บ้านในรัฐควีนแลนด์ 40,000 หลังพึ่งพาคุณภาพของกรุนด์ฟอสในการรักษาระดับการไหลของน้ำสะอาดที่ผ่านการรีไซเคิลได้อย่างไร

Overview_TEXT

ภาพรวม

บ้านในรัฐควีนแลนด์ 40,000 หลังพึ่งพาคุณภาพของกรุนด์ฟอสในการรักษาระดับการไหลของน้ำสะอาดที่ผ่านการรีไซเคิลได้อย่างไร

สถานการณ์

รัฐควีนส์แลนด์ตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในพื้นที่ของออสเตรเลียที่เติบโตเร็วที่สุด ซึ่งมีครอบครัวจำนวนมากที่เดินทางมาจากเมืองและรัฐทางใต้ที่มีพรมแดนติดกันเพื่อมาหางานทำมากขึ้น ภูมิอากาศที่ดีกว่า และโอกาสในการค้นหาบ้านที่ใหม่กว่าและดีกว่า ตลอดเวลาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 ถึง 1980 การขยายตัวในเมืองจากที่ราบเรดแบลงค์ (Redblank Plains) จนถึงเมืองกูดนา (Goodna) และคอลลิ่งวู้ดปาร์ก (Collingwood Park) จนถึงสปริงฟิลด์ (Springfield) ต้องรองรับจำนวนประชากรมากถึง 40,000 ครัวเรือน เมื่อการเคหะเริ่มขยายตัวมากขึ้น โครงสร้างพื้นฐานจึงอาจจะเป็นสิ่งก่อสร้างปิดบังระบบท่อโครงข่ายน้ำใต้ดินที่มีระยะทางหลายพันกิโลเมตร และท่อส่งน้ำเสียมีการไหลกลับไปยังโรงงานรีไซเคิลน้ำเสียที่อยู่บริเวณใกล้กัน การก่อสร้างศูนย์ควบคุมน้ำเสียกู้ดนา (Goodna Wastewater Centre) จึงเป็นการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างชาญฉลาด ซึ่งความสามารถในการรับมือกับปริมาณน้ำจากประชากรที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ 2 เท่า (ประมาณ 85,000 คน) นอกจากนี้การปรับปรุงโครงสร้างในปี 1996 มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการบำบัดน้ำเสีย ในช่วงปีแรกๆนั้น โรงบำบัดน้ำเสียกู้ดนาใช้วิธีการบำบัดกากตะกอนแบบกัมมันต์แบบเดิมเพื่อเริ่มต้นกระบวนการทำให้น้ำบริสุทธิ์ แต่ในปี 1996 มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ปัญหาเพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยการเปลี่ยนจุลินทร์ที่พบในกากตะกอนเพื่อที่จะป้อนเข้าไปใช้งานและช่วยในการกำจัดพืชที่เป็นอันตราย

ระบบช่วยแก้ปัญหาของกรุนด์ฟอส

หลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวิธีการบำบัดน้ำเสียนี้คือการเปลี่ยนน้ำเสียที่บำบัดได้เพื่อแปลงน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดที่เข้ามา เพื่อให้จุลินทรีย์ที่ป้อนเข้าไปสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการอาหารของพวกมันให้มากขึ้น (วิธีการไซเคิลด้วยระบบธรรมชาติ) กุญแจหลักสำหรับระบบการทำงานแบบนี้คือปั๊มที่มีคุณภาพสูงและวางใจได้ ตามข้อมูลของตัวแทนบริษัท อิปวิชวอเตอร์เอ็นยูสเซอร์ รีพรีเซนเตชั่น (Ipswich Water End User) คือ เลียม คลาร์ก (Liam Clark) กล่าวว่า กระบวนการที่สามารถไหลเวียนน้ำดิบเพื่อบำบัดให้กลายเป็นน้ำดื่มได้มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนแรกคือการกรองกรวดทรายและของแข็งขนาดใหญ่ ซึ่งหลังจากนั้นน้ำเสียก็ยังมีของแข็งทางชีวภาพอยู่ แต่ก็จะผ่านกระบวนการกำจัดสารอาหารทางชีวภาพซึ่งองค์ประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอสรัสก็จะถูกกำจัดออก ถัดมาคือ กากตะกอนกัมมันต์ถูกส่งผ่านไปยังกระบวนกำจัดสารอหารทางชีวภาพ หลังจากนั้นกระบวนการนี้ของไหลถูกทำให้ใสในถังตกตะกอนขนาดใหญ่ ของแข็งที่ตกตะกอนจากน้ำที่ใสก็จะผ่านขั้นตอนการแยก และส่งคืนกลับไปยังกระบวนการทำให้น้ำใส น้ำที่ได้ก็จะผ่านการใส่คลอรีนและถูกส่งไปยังกระบวนการ “รีเวิร์สออสโมซิส” เพื่อกรองพืชและสารเคมีที่เหลืออยู่ออกก่อนที่จะส่งผ่านไปเป็นน้ำใช้ในอุตสาหกรรมหรือเขื่อนบริสเบนวัลเลย์ (Brisbane Valley) เพื่อนำน้ำกลับไปรีไซเคิลใหม่อีกครั้ง

ผลที่ได้

ผลที่ได้ของกรุนด์ฟอสคือการเปลี่ยนระบบปั๊มตัวเรือนแยกที่ขับเคลื่อนด้วยเพลาแนวระดับที่ใช้งานมานานกว่า 30 ปีให้เป็นปั๊มแช่ใต้น้ำแบบใหม่รุ่น S2504 ซึ่งเกณฑ์สำคัญสำหรับป๊มเหล่านี้คือพวกมันสามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมงต่อวันหากจำเป็นโดยไม่มีการขัดข้อง ดังคำกล่าวของเลียม คลาร์กว่า “หากคุณสูญเสียการทำงานของปั๊ม กระบวนการทั้งหมดก็ต้องหยุดลง” เนื่องจากกระบวนการบำบัดของโรงงานกู้ดนานั้นต้องพึ่งพาการรีไซเคิลจุลินทรีย์จากเฟสหลักกลับไปยังเฟสที่เข้ามาตอนแรก ในลักษณะการทำงานแบบไซเคิลอย่างต่อเนื่องทำให้ของเสียที่เข้ามาเต็มไปด้วยสารอาหารตามที่ต้องการ ดังนั้นระบบปั๊มของกรุนด์ฟอสจึงเป็นกุญแจสำคัญสำหรับความสำเร็จของกระบวนการ ตัวแทนของกรุนด์ฟอสกรีนแลนด์คือ แกรม โครกเกอร์ (Graeme Croker) ได้กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอสมีชื่อเสียงมานานแล้วสำหรับความน่าเชื่อถือ ซึ่งได้มีการอ้างถึงกันเมื่อการประปาของเมืองอิปวิชได้ทำการเปิดซองประมูล “ปั๊มเหล่านี้ทำงานอย่างหนัก และต้องมีความเชื่อมั่นว่าพวกมันสามารถทำงานที่ต้องการได้” เขากล่าว “อุปกรณ์ปั๊มที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ISO9906 เพื่อให้มั่นใจว่าพวกมันสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง รักษาระดับการทำงาน และทำงานได้ที่อัตราการไหล 125 ลิตร/ชั่วโมงสำหรับการทำงาน 24 ชั่วโมงความต้องการสูงสุด และ 200 ลิตร/ชั่วโมงที่ 10 ชั่วโมงความต้องการสูงสุด ซึ่งควบคุมโดย VSD อุปกรณ์นี้มีการทำงานตามอัตราการไหลของโรงงานดังนั้นเวลาการปฏิบัติงานและอัตราการไหลโดยรวมจึงสามารถแปรผันได้ สำหรับการทำงานประมาณ 20 ชั่วโมงต่อวัน”

ลักษณะที่สำคัญประการที่สองคือปั๊มควรจะสามารถทำงานใต้น้ำได้

“ปั๊มต้องมีการติดตั้งในหลุมแห้งซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับพื้นโรงงานประมาณ 3 เมตรจากระดับพื้นดิน อย่างไรก็ตามมีโอกาสที่ฝนหรือน้ำใต้ดินจะเข้าไปได้ และเนื่องจากหลุมนี้ประกอบด้วยโครงข่ายท่อขนาดใหญ่ซึ่งมีความเสี่ยงเรื่องการขัดข้องในการทำงานจากโอกาสาที่น้ำท่วมพื้นที่นั้นได้ ดังนั้นความสามารถในการแช่ใต้น้ำของปั๊มกรุนด์ฟอสจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ” แกรมกล่าว ขณะที่ชาวเมืองควีนแลนด์ที่มาจากที่ราบเรดแบงค์ กู้ดนา คอลลิ่งวู้ดปาร์ก และสปริงฟิลด์สามารถทำธุรกิจของพวกเขาได้ โดยมีความเข้าใจว่าความสำเร็จของโรงงานรีไซเคิลน้ำในท้องถิ่นขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของปั๊มเพียง 2 ตัว (ทำงานกลางวันและกลางคืน) ขึ้นอยู่กับความต้องการเพื่อให้มั่นใจว่าการรีไซเคิลน้ำในพื้นบริสเบนสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

หัวข้อ :

Wastewater treatment

สถานที่ตั้ง :

Quensland, Australia

บริษัท:

Contacts_TEXT

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการโซลูชั่นที่คล้ายกันกรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่

บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการโซลูชั่นที่คล้ายกันกรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่

บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th