กรุนด์ฟอสช่วยการประปาออสเตรเลียในเชิงนวัตกรรม

Overview_TEXT

ภาพรวม

กรุนด์ฟอสช่วยการประปาออสเตรเลียในเชิงนวัตกรรม

สถานการณ์

โรงผลิตน้ำกิปส์แลนด์ (Gippsland Water Factory) เป็นโรงงานบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลนั้นที่ปฏิบัติงานอยู่ในมารีแวลย์ (Maryvale) ในกิปแลนด์พื้นที่ของรัฐวิคตอเรีย โดยการใช้งานรูปแบบระบบปั๊มมัลติสเตจก็จะสามารถบำบัดน้ำได้สูงสุด 35 ล้านลิตรต่อวันสำหรับน้ำเสียที่มาจากอุตสาหกรรมและครัวเรือน ซึ่งประมาณ 8 ล้านลิตรจะถูกทำการรีไซเคิลสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมท้องถิ่น  การก่อสร้างโครงการที่มีมูลค่า 130 ล้านดอลลาร์เริ่มต้นขึ้นในปี 2007 และได้ทดลองเดินเครื่องระบบในปี 2009 กิปส์แลนด์วอเตอร์แฟคทอรี่จะเป็นโรงบำบัดน้ำเสียแห่งแรกในออสเตรเลียที่จะจะใช้เทคโนโลยีใหม่  น้ำเสียจะถูกปรับสภาพโดยใช้การบำบัดทางชีวภาพตามด้วยการกรองระดับไมโครและกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส กิปส์แลนด์วอเตอร์แฟคทอรี่ถูกคาดว่ามีผลประโยชน์ที่ได้จำนวนมาก และจะมีส่วนสนับสนุนการปรับสภาพวิธีการใช้น้ำในกิปส์แลนด์และการอนุรักษ์พื้นที่น้ำบริเวณทะเลสาบ

ระบบช่วยแก้ปัญหาของกรุนด์ฟอส

เมื่อมีการพิจารณาเรื่องการนำขั้นตอนแรกของโรงงานไปปฏิบัติ ที่ปรึกษาของโครงการก็ขอคำปรึกษาจากทางกรุนด์ฟอส  กิปส์แลนด์วอเตอร์แฟคทอรี่ต้องการบำบัดน้ำเสียและน้ำโสโครกวันละ 35 ล้านลิตต่อวันรวมถึงน้ำที่มาจากโรงกระดาษและโรงงานฟอกหนังที่อยู่บริเวณใกล้เคียง  การสืบสวนและการวิจัยดังต่อไปนี้ ทางกรุนด์ฟอสได้ใช้การรวมกันของปั๊มผสมที่ถูกต้องไปยังกิปส์แลนด์วอเตอร์แฟคทอรี่ ซึ่งประกอบด้วย

ชุดปั๊มยกระดับแรงดันน้ำ Grundfos Hydro MPC-E Booster

ปั๊ม Submersible SEN, SEV, SRP, S1, S2, S3, SEG, EF แบบแช่ใต้น้ำและชุดปั๊ม Unilift AP

ปั๊มตัวเรือนแยกเสริม Grundfos PACO และปั๊มหอยโข่ง SS End Suction

ปั๊มหอยโข่ง Grundfos NKG End Suction

เครื่องอัดน้ำ Grundfos WTE Ejector

ชุดปั๊มดูดจ่ายสารเคมี Grundfos Chemical Dosing

ผลที่ได้

ในขั้นตอนแรกนั้น น้ำโสโครก 32 ล้านลิตรถูกทำการบำบัดผ่านกระบวนการรีเวิร์สออสโมวิสโดยใช้การบำบัดด้วยแบคทีเรียและการกรอง  น้ำ 8 ล้านลิตรถูกบำบัดผ่านกระบวนการมาตรฐานสูงและรีไซเคิลไปยังโรงงานกระดาษซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อน้ำไป โดยการขายน้ำรีไซเคิลให้กับโรงงานกระดาษ กิปส์แลนด์วอเตอร์แฟคทอรี่จะสามารถประหยัดน้ำสะอาดได้ 3 พันล้านลิตรต่อปีในระบบ Moondarral/Latrobe สำหรับการใช้งานในกิปส์แลนด์  ส่วนน้ำที่เหลืออยู่ 24 ล้านลิตรที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกส่งไปยังท่อระบายน้ำบริเวณปากแม่น้ำในเขตพื้นที่ (ROS) ซึ่งเป็นน้ำที่ปราศจากกลิ่นเหม็น การกำจัดน้ำโสโครกจากระบบ ROS และลดกลิ่นในส่วนช่องทางเปิดเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของกิปส์แลนด์วอเตอร์แฟคทอรี่  ผลโดยรวมคือการประหยัดน้ำสะอาดได้ประมาณ 3 พันล้านลิตรต่อปี (เทียบเท่ากับสระน้ำโอลิมปิค 1,200 สระ) สำหรับการไหลลงในสภาพแวดล้อมในแม่น้ำ น้ำดื่ม หรือการสนับสนุนการเติบโตในพื้นที่  และทางกรุนด์ฟอสรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในออสเตรเลียครั้งแรก

หัวข้อ :

Wastewater treatment

สถานที่ตั้ง :

Victoria, Australia

บริษัท:

The Gippsland Water Factory

Contacts_TEXT

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการโซลูชั่นที่คล้ายกันกรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่

บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการโซลูชั่นที่คล้ายกันกรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่

บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th