บริษัท วาลปั๊ม จำกัดใช้ระบบ Grundfos Direct Sensor VFS

Overview_TEXT

ภาพรวม

สถานการณ์

ลูกค้าประสบกับปัญหาเรื่องการขัดข้องจากการทำงาน (เนื่องจากเศษโลหะเข้าไปอุดตันในตลับลูกปืนใบพัด) ของมาตรวัดการไหลแบบล้อใบพัดที่มีการใช้ก่อนหน้านี้  พวกเขาได้มองหาวิธีการที่จะลดต้นทุนของการซื้อชิ้นส่วนดังกล่าว  โดย Grundfos Direct Sensor™ ถูกนำมาใช้งานร่วมกันเพื่อสร้างเป็นระบบที่ใช้ระบบ Vortex Flow Sensor (VFS) ที่ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่

ระบบช่วยแก้ปัญหาของกรุนด์ฟอส

ตัวเซ็นเซอร์ VFS ต้องมีการสร้างบอร์ดเชื่อมต่อใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรับมือกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าและสัญญาณด้านออกของ VFS 1-20  สิ่งนี้สามารถทำได้โดยการประสานความร่วมมือด้านกับคู่ค้าที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์เข้าสู่การผลิตในช่วงต้นปี 2009

คำถามหนึ่งที่ยังคงต้องมีการแก้ปัญหาคือ กรณีที่มีการเชื่อมระบบสายดินเมื่อลูกค้าใช้ท่อพลาสติก เมื่อเราทำการตรวจสอบจุดต่อสายดินที่ถูกเชื่อมต่อกับข้อต่อทองเหลืองบน VFS 1-20 สำหรับวาลและสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น VFS 20-100  จากความคิดเห็นของลูกค้าที่ได้จากกรณีนี้ที่เกิดขึ้นในการติดตั้ง 1 จุดจาก 20 จุด  ระบบสายดินจะถูกจัดหาพร้อมกับชุดเครื่องมือเพื่อลดการตั้งคำถามไปยังลูกค้า

ผลที่ได้

เทคโนโลยีที่ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่ที่ใช้ใน VFS สามารถที่จะให้ระยะเวลาบริการที่นานขึ้นสำหรับการติดตั้งระบบ Dry Deck 20 สำหรับระบบถ่ายน้ำของฝักบัวของวาลที่มีการติดตั้งสามารถที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือมากขึ้น ผลข้างเคียงคือระบบที่ติดตั้งไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้งไส้กรองเพิ่มเติมเพื่อป้องกันตัวเซ็นเซอร์การไหล

ปัญหาเรื่องการต่อสายดินเกิดขึ้นเมื่อมีการแก้ไขปัญหาโดยการแนะนำลูกค้าให้เพิ่มระบบสายดินเพิ่มเติมจากขั้วต่อทองเหลืองบนกรุนด์ฟอสไปยังป้ายติดสายดินบนแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับการใช้งานท่อน้ำพลาสติกเพิ่มขันทำให้จุดที่อยู่บนระบบงานท่อสามารถที่จะได้จุดสายดินที่มีประสิทธิภาพ ความพร้อมของจุดต่อสายดินที่ออกแบบสำหรับตัวเซ็นเซอร์กรุนด์ฟอสจะทำให้การเชื่อมต่อสายดินมีความง่ายขึ้น  สิ่งนี้ก็จะส่งผลทำให้การติดตั้งง่ายขึ้น

ตัวเซ็นเซอร์ของกรุนด์ฟอสยังให้ประโยชน์กับวาลสำหรับชุดติดตั้งระบบระบายน้ำของฝักบัว โดยตัวเซ็นเซอร์ของกรุนด์ฟอส 1-20 ลิตร/นาที ครอบคลุมฝักบัวส่วนใหญ่ที่ใช้ทั้งระบบไฟฟ้าและระบบกลไกทีอยู่ในตลาดปัจจุบันนี้

หัวข้อ :

Whale Pumps Ltd using Grundfos Direct Sensors VFS

สถานที่ตั้ง :

Northern Ireland

บริษัท:

Grundfos

Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการโซลูชั่นที่คล้ายกันกรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่

บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการโซลูชั่นที่คล้ายกันกรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่

บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th