุ่นใหม่พร้อมสำหรับการใช้งานเพื่อการดูดจ่ายสารเคมีและสารทำความสะอาดทุกชนิดได้อย่างเที่ยงตรง

โดยปกติแล้วปั๊มทุกชนิดสำหรับการใช้งานเฉพาะทางจะได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถแขวนไว้ได้ที่ด้านหนึ่งของเครื่องทำความสะอาด ขวดเพื่อให้มีการทำงานในลักษณะเช่นเดียวกับการติดตั้งวางไว้บนพื้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดข้อมูล


ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่