Grundfos iSOLUTIONS: การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่เชิงอุตสาหกรรม

ลดภาพรวมการใช้น้ำและประหยัดค่าใช้จ่าย

หลายภูมิภาคทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำ และกระบวนการทางอุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานั้น มีการคาดการณ์ว่าความต้องการน้ำในการผลิตจะเพิ่มขึ้น 400% ภายในปี 2050 [ข้อมูลจากองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ - OECD] เนื่องจากหลายอุตสาหกรรมต้องใช้น้ำปริมาณมาก น้ำจึงมีบทบาทสำคัญทั้งทางตรงและทางอ้อมในฐานะตัวทำละลาย น้ำยาหล่อเย็น น้ำยาซักล้างและทำความสะอาด และการใช้งานอื่น ๆ อีกมากมาย

เพื่อตอบสนองกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ รวมถึงราคาของน้ำสะอาดและการปล่อยน้ำเสียที่เพิ่มสูงขึ้น โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วโลกจึงมุ่งเน้นไปที่กระบวนการการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ คือการที่น้ำเสียจากกระบวนการทั่วทั้งโรงงาน และกระบวนการที่เฉพาะเจาะจงได้รับการบำบัดเพื่อให้มีคุณภาพที่สามารถจ่ายน้ำกลับไปยังวงจรน้ำของโรงงาน การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่สำหรับการควบคุมอุณหภูมิในหอหล่อเย็น เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสม เนื่องจากหอหล่อเย็นใช้น้ำปริมาณมากทั่วทั้งอุตสาหกรรมและต้องการน้ำที่มีคุณภาพค่อนข้างต่ำ ดังนั้นจึงสามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่โดยลงทุนน้อยกว่าการบำบัดน้ำสำหรับกระบวนการหลัก

 

เรียนรู้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่จากผู้เชี่ยวชาญ

กรุนด์ฟอสส่งมอบโซลูชันสำหรับทุกขั้นตอนที่สำคัญในการบำบัดน้ำ ได้แก่ การบำบัดทางชีวภาพ เคมี และกายภาพ ซึ่งจะทำให้กระบวนการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ของคุณทันสมัย มีความน่าเชื่อถือและความคุ้มค่าในการลงทุน ในขณะเดียวกันกรุนด์ฟอสยังมีความพร้อมอย่างยิ่งที่ในอนาคตแนวโน้มการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่จะมีเพิ่มมากขึ้น

เรานำน้ำในกระบวนการล้างกลับมาใช้ใหม่ 80%

ที่กรุนด์ฟอสเรามีความมุ่งมั่นที่จะประหยัดน้ำ เราต้องการลดปริมาณการใช้น้ำให้ได้ 50% ภายในปี 2025 เมื่อเทียบกับปี 2008  ในโรงบำบัดน้ำเสียของเราที่เปิดใช้งานในปี 2018 เราใช้เทคโนโลยีนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ที่เรียกว่า Grundfos iSOLUTIONS โซลูชันนี้ช่วยเรานำน้ำเสียจากกระบวนการล้างประมาณ 80% กลับมาใช้ใหม่ และทำให้โรงงานประหยัดน้ำประมาณ 5,000 ลบ.ม.ต่อปี

อนาคตของการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่เชิงอุตสาหกรรม

เจาะลึกเกี่ยวกับกระบวนการที่สำคัญของการนำน้ำกลับมาใหม่เชิงอุตสาหกรรมและดูว่า Grundfos iSOLUTIONS สามารถช่วยคุณทำให้กระบวนการเหล่านั้นประหยัดน้ำ พลังงาน และต้นทุนได้สูงสุดได้อย่างไร

 

โซลูชันอัจฉริยะสำหรับกระบวนการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

Grundfos iSOLUTIONS เชื่อมโยงส่วนประกอบอัจริยะต่าง ๆ ไว้ด้วยกันเพื่อช่วยคุณในการทำให้กระบวนการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่มีประสิทธิภาพสูงสุด โซลูชันนี้ประกอบด้วยปั๊มสูบจ่ายสารเคมีระบบดิจิทัล การติดตามตรวจสอบ อุปกรณ์การวัดและควบคุม รวมถึงปั๊มอัจริยะที่มีตัวปรับความถี่ได้ ส่วนประกอบที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้มอบระบบที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยประหยัดเวลา แรงงาน และต้นทุน

โปรดกรอกข้อมูลที่ช่องจำเป็นต้องกรอก
- อีเมล์ไม่ถูกต้อง

คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา การเพิกถอนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบธรรมในการประมวลผลข้อมูลก่อนการเพิกถอนความยินยอม และคุณยังมีสิทธิ์คัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรง รวมถึงการจัดทำโปรไฟล์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของคุณ ข้อตกลงและเงื่อนไข และ นโยบายความเป็นส่วนตัว