โรงบำบัดน้ำเสียคิงส์คลิฟฟ์

Overview_TEXT

ภาพรวม

สถานการณ์

คิงส์คลิฟฟ์ในพื้นที่ทวิดไชร์เคาซิล (Tweed Shire Coucil) เป็นศูนย์กลางเมืองที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในเขตนิวเซาธ์เวลล์ตอนเหนือ (New South Wales) ซึ่งทางเคาซิลได้พิจารณาว่าพวกเขาจำเป็นต้องมีโรงบำบัดน้ำเสียแห่งใหม่เพื่อทำการบำบัดน้ำโสโครกที่รวบรวมมาจากอ่างพักน้ำเสียคิงส์คลิฟฟ์จากคนที่ใช้น้ำ 25,000 คนซึ่งโรงงานแห่งนี้จำเป็นต้องสามารถรองรับได้อย่างน้อยสองเท่าของประชากรที่มีอยู่หากจำเป็น

ระบบช่วยแก้ปัญหาของกรุนด์ฟอส

งานของทวิดไชร์เคาซิลเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่และมีมูลค่าสูงถึง 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และยังเป็นโครงการที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบทบัญญัติด้านสิ่งแวดล้อมการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมประกอบด้วยการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การทบทวนและการทวนสอบการออกแบบ รายงานทางภูมิศาสตร์ และแนวคิดการจัดการกับกากตะกอนถูกดำเนินการขึ้นมา ซึ่งได้มีการนำเสนอเพื่อใช้เทคโนโลยีใหม่ในรูปแบบของกระบวนการใช้กากตะกอนกัมมันต์แบบแคราเซิลที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ได้ระดับสารอาหารแอมโมเนีย ไนโตรเจนทั้งหมด และฟอสฟอรัสทั้งหมดต่ำที่สุด

โครงการเรียกว่าโรงบำบัดน้ำเสียคิงส์คลิฟฟ์ (KWWTP) และบำบัดน้ำเสียที่รวบรวมจากอ่างพักน้ำเสียคิงส์คลิฟฟ์ซึ่งประกอบด้วยคิงส์คลิฟฟ์, ฟินแกล (Fingal), ชินเดราห์ (Chinderah), คัดเจน (Cudgen), คาซัวรินา (Casuarina) และเซาท์คิงส์คลิฟฟ์ (South Kingscliff) กระบวนการบำบัดจำเป็นมีความสามารถในการระบายน้ำที่ได้อย่างเพียงพอและเคร่งครัด และจำเป็นต้องมีความง่ายในการปฏิบัติงานและทนต่อแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นกับในโรงงาน  การตัดสินใจที่ให้กรุนด์ฟอสและออลโดส (Alldos) เข้ามามีส่วนร่วมสำคัญของโครงการในฐานะที่ทั้งสองบริษัทมีเจ้าของเดียวกัน สิ่งนี้หมายความว่าช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่สามารถใช้โดยไม่จำเป็นต้องมีการสร้างใหม่ขึ้นมา

สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือ KWWTP เกี่ยวข้องกับกระบวนการ 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

- การบำบัดขั้นต้น

- การบำบัดขั้นที่สอง

- การบำบัดขั้นที่สาม

- การบำบัดกากตะกอน

วัตถุประสงค์ของการบำบัดขั้นต้นคือ การกำจัดเศษโลหะ กรวดทราย หรือวัสดุอนินทรีย์อื่นๆ ที่มาจากน้ำโสโครกดิบ  น้ำโสโครกที่ผ่านการกรองและการแยกกรวดทรายพร้อมสำหรับการเข้าสู่ขั้นตอนการบำบัดที่สอง  ที่ขั้นตอนบำบัดขั้นที่สอง น้ำโสโครกถูกผสมเข้ากับกากตะกอนกัมมันต์ที่ส่งกลับคืนมา (RAS) ในบ่อย่อยไม่ใช้ออกซิเจนที่แยกส่วนบ่อออกจากกันเพื่อส่งเสริมการกำจัดฟอสฟอรัสทางชีวภาพออกไป เครื่องผสมแช่ใต้นำ 4 ตัว (AMD25.45B.690 2.5 kW) ถูกนำมาใช้สำหรับการรักษาระดับกากตะกอนแขวนลอยสำหรับประสิทธิภาพของกระบวนการ หลังจากนั้นส่วนผสมถูกเจือด้วยปั๊มวัดด้วยระบบไดอะแฟรมลูกสูบไฮโดรลิกส์ (KM254-102) ซึ่งเป็นการเติมอลูมิเนียมและแม็กนิเซียมไฮดรอกไซด์เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของน้ำที่ออกมานั้นสามารถทำได้ตามที่ต้องการ นอกจากนี้เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำโสโครกดิบ, RAS, และสารเคมีถูกผสมกันอย่างสมบูรณ์ เครื่องผสมแช่ใต้น้ำของกรุนด์ฟอสยังช่วยป้องกันการนอนตัวของของแข็งในห้องย่อยสลาย

ในตอนนี้เครื่องผสมยังเคลื่อนที่ไปยังถังออกซิเดชั่น ซึ่งปั๊มกรุนด์ฟอส SEV.80.80.22.24 ทำงานและมีบทบาทที่สำคัญอย่างมากในการดึงกากตะกอนกัมมันต์น้ำเสียและเยื่อที่ลอยอยู่ผิวน้ำ ส่วนผสมถูกส่งจากถังออกซิเดชั่นและถูกส่งผ่านไปยังบ่อย่อยแบบแอนโนซิค หลังจากนั้นเครื่องผสมกรุนด์ฟอสแบบแช่ใต้น้ำ AMD25.45B.690 2.5 kW ถูกตั้งอยู่ในบ่อย่อยสลายแอนโนซิคเพื่อให้มั่นใจว่าของแข็งไม่สามารถนอนตัวได้และสิ่งที่อยู่ในบ่อนั้นมีการผสมเข้ากันอย่างดี ส่วนผสมไหลไปยังบ่อย่อยสลายตัวที่สองและหลังจากนั้นก็จะส่งไปยังห้องกระจายส่วนผสมผ่านระบบฝายอยู่กับที่ซึ่งมีปั๊ม Grundfos SE1.100.150.75.4 7.5 kW ทำงานอยู่

กระบวนการบำบัดขั้นที่สามเป็นการกรองน้ำที่ไหลออกมาที่ได้รับจากระบบบำบัดขั้นที่สองก่อนที่จะมีการฆ่าเชื้อและปล่อยผ่านปั๊มบริเวณปากแม่น้ำเพื่อทำงานที่จุดปล่อยน้ำ น้ำที่ไหลออกมาจะอยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงที่มาจากฝายน้ำล้นไปยังสถานีสูบน้ำไหลตัวที่สอง สถานีสูบน้ำที่ไหลออกมาตัวที่สองประกอบด้วยบ่อปั๊มและปั๊ม Grundfos S1124AE7 ซึ่งเป็นปั๊มยกระดับน้ำต่ำซึ่งมีการกระตุ้นการทำงานโดยใช้ระดับน้ำและทำงานในการจัดเตรียมการทำงานแบบทำงาน/ทำงาน ช่วยเหลือ/ทำงาน ช่วยเหลือ/เตรียมพร้อม ปั๊มจำนวนมากที่ทำงานในเวลาเดียวกันจะขึ้นอยู่กับการไหลฉับพลันบนฝายทำน้ำให้ใส ระบบดูดจ่ายสารเคมีของอัลโดสตัวที่สองจะทำหน้าที่จ่ายอลูมิเนียมไปยังสถานีสูบน้ำอันดับที่สอง  น้ำทีไหลออกมาอันดับที่สองถูกส่งผ่านไปยังระบบการกรอง และหลังจากนั้นมีการไหลบนถังคลอรีน ที่ทางเข้าของถังคลอรีนนั้นน้ำที่ไหลออกมาถูกจ่ายพร้อมกับโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์โดยใช้ระบบดูดจ่ายอัลโดส น้ำที่ไหลออกมาพร้อมกับคลอรีนจะเดินทางผ่านถังคลอรีนเพื่อให้มั่นใจว่ามีการฆ่าเชื้อและหลังจากนั้นมีการผ่านไปยังขั้นตอนการแยกคลอรีน ซึ่งใช้ปั๊ม Grundfos Hydro MPC x CRE45-3 11 kW และเครื่องผสมแนวตั้ง AFV.08.132.41  น้ำที่ออกมาที่ผ่านการกรองและฆ่าเชื้อจะไหลไปยังห้องฆ่าเชื้อ ซึ่งมีการจ่ายพร้อมกับโซเดียมไบซัลไฟล์สำหรับการแยกคลอรีนออก เมื่อผ่านการบำบัด น้ำที่ได้มาก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดการกากตะกอนและถูกสูบโดยปั๊ม Grundfos S2554BM1 55 kW ไปยังบึงจัดการกากตะกอนผ่านบริเวณปากแม้น้ำทวีดริเวอร์ (Tweed River) โดยระบบจ่ายโพลีดอสโพลีเมอร์ถูกใช้สำหรับการเพิ่มความหนาก่อนที่จะมีการแยกน้ำออกโดยใช้แรงเหวี่ยง  สารแขวนลอยจากบึงก็จะถูกนำมากลับมารีไซเคิลผ่านสถานีสูบน้ำที่ใช้ปั๊มแรงเหวี่ยงหอยโข่ง NB50-125-135 5.5 kW

ผลที่ได้

ปั๊มกรุนด์ฟอสและชุดจ่ายสารเคมีอัลโดสจากส่วนที่รวมกันของระบบบำบัดน้ำเสียคิงส์คลิฟฟ์ และที่พบได้ในขั้นตอนการบำบัดทั้ง 4 ขั้นตอน  ซึ่งในตอนนี้คิงส์คลิฟฟ์ถูกใช้เป็นโรงบำบัดน้ำเสียที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถรับงานเป็นสองเท่าเมื่อจำเป็นต้องใช้ คุณภาพของน้ำที่ได้สามารถทำได้พร้อมกับค่าจำกัดสารอาหารต่ำสุดที่ทำให้กลายเป็นโรงบำบัดน้ำเสียระดับเวิร์ลคลาส  สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการศึกษาคือ ซัสเทนเนเบิลลิฟวิ่งเซ็นเตอร์ (Sustainable Living Centre) ถูกนำมาอยู่ในโรงบำบัดน้ำเสียและถูกใช้เพื่อแสดงให้เห็นค่าคงที่และค่าที่มีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

หัวข้อ :

Primary treatment, secondary treatment, tertiary treatment, sludge management

สถานที่ตั้ง :

Kingscliff, Australia

บริษัท:

Tweed Shire Council

Contacts_TEXT

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการโซลูชั่นที่คล้ายกันกรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการโซลูชั่นที่คล้ายกันกรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม