ไบโอดีเซล

ภาพรวม

ภาพรวม

ไบโอดีเซล

ระบบปั๊มน้ำที่ปรับตามความต้องการของกรุนด์ฟอสสามารถที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทั้งโรงงานผลิตไบโอดีเซล โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับปั๊มใช้งานหนักที่มีประสิทธิภาพในการขนถ่ายตัวกลางจากถังเก็บและขั้นตอนกระบวนการทำงานหลักต่างๆ ซึ่งรวมถึงกระบวนการปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น (transesterification) และการแยกชั้น การล้าง และการทำให้แห้ง กระบวนการเติมกลี- เซอรีน และการนำเมทานอลกลับคืนมา โดยปกติแล้วปั๊มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก ATEX จะเป็นปั๊มที่พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่อาจจะมีการระเบิดได้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กรณีศึกษา
การอ้างอิง
News
ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่

บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th
ศูนย์บริการในพื้นที่

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999 (+66) 8 1110 7997 Service Hotline (+66) 8 1110 8998 Service Hotline

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่


บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th