กระบวนการล้างย้อน

ภาพรวม

ภาพรวม

กระบวนการล้างย้อนหมายถึงการสูบน้ำย้อนกลับ ตัวอย่างเช่น การล้างไส้กรองตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งทางกรุนด์ฟอสมีระบบสูบน้ำกำลังสูงพร้อมกับเวลาการชะล้างและความเร็วที่เหมาะสมที่สุดที่จำเป็นสำหรับกระบวนการล้างย้อนที่มีประสิทธิผล

การล้างย้อนเป็นรูปแบบหนึ่งของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อป้องกันไม่ให้ไส้กรองเกิดการอุดตัน การล้างย้อนในโรงงานบำบัดน้ำเป็นกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ ซึ่งโดยปกติจะทำงานโดยใช้ตัวควบคุมลอจิกแบบตั้งโปรแกรมได้ (PLC) โดยไซเคิลการล้างย้อนโดยปกติจะถูกกระตุ้นการทำงานเมื่อมีแรงดันที่ต่างกันของไส้กรองเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้

ทางกรุนด์ฟอสมีระบบสูบน้ำเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความต้องการการไหลของน้ำที่แปรผันอย่างมากสำหรับการล้างย้อนโดยเริ่มต้นจากปั๊มตัวเรือนแยกขนาดใหญ่และปั๊มควบคุมการไหลผสม ซึ่งเน้นคามสำคัญไปที่น้ำที่มีการเคลื่อนที่มากกว่าแรงดันที่เพิ่มเข้ามา จนถึงปั๊มแรงเหวี่ยงแบบมัลติสเตจแนวตั้ง (CR) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากของเรา (และยังครอบคลุมความต้องการด้านสมรรถนะทั้งหมดตามที่ต้องการระหว่างปั๊มทั้งสองแบบที่กล่าวมา)

ทางกรุนด์ฟอสยังมีบริการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อช่วยเหลือคุณตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการตั้งแต่การระบุความจำเป็นเริ่มต้น จนถึงการเลือก การติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ ทางกรุนด์ฟอสเองยังคงอยู่กับคุณและลูกค้าของคุณในส่วนของระบบปั๊มน้ำตามระยะเวลาตามข้อตกลงในการทดลองใช้ระบบเพื่อให้มั่นใจว่ามีการ ติดและยังมีการทำสัญญาบริการที่ครอบคลุมครบวงจรตั้งแต่การบำรุงรักษาตามระยะเวลาจนถึงชิ้นส่วนอะไหล่และการตรวจสอบปั๊ม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดข้อมูล

ดาวน์โหลดข้อมูล


Pumps in Water Treatment

Pumps in Water Treatment

การบำบัดน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก


wu profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่