การควบคุมน้ำปริมาณมากที่ท่าเรือขนถ่ายสินค้าเมืองดูไบ

Overview_TEXT

ภาพรวม

ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: ท่าเรือขนถ่ายสินค้าดูไบ (Dubai Drydock) ได้เริ่มก่อสร้างและใช้งานจากปี 1971 จนปัจจุบันกลายมาเป็นท่าเรือชั้นนำของโลกและเป็นท่าเรือที่สำคัญระหว่างยุโรปและตะวันออกไกล

นับตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติงานจริงจังในปี 1983 ท่าเรือได้ถูกซ่อมใหม่เพื่อให้รองรับเรือทุกชนิดและทุกขนาดได้ถึง 5,000 โดยเรือส่วนใหญ่จะเป็นเรือแบบบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่พิเศษ (ULCC) และเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่มาก (VLCC) ซึ่งหมายถึงสัดส่วนของกองเรือน้ำมันขนาดใหญ่ของโลกโดยท่าเรือมีพนักงานที่มีทักษะมากกว่า 5,000 คน ซึ่งเป็นแรงงานที่ได้รับการสนับสนุนการทำงานจากคนงานจากผู้รับเหมาท้องถิ่น 1,500 คน

สถานการณ์
ในปี 2005 ท่าขนถ่ายสินค้าดูไบตัดสินใจที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งทางการตลาดของพวกเขาสำหรับการซ่อมเรือ การดัดแปลงเรือ และการต่อเรือสิ่งนี้สามารถทำได้โดยการอัพเกรดท่าเรือเพื่อให้สามารถสร้างโรงงานสำหรับการต่อเรือใหม่เช่นเดียวกับโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปขนาดใหญ่และชุดอุปกรณ์ทำงานในทะเลการขยายอู่ต่อเรือนั้นทำให้ท่าเรือขนถ่ายสินค้าดูไบสามารถสร้างเรือและส่วนประกอบของเรือขนาดใหญ่สุดถึง 120x60 เมตร เกี่ยวกับการอัพเกรดครั้งนี้ทางท่าเรือได้เริ่มโครงการที่เรียกว่า โครงการซาฟิน่า (Safina project) ซึ่งใช้งบประมาณ 60 ล้านดอลลาร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโรงงานต่อเรือใหม่ โดยศูนย์แห่งใหม่นี้ประกอบระบบปั๊มน้ำทะเลเพื่อใช้กับระบบไฮโดรลิฟต์ (hydrolift) เพื่อทำการยกและเคลื่อนย้ายเรือ

คำอธิบายเรื่องระบบไฮโดรลิฟต์
ไฮโดรลิฟต์ถูกนำมาใช้เพื่อขนส่งของชิ้นส่วนขนาดใหญ่ของลำเรือจากพื้นดินไปยังทะเล และหลังจากนั้นก็จะยกไปยังท่าเรือเพื่อทำการประกอบแรกสุดนั้นส่วนลำเรือถูกขนส่งผ่านรางจากพื้นที่การผลิตบนแท่นยกที่อยู่ภายในอ่างกั้นกำแพงประตูที่ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางการขนถ่ายทำให้อ่างสามารถสูบน้ำเข้าไปเต็มได้ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ลำเรือทั้งหมดยกตัวขึ้นหลังจากนั้นส่วนลำเรือก็จะถูกเคลื่อนย้ายไปยังส่วนที่ลึกกว่าของอ่างซึ่งเป็นจุดที่สามารถปล่อยเรือออกสู่ทะเลหลังจากที่ระดับน้ำลดต่ำลงและประตูที่หันหน้าออกทะเลเปิดออก

โครงการเกี่ยวข้องกับการสร้างผนังกั้นส่วนท่าเรือ ผนังกักน้ำ และแท่นยกถ่ายเทคอนกรีต ค้ำยันขนาดใหญ่ และประตูสองบานรวมถึงตุ้มน้ำหนักแบบปล่องลอยได้ที่มีน้ำหนักมากกว่า 1,400 ตัน

ระบบไฮโดรลิฟต์จะทำให้สามารถสร้างลำเรือที่มีขนาด 120x60 เมตร ซึ่งผลประโยชน์เพิ่มเติมคือ กระบวนการขนถ่ายสามารถใช้ในลักษณะย้อนกลับกับเรือที่ถูกยกขึ้นมาบนแท่นยกสำหรับการซ่อมบำรุงทั่วไป

ความต้องการระบบปั๊มขนาดใหญ่
ระบบไฮโดรลิฟต์จำเป็นต้องมีกำลังของปั๊มขนาดใหญ่ ปั๊มน้ำที่มีใบพัดระบบไหลผสมที่ผลิตขึ้นมาจากวัสดุเฉพาะ 4 ตัวถูกนำมาใช้โดยแต่ละตัวจะมีกำลังปกติ 2200 ลิตร/วินาทีที่ระดับแรงดันน้ำ 10 เมตร ปั๊มถูกติดตั้งลงในห้องที่อยู่ด้านที่หันหน้าออกทะเลของประตูท่าเรือใหม่ ขณะที่การติดตั้งนั้นได้มีการออกแบบให้มีท่อระบายที่ตั้งอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลขนาดโดยรวมของอ่างลอยตัวคือ 131x66 เมตร ทำให้ปริมาตรน้ำทั้งหมดที่ถูกสูบมีค่าสูงถึง 122,050 ลบ.ม.

ระบบช่วยแก้ปัญหาของกรุนด์ฟอส
เมื่อถึงเวลาที่ต้องเลือกปั๊มใช้งานเฉพาะทางสำหรับการเติมน้ำให้กับอ่างน้ำของระบบไฮโดรลิฟต์ ที่ปรึกษาคือบริษัท Royal Haskoning U.K. Ltd ได้เปิดซองประมูลจากบริษัทต่างๆ มากมาย โดยอิงจากการประเมินอย่างละเอียดถี่ถ้วนของงานที่ทำได้ ทางกรุนด์ฟอสได้แนะนำใช้ปั๊มอัตราการไหลผสม (ที่ได้รับการออกแบบพิเศษคือ 1000KWM300 12T4) ซึ่งเป็นปั๊ม KWM ที่มีพิกัดกำลังปกติ 300 kW และมอเตอร์ 425 rpm เช่นเดียวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊ม K ซึ่งปั๊มเหล่านี้จะถูกปรับเปลี่ยนให้ตรงกับการใช้งานตามที่ต้องการ ในกรณีนี้จุดสำคัญอยู่ที่สารเคลือบอีพอกซี่และระบบซิงค์แอโนดสำหรับการป้องกันการกัดกร่อน และรวมถึงอุปกรณ์ตรวจสอบทั้งหมด

กรุนด์ฟอสได้พิสูจน์ให้เห็นถึงข้อเสนอที่น่าสนใจอย่างมาก
ขณะที่ผู้เข้าร่วมประมูลส่วนใหญ่ถูกปฏิเสธเนื่องจากเหตุผลด้านเทคนิคผู้ผลิตกลุ่มประเทศยุโรปที่ไม่ใช่กรุนด์ฟอสดูเหมือนว่าจะได้รับการคัดเลือกซึ่งได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับโครงการจากขั้นตอนเริ่มต้นแต่อย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดแล้วทางลูกค้าก็เชื่อมั่นว่าข้อเสนอของทางกรุนด์ฟอสนั้นจะดีที่สุด

ระบบของกรุนด์ฟอสป้องกันการเกิดโพรงช่องว่าง
จุดที่สำคัญเบื้องหลังการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการใช้ปั๊ม K คือข้อเท็จจริงที่ว่าทางกรุนด์ฟอสให้ได้มากกว่าเพียงแค่ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น ทีมของกรุนด์ฟอสสามารถนำเสนอข้อมูลของระบบและผลิตภัณฑ์ตามที่มีการยื่นประมูลและหลังจากนั้นได้มีการแนะนำสิ่งที่พวกเขาจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง

จากแบบเริ่มต้นปั๊มจะเกิดโพรงขึ้นเนื่องจากปรากฏการณ์กาลักน้ำโดยเกิดข้อเท็จจริงที่ว่าจุดปลายทางระบายน้ำออกนั้นอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล วิศวกรของกรุนด์ฟอสได้แนะนำการปรับปรุงบางอย่างให้กับระบบท่อปล่อยน้ำซึ่งการเปลี่ยนแปลงได้รับการยอมรับจากบริษัทที่ปรึกษาทางกรุนด์ฟอสยังให้ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดบางอย่างถึงวิธีการสร้างระบบรองรับน้ำหนักด้วยสายเคเบิลและโซ่ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำ

ผลที่ได้
โครงการเสร็จสิ้นในปี 2006 ระบบไฮโดรลิฟต์ในตอนนี้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยใช้น้ำปริมาณมากที่ควบคุมได้อย่างน่าเชื่อถือโดยระบบปั๊ม KWM คุณลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น ความเร็วรอบที่ต่ำของปั๊มและค่า NPSH ที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยให้คุณมั่นใจถึงการทำงานที่เพียงพอเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นการเพิ่มประโยชน์สำหรับโครงการมากขึ้นในกรุนด์ฟอสซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง

หัวข้อ :

The ongoing expansion of the Dubai Drydocks adds another 140,000 m2 to the original 800,000 m2 facility

สถานที่ตั้ง :

Dubai, United Arab Emirates

บริษัท:

The Dubai Drydocks

The Dubai Drydocks
The Dubai Drydocks
The Dubai Drydocks
Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการโซลูชั่นที่คล้ายกันกรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่

บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการโซลูชั่นที่คล้ายกันกรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่

บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th