การจ่ายน้ำตามความต้องการ มีข้อดีที่มากกว่า

Overview_TEXT

ภาพรวม

การจ่ายน้ำตามความต้องการ ข้อดีมากกว่าการรั่วที่มีน้อยมาก

แนวคิดการจ่ายน้ำตามความต้องการมีความหมายโดยนัยสำหรับระบบปั๊มน้ำ ตัวอย่างเช่น ประเทศเนร์เธอร์แลนด์ ระบบนี้ทำให้ความสิ้นเปลืองพลังงานและต้นทุนการบำรุงรักษาลดลงสำหรับบริษัทจ่ายน้ำดูเนีย (Dunea water company)

การจ่ายน้ำตามความต้องการ เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเสมอ

มาร์เซล แวน วีน (Marcel van Veen) จากกรุนด์ฟอสเนเธอร์แลนด์ได้กล่าวอย่างมีข้อสงสัยว่า ผมค้นพบว่าแนวคิดการจ่ายน้ำตามความต้องการเป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับการสร้างระบบปั๊มน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ช่วงกำลังการผลิตมีค่ากว้างมาก สิ่งนี้เป็นความจริงแม้ว่าการรั่วของน้ำไม่ใช่สิ่งที่เป็นปัญหาหลัก ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในเนเธอร์แลนด์ สำหรับระบบการจ่ายน้ำตามความต้องการสามารถที่จะลดความสิ้นเปลืองพลังงานและค่าบำรุงรักษา และยังเป็นระบบที่มีความสำคัญ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงยังคงมีคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดของการใช้งานเมื่อเราให้ข้อแนะนำไป ซึ่งไม่ได้เป็นไปเพียงแค่ข้อสงสัยเรื่องจุดการทำงานเท่านั้น

ระบบยกระดับน้ำใหม่สำหรับบริษัทจ่ายน้ำเนเธอร์แลนด์

หลักการจ่ายน้ำตามความต้องการถูกนำมาใช้งานในการทำงานของบริษัทจ่ายน้ำดูเนีย ซึ่งจำเป็นต้องใช้สถานียกระดับน้ำแห่งใหม่ "Booster Hilegom" โดยดูเนียเป็นหนึ่งในบริษัทผลิตน้ำดื่มสิบแห่งในเนเธอร์แลนด์และทำการผลิตน้ำดื่มให้กับลูกค้าโดยประมาณ 1.2 ล้านคนในภาคใต้ของเนเธอร์แลนด์ บริษัทมีแหล่งน้ำหนักจากน้ำผิวดิน ซึ่งเป็นจุดที่ระบบยกระดับแรงดันแห่งน้ำแห่งใหม่จำเป็นต้องถูกนำมาใช้สำหรับการดึงน้ำเข้ามาจากวอเตอร์เน็ต ซึ่งจะทำผ่านสถานียกระดับน้ำ Booster Hilegom

ช่วงกำลังการผลิตที่กว้างมาก

กำลังการผลิตที่จำเป็นต้องมีโดยสถานีสูบน้ำเป็นสิ่งที่ผิดปกติกล่าวคือ การทำงานปกติที่ประกอบด้วยอัตราการไหลระหว่าง 80-300 ลบ.ม./ชั่วโมง ระดับแรงดันน้ำจาก 22-36 mwc โดยกำลังการผลิตเฉลี่ยจำเป็นต้องมีสำหรับสถานีคือ 140 ลบ.ม./ชั่วโมง ที่23 mwc ในกรณีฉุกเฉินนั้น สถานียกระดับแรงดันน้ำควรจะสามารถจ่ายน้ำได้ที่อัตราการไหล 700 ลบ.ม./ชั่วโมง

สิ่งที่คุณทำได้สำหรับเรา

เมื่อดูเนียสอบถามกรุนด์ฟอสเพื่อขอคำแนะนำสำหรับโครงการนี้ พวกเขาไม่ได้มีการระบุปั๊มที่พวกเขาต้องการ พวกเขาได้อธิบายถึงการใช้งาน กำลังการผลิต และช่วงระดับแรงดันน้ำ และเสนอให้กับทางกรุนด์ฟอสทราบถึงปัญหาความท้าทายที่มาพร้อมกับระบบที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ ดูเนียได้เชิญบริษัทซัพพลายเออร์ปั๊มห้าแห่งมาประชุมเพื่อพิจารณาและได้แถลงว่ามีสามบริษัทที่มีข้อเสนอที่น่าสนใจซึ่งจะได้รับการสอบถามอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2010

ระบบช่วยแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานและการบำรุงรักษาที่ต่ำ

กรุนด์ฟอสได้นำเสนอระบบปั๊มสามระบบที่ประกอบด้วย NB100-315/334 ที่มีกำลังมอเตอร์ตามพิกัด 30 kW สำหรับแต่ละตัว ปั๊มทุกตัวสามารถใช้งานร่วมกับ VFD และควบคุมโดยเครื่องมือของระบบควบคุม MPC ระบบช่วยแก้ปัญหาไม่ได้ถูกพิจารณาเพียงระบบเดียวเท่านั้น แต่ทางทีมงานของกรุนด์ฟอสยังได้มองหาความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบ NB ของปั๊มสี่ตัว หรือ Hydro MPC E-solution ซึ่งโดยรวมแล้วมีความเป็นไปได้ที่แตกต่างกัน 4 แบบด้วยกันที่ถูกพิจารณาโดยทีมงานของกรุนด์ฟอส ได้แก่

3xNB 125-315/336 กำลังไฟฟ้า 37 kW

3xNB 125-315/334 กำลังไฟฟ้า 30 kW

4xNB 80-160/177 กำลังไฟฟ้า 30 kW

Hydro MPC-E 5 CRNE 150-2 กำลังไฟฟ้า 22 kW

ในท้ายที่สุดแล้ว การวิเคราะหฺของทีมงานแสดงให้เห็นว่าระบบ NB ที่ใช้ปั๊มสามตัว เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในเทอมของทั้งด้านการสิ้นเปลืองพลังงานและความต้องการในการบำรุงรักษา

การศึกษาทางเลือกทั้งหมดอย่างรอบคอบ

การตัดสินใจไม่ได้ง่ายนัก แต่ทางเลือก 4xNB 80 ดูเหมือนว่าจะมีความหวังมากที่สุด กล่าวคือ แสดงให้เห็นถึงกำลังการผลิตที่สูงสุดเมื่อเทียบกันแบบอื่นๆ หลังจากนั้น ปั๊มพิเศษเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้และหลุมปั๊มจำเป็นต้องมีขนาดใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ค่า VFD พิเศษและการบำรุงรักษาเพิ่มเติมเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมี สิ่งนี้อาจจะส่งผลเสียเชิงลบต่อต้นทุนความเป็นเจ้าของโดยรวมสำหรับลูกค้า ดังนั้นทางกรุนด์ฟอสตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อโดยใช้ระบบปั๊มน้ำสามตัวและมองดูว่าระบบนี้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือไม่

ระบบ 3xNB 125-315/336 ครอบคลุมการทำงานทั้งหมด แม้กระทั่งจุดทำงานฉุกเฉิน โดยไม่จำเป็นต้องใช้ความถี่สูงกว่า 50 Hz อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพควรจะมีค่าที่ดีกว่านี้ ดังนั้นทีมงานของกรุนด์ฟอสจึงต้องเลือกใช้ตัวเลือกโดยใช้ระบบ 3xNB 100-315/334 หรือใช้ระบบปั๊มสี่ตัว ซึ่งมีกำลังไฟฟ้า 30 kW ระบบนี้ทำให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่ดีกว่าที่การสิ้นเปลืองกำลังไฟฟ้าเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระบบปั๊มสามตัวต้องการหลุมปั๊มที่เล็กกว่าและเห็นได้ชัดว่ามีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า ซึ่งทำให้ทางกรุนด์ฟอสได้สร้างข้อเสนอขั้นสุดท้ายได้ ข้อดีเพิ่มเติมคือ ปั๊ม NB มีความง่ายสำหรับการรักษาและยอมให้มีการเดินระบบท่อที่ดีกว่าระบบหลุมเมื่อเทียบกับระบบปั๊มแบบเดิม

ลูกค้าเปิดใจรับฟัง

เมื่อพวกเขาร้องขอความช่วยเหลือเรื่องแนวคิดการออกแบบ ทางดูเนียมีแผนการบางอย่างไว้แล้ว แต่ไม่ได้แสดงให้เห็นกับทางซัพพลายเออร์ พวกเขาไม่ต้องการการออกแบบที่มีข้อจำกัดในระบบที่นำเสนอในภายหลัง พวกเขาต้องการใช้การออกแบบเริ่มต้นของตนเองซึ่งทำให้พวกเขาสามารถใช้ระบบท่อร่วมดูดและแรงดันในทางด้านซ้ายและด้านขวาและระหว่างปั๊มแบบมัลติสเตจ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ได้พูดคุยกับทางกรุนด์ฟอสแล้ว ทางดูเนียมีความเห็นว่า ปั๊ม NB เป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและตำแหน่งท่อร่วมสามารถที่จะวางไว้เหนือสิ่งอื่น โดยวางติดกับผนังได้ ทำให้สามารถออกแบบโครงปั๊มแบบเปิดได้มากขึ้น ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงปั๊มได้ง่ายมากขึ้น

สถานียกระดับแรงดันน้ำสมบูรณ์แบบ

ดูเนียมีความสนใจข้อเสนอการออกแบบและวางแผนที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ทางกรุนด์ฟอสเสนอ สำหรับการสร้างสถานียกระดับแรงดันน้ำสมบูรณ์แบบรวมถึงหลุมคอนกรีตและระบบงานไฟฟ้า แผนการทดลองถูกวาดขึ้นมาโดยทีมงานที่ประกอบด้วยสมาชิกของดูเนีย กรุนด์ฟอส ผู้ก่อสร้าง (Visser & Smit Hanab) และกลุ่มงานวิศวกรรมไฟฟ้า (Cegelec)

การตัดสินใจขั้นสุดท้ายที่ตรงกับข้อแนะนำเริ่มต้นของทางกรุนด์ฟอส

ในท้ายที่สุดแล้ว แบบถูกตัดสินใจขั้นสุดท้ายและการก่อสร้างระบบยกระดับแรงดันน้ำขึ้นมา เริ่มต้นในเดือนมิถุนายน 2010 แบบสุดท้ายถูกนำมาใช้งานร่วมกับระบบ NB ปั๊มสามตัวพร้อมกับ CUE VFD และ MPC เพื่อใช้ในการควบคุมได้จริงตามที่ได้มีการนำเสนอในแผนการเริ่มต้น จากเดือนพฤศจิกายน 2009 ซึ่งระบบที่ได้ประกอบด้วย

ปั๊ม 3xNB 100-315/334, 3x400 V-50 Hz, 30 kW EFF1 พร้อมกับลูกปืนฉนวน NDE และใบพัดทำจากบรอนซ์

ชุดควบคุมปั๊ม 1x Control MPC-E 3-30

ตัวแปลงความถี่ 3xCUE 30 kW

ระบบ(โครงการการสร้างโดยรวม) ถูกดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2011 และระบบในตอนนี้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งขึ้นมาโดยดูเนีย

ลูกค้าตรงตามนโยบายของเราเกี่ยวกับการสิ้นเปลืองพลังงานตามความรับผิดชอบ

ตามคำกล่าวของ มร.รอบเดอจอง (Rob de Jong) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบจ่ายน้ำที่ดูเนียว่า "ระบบจัดการแรงดันแบบจ่ายน้ำตามความต้องการของกรุนด์ฟอสมีความเหมาะสมอย่างมากสำหรับวัตถุประสงค์เชิงนโยบายของดูเนีย 2015 พร้อมกับคุณลักษณะพิเศษซึ่งการจ่ายน้ำตามความต้องการสามารถใช้เป็นวิธีการที่ใช้พลังงานในระบบของเรา และทำให้เราใช้เครื่องมือในการเฝ้าตรวจสอบการทำงานของระบบได้ "

หัวข้อ :

The Demand Driven Distribution concept has helped drive down energy consumption and maintenance costs for the Dunea water company in Holland.

สถานที่ตั้ง :

Dunea, Holland

บริษัท:

Grundfos Netherlands

Control room at Hillegom

“You always need to look at the application as a whole – not just the duty point. Then you can drive down energy consumption.”

“Demand Driven Distribution represents the most responsible way to use energy in our systems”

- Rob de Jong, Dunea

The 3 NB pumps
Contacts_TEXT

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการโซลูชั่นที่คล้ายกันกรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่

บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการโซลูชั่นที่คล้ายกันกรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่

บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th