ไบโอดีเซล

ภาพรวม

ภาพรวม

ไบโอดีเซล

ระบบปั๊มน้ำที่ปรับตามความต้องการของกรุนด์ฟอสสามารถที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทั้งโรงงานผลิตไบโอดีเซล โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับปั๊มใช้งานหนักที่มีประสิทธิภาพในการขนถ่ายตัวกลางจากถังเก็บและขั้นตอนกระบวนการทำงานหลักต่างๆ ซึ่งรวมถึงกระบวนการปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น (transesterification) และการแยกชั้น การล้าง และการทำให้แห้ง กระบวนการเติมกลี- เซอรีน และการนำเมทานอลกลับคืนมา โดยปกติแล้วปั๊มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก ATEX จะเป็นปั๊มที่พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่อาจจะมีการระเบิดได้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กรณีศึกษา
การอ้างอิง
News
ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่