ชุดข้อมูล BIM ขนาดเล็ก

การสร้างไฟล์งานที่มีความจุน้อยและใช้เวลาน้อยกว่า

ความท้าทายของคุณ:

BIM เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากสำหรับการจัดการในทุกๆ ขั้นตอนของวงจรการทำงานของอาคาร  มันสามารถที่จะทำการจำลองแบบของจริงสำหรับทุกงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

การก่อสร้าง การทดสอบระบบ และการปฏิบัติการ แต่บ่อยครั้งพบว่า ชุดข้อมูล BIM มักจะเป็นแบบเขียน 3D ที่มาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น ปั๊มน้ำ  ฯลฯ ซึ่งส่งผลทำให้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่พร้อมกับรายละเอียดมากมายเกี่ยวกับลักษณะภายนอกของปั๊ม ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์น้อยมากสำหรับผู้ใช้งาน BIM

โซลูชั่นของเรา:

เพื่อให้มั่นใจว่าแผนผังนั้นไม่กระทบกับการลดความเร็วลง ทางกรุนด์ฟอสจึงได้พัฒนาชุดข้อมูล BIM ขึ้นมาเพื่อการนี้เฉพาะโดย ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้โมเดลเท่านั้น  ชุดข้อมูล BIM ของกรุนด์ฟอสเป็นแนวคิดข้อมูลขนาดเล็กซึ่งสามารถทำการเรนเดอร์ (การให้แสงและเงา) ด้วยความละเอียดตามความจำเป็นและความชอบของคุณ การเข้าถึงข้อมูลบริการและการบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดยังถูกรวมไว้ในโมเดลทำให้มีความเร็วในการทำงานและความเที่ยงตรงสูงสำหรับข้อมูลการปฏิบัติงานและรูปทรงที่นำไปใช้ได้


ความรู้และประโยชน์ทั้งหมดที่คุณจะได้

ต้องการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไม่?  เข้าร่วมกับ Grundfos Ecademy เพื่อเข้าสุ่วิดีโอและการนำเสนอที่สามารถดาวน์โหลดได้เพื่อช่วยให้คุณใช้งานเทคโนโลยี BIM อย่างเกิดประโยชน์
และมีประโยชน์มากมายสำหรับการทำงานร่วมกับชุดข้อมูล BIM ที่สร้างขึ้นมาเฉพาะงานและมีขนาดเล็ก เข้าเยี่ยมชมแพล็ตฟอร์มการฝึกอบรมแบบออนไลน์ในตอนนี้เพื่อศึกษาเรื่อง  BIM อย่างละเอียด และหัวข้อที่น่าสนใจอีกมากมาย

เลือกชุดข้อมูลให้ถูกต้อง

ชุดข้อมูล BIM ของกรุนด์ฟอสถูกสร้างขึ้นแยกตามประเภท และยังประกอบด้วยตัวแปรมาตรฐานที่ครบถ้วน ทำให้คุณสามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนตามขนาดผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว หากระบบจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง

ระหว่างเฟสการออกแบบ