ปั๊มอัจฉริยะสำหรับการหมุนเวียนน้ำในอาคารพาณิชย์

การออกแบบระบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการหมุนเวียนน้ำร้อน
 
ความท้าทายของคุณ:
ในการใช้งานระบบหมุนเวียนน้ำร้อนนั้น  เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้น้ำร้อนทันทีเมื่อเปิดก๊อกน้ำ  ระบบแบบเดิมที่ใช้อยู่นั้นคือ การใช้ปั๊มความเร็วคงที่เพื่อสร้างความดันที่จำเป็นต้องใช้ในท่อน้ำร้อนและระบบหมุนเวียน  โดยปกติแล้วปั๊มจะทำงานที่ความเร็วสูงสุดและโดยปกติจะเปิดการทำงานด้วยวาล์ว  ผลที่เกิดขึ้นคือ การสิ้นเปลืองพลังงานที่สูงและปั๊มไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงระบบได้


โซลูชั่นของเรา:
โซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการหมุนเวียนน้ำร้อนคือ การใช้ปั๊มควบคุมอุณหภูมิคงที่ 
โหมดควบคุมอุณหภูมิคงที่บนปั๊มกรุนด์ฟอส TPE3 จะทำหน้าที่รักษาระดับอุณหภูมิของน้ำตามที่ต้องการที่ก๊อกน้ำและในระบบท่อหมุนเวียนนำร้อน  หากอุณหภูมิเพิ่มขึ้น ปั๊มก็จะทำงานลดลง
และหากอุณหภูมิลดลง ปั๊มก็จะทำงานเพิ่มขึ้น สิ่งนี้ช่วยลดความจำเป็นสำหรับวาล์วบังคับการทำงานของปั๊ม และยังหมายความถึงจะไม่มีการไหลล้นเกิดขึ้น ส่งผลทำให้สามารถประหยัดพลังงานได้อย่างมาก
 


 

โรงพยาบาลไวบอร์กได้รับประโยชน์จากปั๊มกรุนด์ฟอส
TPE3  อ่านเอกสารของเราเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงการเดิมให้ทันสมัยได้จากที่นี่

 

โซลูชันอัจฉริยะ: ปั๊มที่มีการควบคุมอุณหภูมิ

ปั๊มความเร็วคงที่

ปั๊มความเร็วคงที่ทำให้มั่นใจได้ว่าน้ำจะร้อนในทันที แต่ก็จะใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเช่นกัน

เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำจะร้อนทันทีเมื่อต้องการ จึงได้มีการติดตั้งท่อหมุนเวียนแบบแยกต่างหาก  ในระบบแบบเดิมนั้นจะมีการใช้ปั๊มความเร็วคงที่สำหรับการหมุนเวียนน้ำร้อนแบบต่อเนื่อง ซึ่งจะมีการสร้างความดันสูงและทำงานต่อเนื่องอย่างไม่จำเป็น  นี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงต้องมีวาล์วบังคับปั๊มติดตั้งไว้ด้วย  ซึ่งส่งผลทำให้มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับการสิ้นเปลืองพลังงานที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

ปั๊มควบคุมอุณหภูมิ

ปั๊มควบคุมอุณหภูมิทำให้มั่นใจได้ว่ามีการทำงานที่ตรงกับความต้องการเสมอ

แทนที่จะควบคุมการเปิดปิดการไหลจากปั๊มความคงที่  คุณสามารถติดตั้งปั๊มควบคุมอุณหภูมิ เช่น MAGNA3 หรือ TPE 3 แทนได้ โดยโหมดควบคุมอุณหภูมิคงที่ของปั๊มทำให้มั่นใจได้ว่าอุณหภูมิของน้ำตามที่ต้องการนั้นจะถูกรักษาให้คงที่เสมอ  หากอุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้น  ปั๊มก็จะลดการทำงานลง และหากอุณหภูมิของน้ำลดลง ปั๊มก็จะทำงานเพิ่มขึ้น  เทคโนโลยีไร้สายและตัวเซ็นเซอร์แบบติดตั้งในตัวทำให้มั่นใจถึงการควบคุมที่ไร้ขอบเขตและการประสานให้มีการทำงานและความต้องการตรงกันอย่างต่อเนื่องตลอดไป ซึ่งทำให้คุณสามารถการใช้พลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์วาล์วบังคับมาติดตั้ง

MAGNA3

ข้อได้เปรียบ     

 • ปั๊มน้ำหมุนเวียนอัจฉริยะสำหรับงานทำความร้อนและทำความเย็นในเชิงพาณิชย์ประสิทธิภาพสูงโหมดควบคุมอุณหภูมิคงที่ทำให้ปั๊มสามารถปรับการทำงานตามอุณหภูมิน้ำที่แท้จริงได้
 • โหมดการควบคุมที่ละเอียดซับซ้อน เช่น FLOWLIMIT และ AUTOADAPT ช่วยลดค่าใช้จ่ายพลังงานและค่าใช้จ่ายการติดตั้งหน้าจอ TFT และการสื่อสารแบบไร้สายทำให้การตั้งค่าและการวินิจฉัยเป็นไปอย่างง่ายดาย
 • หน้าจอแบบ TFT และการสื่อสารระบบไร้สายทำให้มั่นใจได้ว่าการตั้งค่าและการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาสามารถทำได้ง่าย
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดด้วยระบบบันทึกข้อมูลและระบบช่วยเหลือการสื่อสารแบบ BMS  
Read more about MAGNA3
กรณีศึกษา: โรงพยาบาลไวบอร์ก - ไม่ต้องเสียเวลารอน้ำให้ร้อนอีกต่อไป

 

โหมดควบคุมอุณหภูมิคงที่

โหมดควบคุมอุณหภูมิคงที่ทำให้ปั๊มสามารถปรับเปลี่ยนการทำงานของมันเองให้ตรงกับความต้องการของระบบ การตั้งค่าปั๊มสามารถจัดการได้บนจอแสดงผลของปั๊มหรือผ่านแอพ Grundfos Go

TPE3

ข้อได้เปรียบ·        
 

 • รับประกันถึงอุณหภูมิที่ตรงกับที่ตั้งไว้เสมอ
 • อุณหภูมิสามารถที่จะอ่านค่าได้และพิมพ์ออกเป็นเอกสารได้โดยใช้แอพ
  Grundfos Go
 • การออกแบบและข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคมีความง่ายขึ้นเนื่องจากทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
 • ไม่จำเป็นต้องใช้วาล์วบังคับปั๊ม
 • ช่วยลดค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานของปั๊ม
Read more about TPE3