ระบบทำความเย็นในงานอุตสาหกรรม: วิธีลดความซับซ้อนของระบบและลดค่าใช้จ่าย

ควบคุมการทำความเย็นในงานอุตสาหกรรมอย่างชาญฉลาด

ระบบทำความเย็นในงานอุตสาหกรรม จะมีโอกาสที่กระบวนการสำคัญในทุกการใช้งานสามารถทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ 

ผู้เชี่ยวชาญการใช้งานของเราจะแสดงวิธีการทำให้ระบบทั่วไปและต้นแบบต่างๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น หอหล่อเย็น การระบายความร้อนโดยใช้หลักการวิธีการระเหยของน้ำ (evaporation cooling) การระบายความร้อนโดยใช้หลักการทำงานของชุดอุปกรณ์และเครื่องทำความเย็น (chiller) 

รับชมตอนนี้

ลดการใช้พลังงานลง 77%

มาดูกันว่า Grundfos iSOLUTIONS สามารถช่วยผู้ผลิตกาวอุตสาหกรรมลดการใช้พลังงานในหอหล่อเย็นลงถึง 77% ได้อย่างไร - หมายถึงมีปริมาณก๊าซ CO2 ที่ปล่อยออกมาน้อยกว่า 128 ตันต่อปี 

ไม่ว่าจะเป็นความเร็วคงที่ไปจนถึงระดับแรงดันที่แตกต่างกัน

มาเรียนรู้วิธีการที่บริษัทผลิตแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกปฏิบัติงานตั้งแต่การใช้ความเร็วคงที่ที่ควบคุมไม่ได้ไปจนถึงการควบคุมแรงดันที่ระดับแตกต่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงถึง 22%

ประสิทธิภาพสูงสุดผ่านความเป็นอัจฉริยะ

เชิญค้นหาว่าการตรวจสอบพลังงาน (Energy Check) ของ Grundfos สามารถช่วยองค์กรภาคอุตสาหกรรมให้ใช้งานหอหล่อเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้มหาศาลอย่างไร 

การคิดใหม่กับระบบทำความเย็นในงานอุตสาหกรรม

ที่กรุนด์ฟอสฮังการีการใช้งานระบบทำความเย็นในงานอุตสาหกรรมได้รับการปรับให้เหมาะสมด้วย iSOLUTIONS ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงและไม่มีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพในการติดตั้ง

 

รับการตรวจสอบพลังงานของกรุนด์ฟอสฟรี

การตรวจสอบพลังงาน (Energy Check) ของ Grundfos จะคำนวณการประหยัดที่เป็นไปได้ของคุณและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโซลูชันที่มีสมรรถนะสูงและมีประสิทธิภาพ การรายงานผลการปฏิบัติงานจะให้ภาพรวมทั้งหมดของระบบปั๊มของคุณ ซึ่งรวมถึงประสิทธิภาพด้านกระแสไฟฟ้าของระบบ และแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถประหยัดเงิน การดำเนินการ และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างไรบ้าง

ด้วยการตรวจสอบพลังงานของกรุนด์ฟอส คุณจะได้รับ:

  • การประเมินค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์อย่างถี่ถ้วน
  • ข้อมูลเชิงละเอียดเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานที่เป็นไปได้
  • ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงข้อมูลสภาวะแวดล้อมโดยรวมของโรงงานคุณ
  • รายการติดตั้งตามลำดับความสำคัญ รายละเอียดปั๊มและระบบที่สามารถได้ประโยชน์จากการตรวจสอบพลังงาน

จองคิวการตรวจสอบพลังงานฟรี  

บทความเชิงวิชาการ (White paper)

วิธีการทำความเย็นในงานอุตสาหกรรมอย่างชาญฉลาด

ศึกษาอุปสรรคสำคัญของระบบทำความเย็นในงานอุตสาหกรรมอย่างละเอียดในเอกสารเชิงวิชาการ (white paper) ของเรา และเรียนรู้ว่า Grundfos iSOLUTIONS ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร

Ecademy

เรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิ

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำให้ระบบระบายความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ใช่ไหม เชิญเยี่ยมชม Grundfos Ecademy ซึ่งเป็นบทเรียนฝึกอบรมแบบออนไลน์ฟรีของเรา สำหรับแนะนำคุณให้ได้รู้จักกับหอหล่อเย็น เข้าถึงวิดีโอ บทความ สื่อนำเสนอ และอื่น ๆ  

ค้นหาปั๊มน้ำที่ให้ประสิทธิภาพด้านพลังงานที่ดีที่สุด

การคำนวณการใช้พลังงานอาจใช้เวลานาน แต่ที่นี่คุณสามารถค้นหาปั๊มน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างง่ายๆ คลิกที่นี่เพื่อคำนวณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เปรียบเทียบและประเมินปั๊มน้ำตามค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน

CTF_TrM:Please fill in the required fields
- อีเมล์ไม่ถูกต้อง

คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา การเพิกถอนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบธรรมในการประมวลผลข้อมูลก่อนการเพิกถอนความยินยอม และคุณยังมีสิทธิ์คัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรง รวมถึงการจัดทำโปรไฟล์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของคุณ ข้อตกลงและเงื่อนไข และ นโยบายความเป็นส่วนตัว