Venceb AS: ปั๊ม SP4 ที่ผลิตขึ้นมาพิเศษ

Overview_TEXT

ภาพรวม

กรุนด์ฟอสได้ออกแบบปั๊ม SP4 รุ่นพิเศษขึ้นมาในประเทศลัทเวีย

สถานการณ์

ระหว่างขั้นตอนการออกแบบมีการพบว่าการเจาะรูในปัจจุบันนี้ไม่ได้ตรงกับความต้องการสำหรับการบำรุงรักษาในส่วนถนนทางเข้าไปยังถังเก็บกากตะกอนหลัก ดังนั้นจึงได้ตัดสินใจว่าบ่อพุ (Artesian borehole) แบบใหม่จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับน้ำบาดาลจึงทำขึ้นมาในส่วนของการวิเคราะห์การขนถ่ายของบ่อพุปัจจุบันที่มีอยู่และพบว่ามีความเป็นไปได้ในการสร้างบ่อพุใหม่ขึ้นมาข้างบ่อปัจจุบัน โดยระบบช่วยแก้ปัญหาเรื่องการออกแบบจำเป็นต้องตอบสนองความต้องการในการใช้น้ำ 5 ลิตร/วินาทีและสำหรับท่อน้ำแบบไดนามิคจะอยู่ลึกลงไป 30 เมตรจากระดับพื้นดิน บ่อพุถูกใช้งานร่วมกับปั๊มบ่อพุที่สามารถให้ค่าอัตราการไหล (Q) 5 ลิตร/วินาที และระดับความสูง (H) 73 เมตร อุปกรณ์ต่าง (ท่อ ข้อต่อ) ชุดควบคุมปั๊มอัตโนมัติพร้อมกับเกจวัดระดับแรงดัน หม้อแปลงความถี่ ถังขยายขนาด 200 ลิตร (สำหรับการใช้งานของสถานีสูบ) ตามเอกสารที่มีอยู่เส้นผ่านศูนย์กลางของบ่อพุที่เจาะคือ 6 นิ้ว และเส้นผ่านศูนย์กลางที่สร้างขึ้นมาคือ 4 นิ้ว

ระบบช่วยแก้ปัญหาของกรุนด์ฟอส

เมื่อเปรียบเทียบกับเอกสารทางเทคนิคกับบ่อพุที่สร้างขึ้นมา เห็นได้ชัดว่าปั๊ม 6 นิ้วจะไม่เหมาะสมกับรูเจาะ และปั๊ม 4 นิ้วก็ไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ระบบที่ไม่เป็นมาตรฐานระบบช่วยแก้ปัญหาที่ทำขึ้นมาโดยกรุนด์ฟอสอยู่ในรูปของปั๊ม SP 4 นิ้ว ที่ไม่เป็นมาตรฐานเพื่อปรับตามความต้องการ

ผลที่ได้
แม้ว่าจะมีความผิดปกติด้านเทคนิคเกิดขึ้นในโครงการนี้ทางกรุนด์ฟอสก็ยังสามารถสร้างระบบช่วยแก้ปัญหาที่ประสบความสำเร็จขึ้นมาได้

หัวข้อ :

Latvia

สถานที่ตั้ง :

Groundwater supply

บริษัท:

Grundfos

Contacts_TEXT

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการโซลูชั่นที่คล้ายกันกรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่

บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการโซลูชั่นที่คล้ายกันกรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่

บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th