ระบบฆ่าเชื้อ Oxiperm Pro

Overview_TEXT

ภาพรวม

สนามบินดัสเซลดอล์ฟ
สนามบินนานาชาติดัสเซลดอล์ฟ (Düsseldorf International Airport; DUS) เปิดใช้งานวันที่ 19 เมษายน 1927 ปัจจุบันนี้เป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่สำคัญมากที่สุดของเมืองนอธไรด์เวสเฟเลีย (North Rhine Westphalia) สนามบินบินดัสเซลดอล์ฟเป็นสนามบินที่ใหญ่อันดับสามของเยอรมันเมื่อไม่พิจารณาถึงจำนวนผู้โดยสาร ซึ่งโดยรวมแล้วมีผู้เดินทาง 18.1 ล้านคนจากสนามบินบินดัสเซลดอล์ฟไปยังปลายทางมากกว่า 180 แห่งในกว่า 50 ประเทศต่อปีทั่วโลกโดยใช้สายการบิน 77 สาย (ตัวเลขปี 2008) โดยเฉลี่ยแล้วมีผู้โดยสารมากกว่า 49,000 คนที่เดินทางในแต่ละวันโดยมีเที่ยวบินขึ้นลง 625 เที่ยว


การจัดการภาคพื้นดิน
สนามบินดัสเซลดอล์ฟมีบริษัทที่บริหารจัดการภาคพื้นดินอยู่สองบริษัทด้วยกันที่รับผิดชอบด้านการบำรุงรักษาและการจัดหาเครื่องบินคือ AVIA-Partner และ FDGHG (Flughafen Düsseldorf Ground Handling GmbH) นอกจากการทำความสะอาดเครื่องบิน การเติมเชื้อเพลิงน้ำมันก๊าด และการจัดการกระเป๋าเดินทาง เครื่องบินยังต้องได้รับการเติมน้ำดื่มให้เต็มใหม่อีกครั้งเช่นเดียวกัน น้ำดื่มถูกนำมาใช้สำหรับการทำกาแฟ สำหรับเครื่องอบอาหารด้วยไอน้ำ และสำหรับอ่างล้างมือในเครื่องบิน โดยบริษัท AVIA เป็นเจ้าของรถบรรทุกน้ำสะอาด 2 คันที่มีขนาดความจุ 500 ลิตรและ 1,500 ลิตร และบริษัท FDGHG มีถังขนาดความจุ 3,000 ลิตร 3 คัน รถบรรทุกน้ำสะอาดถูกเติมน้ำดื่มให้เต็มที่จุดเติมบริเวณจุดศูนย์กลางของรถและหลังจากนั้นก็จะถูกขับเพื่อไปเติมน้ำดื่มที่เครื่องบินส่วนที่ต้องการ สำหรับห้องเติมส่วนกลางนั้นจะมีกระสวยเก็บสายยางสองตัวที่มีสายยางน้ำดื่มขนาด 1 ¼ นิ้ว และมีตัวแปลงสำหรับเชื่อมต่อเข้ากับข้อต่อมาตรฐาน ตัวแปลงนี้ถูกเชื่อมต่อไปยังรถบรรทุกน้ำสะอาดและถูกเติมให้เต็มอีกครั้งหลังจากที่น้ำหมด การเติมน้ำสะอาดขนาด 3,000 ลิตรจะใช้เวลาประมาณ 11 นาที


การเติมน้ำให้กับเครื่องบิน

หลังจากที่น้ำดื่มถูกเติมให้กับรถบรรทุกน้ำรถบรรทุกน้ำสะอาดก็จะถูกขับไปยังเครื่องบินที่เกี่ยวข้องโดยการใช้แท่นยกที่มีระบบรอกยก พนักงานสามารถที่จะเข้าถึงประตูปิดเปิดน้ำดื่มซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะตั้งอยู่บริเวณด้านล่างส่วนหลังของเครื่องบินท่อเติมน้ำจะเป็นแบบมาตรฐาน DVGW - W270 และ VP549 ดังนั้นการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์และการก่อตัวของไบโอฟิล์มจึงเกิดขึ้นได้น้อยมากหลังจากนั้นรถก็จะถูกใช้งานร่วมกับระบบป้องกันการแข็งตัวของน้ำแบบพิเศษ

ทำไมจึงเลือกใช้คลอรีนไดออกไซด์
สนามบินดัสเซลดอล์ฟเลือกใช้ระบบฆ่าเชื่อด้วยคลอรีนไดออกไซด์ Oxiperm เนื่องจากคลอรีนไดออกไซด์สามารถใช้ในงานด้านการฆ่าเชื้อได้แม้ว่าจะมีความเข้มข้นที่ต่ำก็ตามนอกจากนี้ยังมีผลต่อต่อการฆ่าเชื้อระยะยาวนั่นหมายถึงระยะเวลาที่นานขึ้นสำหรับผลที่ได้จากการฆ่าเชื้อคลอรีนไดออกไซด์ยังสามารถละลายได้ในไบโอฟิล์มและด้วยเหตุนี้จึงสามารถกำจัดไบโอฟิล์มออกจากท่อน้ำได้ดังนั้นเราไม่ได้มีเพียงระบบการฆ่าเชื้อระยะยาวเท่านั้นแต่ยังสามารถกำจัดไบโอฟิล์มได้ในระยะยาวอีกด้วยซึ่งเป็นการทำลายแหล่งกำเนิดของจุลินทรีย์ที่เกิดโทษได้อีกด้วย
เกณฑ์การตัดสินใจอย่างอื่นคือ ความเสี่ยงเรื่องการกัดกร่อนที่ต่ำของ Oxiperm Pro เนื่องจากสารตั้งต้นนั้นคือ กรดไดไฮโดรคลอลิคเจือจาง 9% และสารละลายโซเดียมคลอ        ไรต์เจือจาง 7.5% ที่ทำปฏิกิริยาในอัตราส่วนตามปริมาตร 1:1 เทียบกับคลอรีนไดออกไซด์ระบบคลอรีนไดออกไซด์อย่างอื่นที่ใช้งานได้คืออัตราส่วน 1:3 นั่นหมายถึงกรดไฮโดร    คลอริคเจือจาง 2 ลิตรจะไม่ทำปฏิกิริยากับคลอรีนไดออกไซด์และทำให้ไม่สามารถกัดกร่อนวัสดุที่ใช้ทำท่อได้


เทคโนโลยี
ท่อเหล็กสแตนเลส DN65 ที่ต่อมาจากจุดจ่ายน้ำดื่มตรงกลางไปยังห้องเก็บถังของรถบรรทุกน้ำ ซึ่งทั้งสองบริษัทคือ AVIA และ FDGHG มีระบบฆ่าเชื้อและถังของตัวเอง ดังนั้นท่อตัวป้อนเข้าระบบจะถูกแยกออกเป็นท่อเหล็กสแตนเลส DN60 สองท่อ น้ำดื่มจะไหลผ่านไส้กรองน้ำและตัวแยกระบบไปยังมาตรวัดน้ำแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งจะทำการวัดอัตราการไหลและส่งสัญญาณ 4-20 mA ไปยังระบบปั๊ม Oxiperm Proระหว่างการเติมรถบรรทุกน้ำ  ระบบปั๊ม Oxiperm Pro จะดูดจ่ายคลอรีนไดออกไซด์เข้าไปยังน้ำดื่มในสัดส่วนตามปริมาณตามกฎหมายว่าด้วยน้ำดื่มค่าของคลอรีนไดออกไซด์วิกฤติในน้ำดื่มต้องไม่เกิน 0.2 มก./ลิตรปั๊มดูดจ่ายสารเคมีที่ขับด้วยสเต็ปเปอร์มอเตอร์ (ซึ่งถูกติดตั้งในระบบปั๊ม Oxiperm Pro) จะทำหน้าที่ในการดูดจ่ายคลอรีนไดออกไซด์ตามที่ต้องการ
ถัดมาคือ ชุดอัดฉีด ซึ่งมีเซลล์วัดคลอรีนไดออกไซด์ที่ทำหน้าที่วัดความเข้มข้นของคลอรีนไดออกไซด์และส่งต่อค่าที่วัดได้ไปยังเครื่องบันทึกแบบ 2 แชนเนลคุณไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์วิเคราะห์เพิ่มเติมเนื่องจากระบบปั๊ม Oxiperm Pro นั้นมีชุดขยายสัญญาณที่วัดได้อยู่แล้ว ดังนั้นคุณจึงมีหน้าที่เพียงดูค่าที่วัดได้ให้ตรงกับกฎหมายว่าด้วยน้ำดื่มและเป็นวิธีการที่คุ้มค่าการลงทุนอย่างมากในระบบปั๊ม Oxiperm Pro นั้นจะมีชุดควบคุมที่ทำให้คุณสามารถตั้งค่าของคลอรีนไดออกไซด์เพื่อไม่ให้อยู่ในระดับอันตรายเนื่องจากการจ่ายสารเคมีที่มากเกินกำหนดโดยไม่ได้ตั้งใจ

มุมมองทางกฎหมาย
มีมาตรฐานและแนวทางสำหรับการจ่ายน้ำดื่มให้กับเครื่องบินนอกเหนือจากการจ่ายน้ำดื่มจากระบบอยู่กับที่ (อาคาร) โดยมาตรฐาน DIN 2001/part 2 (การจ่ายน้ำดื่มจากระบบเคลื่อนที่ขนาดเล็ก) เป็นการพูดถึงระบบจ่ายน้ำดื่มบนเรือ เรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก และเครื่องบิน ระบบน้ำดื่มยังถูกระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยน้ำดื่ม (มาตรา 3 นิยาม) “ระบบซึ่งมีปริมาตรน้ำสูงสุด 1,000 ลบ.ม. ถูกดึงออกมาหรือจ่ายเพื่อการใช้งานของคน (ระบบขนาดเล็ก) เช่นเดียวกับระบบเคลื่อนที่อื่นๆ นอกจากนี้ข้อบังคับของกลุ่มประเทศยุโรปสำหรับอุตสาหกรรมการบิน (JAR 25x799) และคำสั่งเกี่ยวกับสุขอนามัยท้องถิ่นสำหรับสถานีเติมน้ำบนเครื่องบิน ยังมีแนวทาง IATA (IATA AHM 440 - น้ำดื่ม) สำหรับการเติมน้ำดื่ม ดังนั้นเครื่องบินต้องมีการเติมน้ำดื่มภายในเวลา 30 นาทีก่อนเครื่องจะขึ้นนอกเหนือจากนี้การฆ่าเชื้อในน้ำดื่มเป็นสิ่งที่ควรจะมี กรมสาธารณสุขได้ทำการสุ่มตัวอย่างจากห้องเก็บน้ำดื่มทุกๆ 3 เดือนและสุ่มตัวอย่างในแต่ละเดือนจากรถบรรทุกน้ำเพื่อให้มั่นใจถึงสุขอนามัยของน้ำดื่มที่ไม่มีจุดด่างพร้อย

 

หัวข้อ :

Disinfection system for drinking water fueling of aircrafts

สถานที่ตั้ง :

Germany

บริษัท:

Düsseldorf International Airport (DUS)

Drinking water shutter on the rear bottom side of the aircraft
Drinking water shutter on the rear bottom side of the aircraft
Oxiperm chlorine dioxide system
2 x Oxiperm Pro 5 g ClO2 / h with a digital dosing pump DDI209
drinking water supply of aircrafts
There are other standards and guidelines for the drinking water supply of aircrafts than for drinking water from stationary systems (buildings).

Grundfos products used:

 • Oxiperm Pro 5 g ClO2 / h with a digital dosing pump DDI209
 • 2 chlorine dioxide measuring cells Aquacell
 • Chlorine dioxide gas warning device DIS-G
 • 2-channel writing implement
 • Grundfos service and start of operation

 

Advantages:

 • Impeccable disinfection even in low concentrations
 • No formation of sensorily discernible by-products (chlorine smell)
 • Low potential of corrosion and reduction of the operating costs due to the 1:1 mixture of both initial components
 • Integrated measuring amplifier to fulfill the requirements according to the Drinking Water Ordinance
 • Exact dosing due to a digital dosing pump (DDI 209) with stepper motor
 • No over-dosing due to a limit value of chlorine dioxide
Contacts_TEXT

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการโซลูชั่นที่คล้ายกันกรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่

บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการโซลูชั่นที่คล้ายกันกรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่

บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th