การควบคุมอุณหภูมิในระบบหม้อต้มแบบมีการควบแน่นและไม่มีการควบแน่น

การออกแบบระบบหม้อต้ม (boiler) ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุด

ความท้าทายของคุณ:

หม้อต้ม (boiler) แบบไม่มีการควบแน่น
สามารถที่จะทำงานได้หากน้ำที่ไหลย้อนกลับเข้าไปยังหม้อต้ม (boiler) ไม่ได้มีอุณหภูมิลดลงจนถึงจุดน้ำค้างในส่วนของความชื้นที่อยู่ในก๊าซไอเสียที่ออกจากปล่องไฟของหม้อต้ม (boiler)
การควบแน่นของก๊าซไอเสียนั้นเป็นสาเหตุที่สำคัญยิ่งที่ทำให้การเกิดการกัดกร่อนของหม้อต่ำ  เนื่องจากผลของความต่างของอุณหภูมิที่สูงเกินไปในภาวะการเปลี่ยนอุณหภูมิเฉียบพลัน

หม้อต้ม (boiler) แบบมีการควบแน่น
ต้องสามารถทำให้เกิดการควบแน่นของก๊าซไอเสียบนอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  หากอุณหภูมิของน้ำที่ไหลย้อนกลับไปยังหม้อต้มมีค่าสูงเกินไป  ก็จะมีการควบแน่นน้อยมากหรือไม่มีการควบแน่นเลย

โซลูชั่นของเรา:

หม้อต้ม (boiler) แบบไม่มีการควบแน่น สามารถที่จะใช้ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอสรุ่น TPE3 และตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่ติดตั้งเพิ่มเติมแทนที่จะใช้ปั๊มรักษาอุณหภูมิภายในหม้อต้มแบบทั่วไปทำงานที่ความเร็วเต็มที่ ตัวเซ็นเซอร์จะทำการวัดอุณหภูมิของน้ำที่ไหลกลับย้อนไปยังหม้อต้ม และทำให้มั่นใจว่าอุณหภูมิจะถูกรักษาให้คงที่ตลอดเวลา สิ่งนี้ทำให้สามารถปกป้องหม้อต้มได้เต็มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานด้วย

หม้อต้ม (boiler) แบบมีการควบแน่น สามารถที่จะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี FLOWLIMIT เนื่องจากมันได้มีการตั้งค่าการไหลของระบบสูงสุดไว้เพื่อที่จะรักษาอุณหภูมิน้ำที่ไหลย้อนกลับได้อย่างถูกต้อง และยินยอมให้มีการควบแน่น สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้นโดยการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของความร้อนแฝงที่มีอยู่

ปั๊มแยกสมัยใหม่และชุดขับความถี่แปรผันได้สำหรับหม้อต้มแบบไม่มีการควบแน่นสามารถจะได้รับการปรับแต่งและควบคุมโดยใช้หลากหลายวิธีการ ค้นพบโซลูชันอัจฉริยะได้ที่นี่

เลือกโซลูชันอัจฉริยะ

หม้อต้มแบบเดิม:

อุณหภูมิน้ำไหลย้อนกลับที่สูงทำให้การปฏิบัติงานของคุณปลอดภัยขึ้น  แต่ต้องทำให้อุณหภูมิสูงมาก และอาจะส่งผลทำให้ประสิทธิภาพด้อยลง

ปั๊มรักษาอุณหภูมิภายในหม้อต้มแบบเดิมนั้นมีไว้เพื่อช่วยให้อุณหภูมิของน้ำที่ไหลย้อนกลับสูงกว่าจุดน้ำค้างของก๊าซไอเสีย
ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องการกัดกร่อนและการเปลี่ยนแปลงความร้อนเฉียบพลัน

การรักษาระดับการทำงานของปั๊มรักษาอุณหภูมิภายในหม้อต้มให้มีความเหมาะสมนั้นสามารถทำได้โดยใช้ตัวเซ็นเซอร์ระบบเพื่อเฝ้าตรวจสอบอุณหภูมิน้ำที่จ่ายเข้ามา
(TF) และอุณหภูมิน้ำที่ไหลย้อนกลับ (TR)  สิ่งนี้ทำให้ปั๊มสามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงค่าเหล่านี้ได้  โดยพิจารณาการไหลเมื่อ TR มีค่าถึงค่าขีดเริ่มต่ำสุดหรือสูงสุด 
นอกจากนี้มันจะทำการประเมินอุณหภูมิที่ต่างกันในระหว่างหม้อต้ม นั่นคือ ΔT = TF– TR โดยจะมีการเตือนเมื่อเกินค่าขีดจำกัดที่ตั้งไว้

ปั๊มกรุนด์ฟอส TPE3
มีฟังก์ชั่นภายในตัวที่สามารถควบคุมปั๊มรักษาอุณหภูมิภายในหม้อต้มให้ทำงานอย่างเหมาะสมที่สุด
ซึ่งสามารถรับประกันประสิทธิภาพของหม้อต้ำของคุณและทำให้คุณอุ่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับปั๊มน้ำรุ่น TPE3

 

Condensing boiler:

การรักษาอุณหภูมิน้ำที่ไหลย้อนกลับให้อยู่ในระดับคงที่ถือเป็นกุญแจสำคัญของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  วิธีการก็คือการรักษาระดับการทำงานให้คงที่ด้วยปั๊มอัจฉริยะ

โดยปกติแล้วหม้อต้ม (boiler) แบบมีการควบแน่นสามารถที่จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสูงสุดได้ถึง 10-12% เมื่อเทียบกับหม้อต้ม (boiler) แบบเดิม  แต่ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นนั้นจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิน้ำไหลย้อนกลับ (TR)  ค่า TR ที่ต่ำจะหมายถึงความสามารถในการนำความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอระเหยกลับมาใช้ได้ดีกว่า และด้วยเหตุนี้จึงทำให้ประสิทธิภาพของหม้อต้ม (boiler) ดีขึ้นด้วย

ค่า TR ขึ้นอยู่กับการไหลของระบบ และการกำหนดจุดทำงานที่ถูกต้องซึ่งเกี่ยวข้องกับโดยตรงกับการประหยัดเชื้อเพลิงของหม้อต้ม(boiler) แต่การพยากรณ์การสูญเสียความดันในระบบนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมาก  ฟังก์ชั่น FLOWLIMIT ที่อยู่ในปั๊มกรุนด์ฟอส
TPE3 สามารถที่จะเป็นตัวแก้ปัญหาที่ชาญฉลาดในเรื่องนี้โดยการกำหนดอัตราการไหลของระบบสูงสุดไว้  มันจะเลื่อนจุดทำงานขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าได้ค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการควบแน่นของก๊าซไอเสีย

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับปั๊มน้ำรุ่น TPE3