ปั๊มอัจฉริยะช่วยลดการตัดวงจรไฟฟ้าและการกลายเป็นน้ำแข็งในระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น

การออกแบบระบบทำความเย็นด้วยน้ำ (Chilled water) ที่เหมาะสมที่สุด

ความท้าทายของคุณ:

ระบบทำความเย็นที่มีการควบคุมอย่างดีเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการรักษาบรรยากาศภายในห้องที่ดีและช่วยลดต้นทุนการปฏิบัติงานด้วย  ระบบการไหลปฐมภูมิแบบแปรผัน (VPF) เป็นระบบที่เหมาะสมที่สุดในโลกที่สามารถนำมาใช้สำหรับงานนี้  แต่เพื่อหลีกเลี่ยงการกลายเป็นน้ำแข็งและการตัดวงจรไฟฟ้า โดยต้องรักษาระดับการไหลผ่านเครื่องทำความเย็นให้น้อยที่สุดและระบบต้องมีความสามารถในการปลดภาระงานได้อย่างรวดเร็ว  สิ่งนี้สามารถทำได้โดยใช้ระบบควบคุมที่เที่ยงตรง คอมเพรสเซอร์กำลังแปรผัน ปั๊มและพัดลม และท่อบายพาสที่มีการควบคุมอย่างดี

โซลูชั่นของเรา:

การแทนที่วาล์วบายพาสแบบเดิมด้วยปั๊มกรุนด์ฟอสรุ่น TPE3 ทำให้คุณสามารถรักษาอัตราการไหลผ่านเครื่องทำความเย็นไว้ที่ขั้นต่ำอย่างคงที่  ปั๊มถูกควบคุมในโหมด DP คงที่ ซึ่งสามารถรักษาแรงดันให้คงที่ได้ ดังนั้นการไหลผ่านคอยล์เย็นจึงเป็นอัตราการไหลเกินขั้นต่ำที่มีความปลอดภัย  โดยที่ปั๊มกรุนด์ฟอสรุ่น TPE3 จะหยุดการทำงานด้วยตัวเอง วิธีการนี้ทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานของปั๊มความเร็วแปรผันปฐมภูมิที่สามารถลดการจำกัดอัตราการไหลขั้นต่ำของเครื่องทำความเย็นได้อย่างอิสระ

โดยเฉลี่ยแล้วระบบความร้อน-ความเย็น-ปรับอากาศ (HVAC) จะใช้พลังงานคิดเป็น 30-40% ในตึกอาคารสูง ดังนั้นการตัดสินใจการออกแบบของคุณจึงสามารถช่วยลดอัตราการใช้พลังงานส่วนรวมได้

โซลูชันอัจฉริยะ: การไหลแบบแปรผัน

 

ระบบการไหลปฐมภูมิแบบแปรผัน (VPF) ที่ใช้วาล์วบายพาส

ประสิทธิภาพพร้อมกับค่าใช้จ่ายของงานติดตั้งซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น

ระบบน้ำเย็นที่ใช้ VPF สามารถที่จะได้รับประสิทธิภาพและสมรรถนะการทำงานที่น่าประทับใจได้โดยการปรับเปลี่ยนผลการทำความเย็นตามภาระงานจริง แต่อัตราการไหลที่ลดลงมากเกินไปและเร็วเกินไป  ก็จะมีความเสี่ยงเรื่องการก่อตัวของน้ำแข็งในคอยล์เย็น  วิธีการแก้ไขปัญหาที่พบได้บ่อยครั้งคือ การติดตั้งวาล์วบายพาสลงในท่อร่วม เพื่อนำการไหลส่วนเกินนั้นกลับเข้าไปยังเครื่องทำความเย็นเมื่อความต้องการจากคอยล์ทำความเย็นนั้นไม่สูงเพียงพอที่จะทำให้ได้อัตราการไหลขั้นต่ำ  ผลก็คือ ระบบซึ่งมีคอมเพรสเซอร์กำลังแปรผัน พัดลมแนวตั้งระบายความร้อน ปั๊มและท่อบายพาสจำเป็นต้องมีการควบคุมอย่างเที่ยงตรงสำหรับอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ทำงานร่วมกัน

ระบบการไหลปฐมภูมิแบบแปรผัน (VPF) ที่ใช้ปั๊มบายพาส

วิธีการที่คุ้มค่าการลงทุนเพื่อรักษาระดับอัตราการไหลผ่านเครื่องทำความเย็นที่เหมาะสมที่สุด

ระบบปั๊มบายพาสของกรุนด์ฟอสพร้อมกับตัวควบคุมอุณหภูมิคงที่ทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานของปั๊มปฐมภูมิไม่ขึ้นกับการกำหนดขีดจัดค่าอัตราการไหลขั้นต่ำของเครื่องทำความเย็นเลย  สิ่งนี้ช่วยหลีกเลี่ยงการไหลส่วนเกินในระบบ ทำให้ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานนั้นมีค่าต่ำสุด 
นอกจากนี้ระบบยังมีความซับซ้อนลดลงเนื่องจากอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับระบบนี้คือ
ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอสรุ่น TPE3 และตัวเซ็นเซอร์ความต่างของแรงดัน