การป้อนน้ำเข้าระบบหม้อน้ำ

ภาพรวม

ภาพรวม

หม้อน้ำ

สายการผลิตค่อนข้างขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานของหม้อน้ำที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้อย่างมาก นี่คือเหตุผลว่าทำไมปั๊มสำหรับการป้อนเข้าระบบที่ทนทานของกรุนด์ฟอสสำหรับหม้อน้ำระบบไอน้ำ หม้อน้ำระบบน้ำร้อน และหม้อน้ำระบบน้ำมัน ร้อนจึงได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้มีสมรรถนะที่ดีที่สุดแม้ในกรณีสภาพการทำงานที่เลวร้าย

ปั๊มป้อนเข้าระบบของกรุนด์ฟอสสามารถที่จะติดตั้งพร้อมกับตัวแปลงความถี่แบบรวมเพื่อให้ได้กระบวนการทำงานที่เหมาะสมที่สุดในมุมมองของ อุณหภูมิ ระดับแรงดัน และคุณภาพของไอน้ำ หากน้ำเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ ปั๊มดูดจ่ายสารเคมีจะต้องมั่นใจได้ถึงการดูดจ่ายสารเคมีที่มีความเที่ยงตรงสูง

ไอน้ำ : เมื่อมีการใช้งานกับปั๊มป้อนเข้าระบบหม้อน้ำ หม้อน้ำระบบไอน้ำเป็นการใช้งานหนึ่งที่ใช้งานค่อนข้างหนักและมีปัญหามากที่สุด กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับแรงดันสูง อุณหภูมิแวดล้อมสูง และมีจำนวนครั้งการเริ่มต้นทำงานและการหยุดทำงานบ่อยครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการทำงานที่เลวร้าย ปั๊มป้อนหม้อน้ำระบบมัลติสเตจของกรุนด์ฟอสจึงมีความเหมาะสมที่สุดในทุกๆ ลักษณะการทำงานและยังสามารถจัดการกับปัญหาสภาพทางเข้าที่ไม่ดีพอได้อย่างมีประสิทธิผล ปั๊มยังสามารถจ่ายเติมอากาศเย็นด้านบนเพื่อป้องกันเพลาไม่ให้เกิดความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงเกินไป และโดยการใช้งานกับมอเตอร์ทำให้ สามารถควบคุมกระบวนการและแจ้งเตือนความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบ

น้ำร้อน : ปั๊มชันท์แบบซิงเกิ้ลสเตจของกรุนด์ฟอสสำหรับจัดการกับปัญหาหม้อน้ำระบบน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงถึง 110C เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการต่างๆ ที่ต้องการน้ำร้อนนั้นได้มีการจ่ายน้ำร้อนได้อย่างเพียงพอ และอุณหภูมิของน้ำในหม้อน้ำมีค่าคงที่

น้ำมันร้อน : น้ำมันร้อนเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการใช้แทนที่ไอน้ำในกระบวนการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการแรงดันที่สูงมาก โดยปั๊มป้อนเข้าระบบของกรุนด์ฟอสสำหรับการใช้งานกับน้ำมันร้อนสามารถที่จะจัดการกับปัญหาอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 240C และประกอบด้วยรุ่น ที่ใช้งานแบบใบพัดเดี่ยว และหลายใบพัด

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่