กรุนด์ฟอสฆ่าเชื้อน้ำดื่มของเช็คโดยใช้ระบบเติมคลอรีนด้วยไฟฟ้า

Overview_TEXT

ภาพรวม

ชุดระบบ SELCOPERM ได้รับการติดตั้งครั้งแรกภายในสาธาณรัฐเช็คสำหรับการฆ่าเชื้อน้ำดื่มผ่านระบบเติมคลอรีนด้วยไฟฟ้า

ซลูติก, สาธารณเช็ค: 1/3 ของกำลังการผลิตโดยรวมของโรงบำบัดน้ำที่ซลูติก (Zlutice) ได้มีการออกแบบเพื่อจ่ายน้ำดื่มให้กับกลุ่มชุมชนที่พบภายในพื้นที่รับน้ำของซลูติก (ประชากรประมาณ 5,000 คน) ส่วนที่เหลือ 2/3 ของกำลังการผลิตน้ำดื่มโดยรวมถูกนำมาใช้สำหรับการจ่ายน้ำให้กับโครงข่ายพื้นที่ยูสติ (Usti) ซึ่งปฏิบัติงานโดยคอมปานี เอสซีวีเค เอเอส (Company SCVK A.S.) โดยอ่างเก็บน้ำถูกตั้งอยู่ห่างจากเมืองคาร์ลอวี (Karlovy Vary) โรงบำบัดน้ำสามรถที่จะผลิตน้ำได้สูงสุด 150 ลิตร/วินาที  ซึ่งกำลังการผลิตในปัจจุบันอยู่ที่ 100 ลิตร/วินาที  โรงงานบำบัดน้ำถูกปฏิบัติงานโดยคอมปานี วาดาร์นี (Company Vodarny a kanalizace KarIovy Vary)

สถานการณ์

เทคโนโลยีการบำบัดน้ำแบบเดิมประกอบด้วยวิธีการฆ่าเชื้อที่เหมาะสมสำหรับการปรับองค์ประกอบของน้ำและลักษณะเฉพาะของน้ำดิบ (น้ำผิวดิน) การประยุกต์ใช้ก๊าซคลอรีนซึ่งถูกจ่ายโดยระบบควบคุมสุญญากาศที่ล้าสมัยเข้าไปในน้ำที่มีแรงดันและหลังจากนั้นมีการจ่ายไปยังจุดใช้งาน 2 จุด นั่นคือ การเติมคลอรีนขั้นต้นในน้ำดิบและการเติมคลอรีนภายหลังสำหรับน้ำดื่มที่ผ่านการบำบัดขั้นสุดท้าย

ในตอนแรกสุดการฆ่าเชื้อน้ำดิบทั้งหมดที่รับเข้ามาในช่วงฤดูร้อนสามารถที่จะป้องกันจุลินทรีย์ส่วนเกินในน้ำได้ โดยอัตราการป้อนคลอรีนสูงสุดสำหรับจุดใช้งานทั้งสองจุดความต้องการก๊าซคลอรีนจะอยู่ที่ประมาณ 25 กิโลกรัมคลอรีนต่อ 24 ชั่วโมง

ระบบช่วยแก้ปัญหาของกรุนด์ฟอส

เมื่อมีการพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีการฆ่าเชื้อ ผู้บริหารโรงบำบัดน้ำได้ติดต่อไปยังคู่ค้าที่พวกเขาไว้ใจและมีผลงานประจักษ์ชัดและซัพพพลายเออร์อุปกรณ์ปั๊มน้ำและดูดจ่ายสารเคมี ซึ่งก็คือ กรุนด์ฟอส ซึ่งเป็นบริษัทที่เคยนำเสนอผ่านเคมเปญโฆษณาการตลาดในงาน “งานนิทรรศการการฆ่าเชื้อ 2009” สำหรับข้อแนะนำใหม่เกี่ยวกับการฆ่าเชื้อในน้ำซึ่งรวมถึงระบบเติมคลอรีนด้วยไฟฟ้าที่ให้ผลผ่านระบบ Selcoperm

ในตอนนั้นกรุนด์ฟอสยังไม่ได้มีอุปกรณ์ Selcoperm อ้างอิงในส่วนที่ทำงานภายในสาธารณรัฐเช็คและสโลวัค ตามการร้องขอของลูกค้าเราได้มีการประสานงานร่วมกับบริษัทกรุนด์ฟอสที่อยู่ในสวิสเซอร์แลนด์ซึ่งคือ วอเตอร์เวิร์ก (Waterworks) ที่ตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวาซึ่งมีชนิดของแหล่งจ่ายน้ำและลักษณะเฉพาะต่างๆ ที่ใกล้เคียงกับโรงบำบัดน้ำซลูติกพร้อมกับการแนะนำให้ลูกค้าให้เห็นถึงระบบ Selcoperm อ้างอิงที่ติดตั้งไว้ที่บริษัทด้วย  เทคโนโลยีขั้นสูงของกระบวนการบำบัดน้ำและอุปกรณ์เทคโนโลยีสูงที่ใช้ประกอบด้วยระบบการเติมคลอรีนด้วยไฟฟ้าซึ่งใช้งานอุปกรณ์ Selcoperm 1000 ทำให้ตัวแทนของ วีเอเค คาร์ลอรีวารี (VAK Karlory Vary) มีความประทับใจอย่างมากสำหรับระบบที่ได้เห็น   โดยอิงจากข้อเสนอจากการประปา 4 แห่ง  ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วโรงบำบัดน้ำซลูติกได้ถูกเลือกจากการประปาทั้ง 4 แห่งให้เห็นโรงบำบัดน้ำขนาดกลางสำหรับการใช้ระบบฆ่าเชื้อแบบใหม่นี้

เงื่อนไขที่ต้องมีการก่อนสำหรับการใช้ระบบใหม่คือการได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นซึ่งก็คือ เคเอชเอส คาร์ลอวีวารี (KHS Karlovy Vary) ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากสถาบันสุขภาพแห่งรัฐของสาธารณรัฐเช็คเกี่ยวกับการรับเอาระบบเติมคลอรีนด้วยไฟฟ้าไปใช้งาน การอนุมัติวิธีการฆ่าเชื้อในน้ำดื่มแบบใหม่ผ่านการเติมคลอรีนด้วยไฟฟ้าและระบบ Selcoperm ก็ได้ผ่านออกมาเป็นเอกสารรับรอง

เงื่อนไขที่ต้องมีอย่างอื่นสำหรับการจัดทำระบบปฏิบัติงานที่ราบรื่นของระบบ Selcoperm คือการเลือกประเภทของเกลือเม็ดที่เหมาะสมที่ตรงกับความต้องการของผู้ผลิต และการติดตั้งเครื่องทำความร้อนน้ำขั้นต้นซึ่งถูกแนะนำเป็นพิเศษระหว่างฤดูหนาวพร้อมกับอุณหภูมิของน้ำที่ถูกบำบัดในช่วงอุณหภูมิประมาณ 1°C ขณะที่ช่วงอุณหภูมิของน้ำที่เข้าสู่กระบวนการอีเล็กโตรไลติกจะอยู่ภายใน 10-20°C ตามที่กำหนด

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Selcoperm ที่เลือกและใช้งานคือ Selcoperm 2000 ซึ่งสามารถผลิตคลอรีนได้ 2 กิโลกรัมคลอรีน/ชั่วโมงซึ่งมีกำลังการผลิตที่เพียงพอสำหรับครอบคลุมความต้องการฉุกเฉินหากเกิดขึ้น

ถังเก็บโซเดียมไฮโปคลอไรต์ขนาด 5000 ลิตรถูกจัดส่งมาเพื่อเก็บผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้งาน ความจุของถังมีขนาดเพียงพอที่จะครอบคลุมระยะเวลาที่จำเป็นสำหรบการแทรกแซงการซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษา สำหรับกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในกรณีที่มีเวลาการหยุดซ่อมบำรุงที่นานกว่ากำหนดสำหรับระบบ Selcoperm ซึ่งไม่สามารถครอบคลุมโดยผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้ในถังเก็บ 5000 ลิตรได้ ดังนั้นชุดอุปกรณ์พร้อมทำงานถูกติดตั้งสำหรับการใช้เพื่อดูดจ่ายสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์เข้มข้นที่มีวางจำหน่ายทั่วไปซึ่งจะถูกใช้งานโดยใช้ปั๊มมาตรวัดสารเคมี DDI 150-4 AF เป็นผลิตภัณฑ์ของระบบการเติมคลอรีนด้วยไฟฟ้า

อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์คือชุดอุปกรณ์ปั๊มมาตวัดสารเคมีดิจิตอล 3 ชุด (1 ชุดทำงาน + 2 ชุดเตรียมพร้อม) แบบ DDI 150-4 AF ซึ่งรวมถึงระบบเฝ้าตรวจสอบการไหลซึ่งสามารถตรวจเช็คขั้นตอนการดูดจ่ายแต่ละตัวได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเป็นการสร้างเงื่อนไขสำหรนับการใช้งานที่เชื่อถือได้ ราบรื่น และเที่ยงตรงสำหรับสารฆ่าเชื้อโรคที่ครอบคลุมความต้องการสำหรับระบบการเติมคลอรีนขั้นต้นและการเติมคลอรีนภายหลัง  ระบบควบคุมอัตโนมัติครบวงจรของในส่วนของปริมาณงานที่กำหนดและการทำงานของปั๊มมาตรวัดสารเคมีมีผลมาจากพัลส์ควบคุมที่สร้างขึ้นมาโดยระบบควบคุมของโรงบำบัดน้ำ

ผลที่ได้

การติดตั้งวิธีการฆ่าเชื้อแบบใหม่ครั้งแรกโดยใช้ระบบเติมคลอรีนด้วยไฟฟ้าและระบบ Selcoperm ที่โรงบำบัดน้ำซลูติกเป็นเหมือนกับการประกาศถึงยุคใหม่ของการใช้เทคนิคการฆ่าเชื้อในน้ำที่ทำขึ้นมาโดยกรุนด์ฟอสภายในสาธารณรัฐเช็ค

ชุดอุปกรณ์อ้างอิงที่มีการนำไปใช้งานอย่างประสบความสำเร็จนี้กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการสนับสนุนวิธีการฆ่าเชื้อแบบใหม่และยังเป็นการส่งเสริมกระบวนการหาลูกค้าที่มุ่งหวังที่แสดงให้เห็นถึงความสนใจในการเปลี่ยนวิธีการฆ่าเชื้อในน้ำแบบใหม่เป็นวิธีการฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย คุ้มค่าการลงทุน และเชื่อถือได้

และท้ายที่สุดระบบที่ติดตั้งนี้ได้มีการยืนยันให้กับเจ้าของและผู้ปฏิบัติด้วยตัวมันเองว่าวิธีการฆ่าเชื้อแบบใหม่นี้เป็นตัวเลือกที่ถูกต้องและเขาสาสมารถไว้วางใจได้สำหรับการนำไปใช้งานในลักษณะเดียวกันซึ่งต้องการระบบฆ่าเชื้อในน้ำที่มีประสิทธิภาพ

หัวข้อ :

Grundfos disinfects Czech drinking water with electrical chlorination

สถานที่ตั้ง :

Czech Republic

บริษัท:

Selcoperm

Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการโซลูชั่นที่คล้ายกันกรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่

บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการโซลูชั่นที่คล้ายกันกรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่

บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th