ไบโอเอทานอล

ภาพรวม

ภาพรวม

ไบโอเอทานอล

กลุ่มผลิตภัณฑ์ใช้งานทางอุตสาหกรรมของกรุนด์ฟอสมีความเหมาะสมอย่างมากสำหรับการสูบของเหลวที่เหนียวข้น การหมัก การกลั่น และการทำ ให้เป็นไอระเหย โดยการควบคุมและการปรับจุดที่เหมาะสมของผังการไหลของกระบวนการดังนั้นจึงสามารถป้องกันแบคทีเรียจากภายนอกอย่างได้ผล ซึ่งทำให้การ ผลิตมีจุดที่เหมาะสมที่สุด (และมีต้นทุนต่ำลงในคราวเดียวกัน) โดยปกติแล้วปั๊มที่ผ่านมาตรฐาน ATEX พร้อมสำหรับการสูบเอทานอลเพื่อทำมั่นใจได้ถึงสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในการทำงานอย่างสมบูรณ์ แบบ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่