เครื่องสกัดกั้นน้ำเสียและระบบสูบน้ำสำหรับควอเทียราและวิลามูรา

Overview_TEXT

ภาพรวม

หากอัลการ์ฟ (Algarve) ถูกพิจารณาว่าเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวหลักของโปรตุเกสแล้ว วิลามูรา (Vilamura) เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงยอดเขาที่ดีเยี่ยมซึ่งเป็นที่เชิดหน้าชูตาว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์และหลากหลายที่สุดในยุโรป ไม่เพียงแต่สถานที่แห่งนี้จะมีภูมอากาศที่เหมาะและความสวยงามตามธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวยังถูกรับประกันโดยคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐาน การจัดภูมิทัศน์ การเข้าถึงที่ง่าย ศูนย์รวมโรงแรม อาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการกีฬาและสันทนาการ เช่น ท่าจอดเรือขนาดเล็กและสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียง

สถานการณ์

ในบริบทนี้ระบบสุขอนามัยของเทศบาลสำหรับอัลการ์ฟซึ่งบริหารจัดการโดยอัลการ์ฟวอเตอร์ (Algarve Water) เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในฐานะที่ทำให้ทุกคนมั่นใจได้ถึงการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมคุณภาพสูงและการพัฒนาควอเทียราและวิลามูราอย่างยั่งยืน โดยการรับเอาสัญญาการนำระบบสกัดกั้นน้ำเสียสำหรับควอเทียราและวิลามูราไปปฏิบัติ  ซึ่งอัลการ์ฟวอเตอร์เป็นบริษัทที่รับผิดชอบสำหรับการรวบรวมและการบำบัดเส้นเสียจากครัวเรือนสำหรับประชากรที่มีมากกว่า 190,000 คนโดยมีค่าใช้จ่าย 5,215,000 ยูโร ซึ่งคิดเป็น 56% ของกองทุนโคเฮชั่น (Cohesion)

ระบบช่วยแก้ปัญหาของกรุนด์ฟอส

หัวใจของระบบสกัดกั้นน้ำเสียประกอบด้วยสถานีสูบน้ำ 3 แห่งคือ EE CE3 (วิลามูรา), EE cE2 (ควอเทียรา) และ EE CE4 (ฟอนเตซานตา) โดยสองแห่งแรกได้มีการออกแบบใหม่จากสถานีสูบน้ำเดิมที่มีอยู่ ขณะที่แห่งที่สามนั้นเป็นสถานีแห่งใหม่ทั้งหมด ดังนั้นการนำ EE CE3 และ EE CE2 ไปใช้งานจริงจึงเป็นสิ่งที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากระหว่างเวลาที่อุปกรณ์เดิมหยุดใช้งานและอุปกรณ์ใหม่ถูกติดตั้งนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องให้การรวบรวมและการสูบน้ำเสียนั้นดำเนินการอย่างต่อเนื่องอโดยไม่มีการขัดจังหวะและต้องดำเนินการในลักษณะที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบมีการทำงานดังต่อไปนี้ สถานีในควอเทียราและฟอนเตซานตาจะสูบน้ำเสียไปยังระบบสกัดกั้นน้ำเสียซึ่งมีการลำเลียงไปยังสถานีวิลามูราซึ่งรับน้ำมาจากจากชุดติดตั้งของตัวเอง ปลายทางสุดท้ายเป็นโรงบำบัดน้ำเสียวิลามูราซึ่งได้รับการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ในเดือนมิถุนายน 2006 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดจำเพาะของโครงการและการทำงานระหว่างฤดูร้อน ปั๊มที่วิลามูราจะมีการกำหนดอัตราการไหลไว้ที่ 950 ลิตร/วินาที

ผลที่ได้

สถานี EE CE3 สามารถทำงานได้เต็มระบบในเดือนสิงหาคม 2006 และสถานี EE CE2 ในเดือนพฤศจิกายน 2006 ซึ่งดังแสดงให้เห็นในรูป EE CE2 มีวิธีการทำงานที่แตกต่างกันสำหรับปั๊มไฟฟ้ารุ่นเดิมกับรุ่นใหม่ สำหรับปั๊มรุ่นเดิมนั้นจะมีแกนแนวตั้งพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ระดับสูงกว่าและเพลาส่งกำลังที่ใช้ขับปั๊มที่อยู่ที่ระดับต่ำกว่าซึ่งเป็นระดับเดียวกับบ่อเปียก สำหรับการติดตั้งปัจจุบันนั้นพบว่าโครงการเลือกใช้ปั๊มแช่ใต้น้ำแบบซิงเกิ้ลสเตจพร้อมกับระบบน้ำหล่อเย็นรอบนอกซึ่งทำให้สมารถทำงานได้ในตำแหน่งแนวตั้งและภายใต้เงื่อนไขบ่อแห้ง โดยปั๊มที่ติดตั้งอยู่ที่ระดับต่ำ ขณะที่ระดับที่เหนือออกไปนั้นถูกใช้สำหรับระบบรวบรวมน้ำเสียและห้องทางเข้า นอกจากนี้ยังมีความสามารถและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นซึ่งระบบกรุนด์ฟอสใหม่นี้จะมีข้อได้เปรียบอื่นๆ เช่น ความน่าเชื่อถือที่มากกว่าและการบำรุงรักษาที่ง่ายกว่า

ตลอดกระบวนการยื่นประมูลนั้นปั๊มจากกรุนด์ฟอสเอ็นไวรอนเมนต์ ฟินแลนด์ (Grundfos Environment Finland) ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานดังกล่าว ซึ่งไม่เพียงแต่ปั๊มจะสามารถตอบสนองความต้องการตามที่ได้กำหนดไว้ในโครงการเท่านั้น แต่ยังมีลักษณะเฉพาะทางไฮโดรลิคของปั๊มที่แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นตามที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ปั๊ม S2-654-BM3 สำหรับสถานีสูบวิลามูราสามารถยกระดับแรงดันน้ำสูงถึง 260 ลิตรต่อวินาทีโดยใช้ปั๊มตัวเดียว และสามารถเพิ่มขึ้นได้ถึง 950 ลิตรต่อวินาทีโดยใช้ปั๊ม 4 ตัวต่อขนานกัน ความแตกต่างในอัตราการไหลหมายถึงในเทอมของความสูงของแรงดันน้ำพบว่าความสูงแปรผันระหว่าง 11-21 MCA โดยการจำลองการทำงานระบบไฮโดรลิคถูกทำขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบกราฟเส้นโค้งสมรรถนะของระบบกับกราฟเส้นโค้งปั๊มที่ขนานกันซึ่งเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงความเหมาะสมของปั๊มแช่ใต้น้ำที่ใช้

ความยืดหยุ่นของระบบจึงได้รับการประกันการทำงานมากขึ้นสำหรับการทำงานของตัวแปลงความถี่ซึ่งใช้รักษาระดับการทำงานของปั๊มให้คงที่ นอกจากลักษณะเฉพาะด้านไฮโดรลิคที่ดีเยี่ยมแล้วปั๊มแช่ใต้น้ำของกรุนด์ฟอสยังมีการนำมาใช้สำหรับงานที่หนักก็จะมีคุณลักษณะเฉพาะอื่นซึ่งประกอบด้วยระบบน้ำหล่อระบายความร้อนเพื่อระบายความร้อนมอเตอร์ภายใต้เงื่อนไขบ่อแห้ง การไหลผ่านของของแข็งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 80-100 มม. การควบคุมความชื้นในห้องน้ำมัน การควบคุมอุณหภูมิในขดลวดและตลับลูกปืน ตัวเซ็นเซอร์ความชื้นที่จุดทางเข้าสายเคเบิล และระบบการปรับตั้งระยะห่างของใบพัด (SmarTrim) เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพเริ่มต้นถูกรักษาระดับให้คงที่ตลอดเวลา โดยการใช้งานร่วมกับปั๊มไฟฟ้าหลักทางกรุนด์ฟอสได้มีการจัดหาเครื่องกวน Grundfos AMD รุ่นล่าสุดที่สร้างขึ้นมาจากเหล็กสแตนเลสทั้งหมด สถานีสูบน้ำหทั้งหมดจะมีบ่อเปียกด้วยกัน 2 บ่อซึ่งเชื่อมต่อถึงกันเครื่องกวนถูกติดตั้งที่ทั้งสองบ่อเพื่อทำการกวนน้ำเสียเพื่อป้องกันการตกตะกอนของของแข็งและเพิ่มความน่าเชื่อถือของปั๊ม โครงการได้รับการออกแบบโดยโปรฟลูอิโดส (Profuidos) ร่วมกับแพลเนจจ์ (Planege) เป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการควบคุมดูแลงาน

การก่อสร้างได้รับรางวัลจากสมาคม Somague-Neopul-Engigás การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องกลทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของเอ็นกิกัส (Engigas)

หัวข้อ :

Sewage Interceptor and Pumping System for Quarteira and Vilamoura

สถานที่ตั้ง :

Portugal

บริษัท:

Vilamoura

Contacts_TEXT

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการโซลูชั่นที่คล้ายกันกรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่

บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการโซลูชั่นที่คล้ายกันกรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่

บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th