ระบบ Grundfos Remote Management สำหรับการตรวจสอบสถานีสูบน้ำเสียในประเทศลัทเวีย

Overview_TEXT

ภาพรวม

การเฝ้าตรวจสอบสถานีสูบน้ำเสียอย่างง่ายโดยกรุนด์ฟอส

ระบบ Grundfos Remote Management (GRM) เป็นระบบเฝ้าตรวจสอบสถานีสูบน้ำเสียที่ง่ายและคุ้มค่าการลงทุน

เมืองคูลดิกา (Kuldiga) ตั้งอยู่ในลัทเวียตะวันตก ซึ่งศูนย์กลางของเทศบาลเมืองคูลดิกานั้นมีประชากรประมาณ 13,500 คน และคูลดิกาได้รับการกล่าวถึงครั้งแรกในปี 2142 จากการเข้าร่วมสันนิบาตแฮนซิเอติกลีค ในปี 1368

ปัญหา

บริษัทคูลดิกายูเด็นส์เอสไอเอ (Kuldiga Udens SIA) เป็นบริษัทที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในชุมชน การบำบัดน้ำเสียเป็นขั้นตอนที่มีความซับซ้อนและบางครั้งจำเป็นต้องการระบบที่ซับซ้อนด้วยเช่นเดียวกัน ระบบที่ใหม่ที่สุดที่คูลดิกายูเด็นส์เอสไอเอ ต้องมั่นใจได้ถึงอัตรการไหลคงที่จากสถานีสูบน้ำหนักไปยังโรงบำบัดน้ำเสีย เพื่อที่จะไม่เป็นการทำลายแบคทีเรีย และมีการเฝ้าตรวจสอบครบวงจรและเชื่อถือได้ที่จุดวิกฤต

ในปี2010 เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตัดสินใจที่จะอัพเกรดสถานีสูบน้ำเสียหลัก โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจสอบระยะไกล นอกจากนี้สถานีน้ำเสียที่สร้างขึ้นมาใหม่ควรจะถูกใช้งานร่วมกับระบบช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว บริษัทคูลดิกายูเด็นส์เอสไอเอ ซึ่งเป็นลูกค้าได้มองหาระบบเฝ้าตรวจสอบที่ง่ายและคุ้มค่าการลงทุน ผู้อำนวยการด้านเทคนิค มร.อากริส อัลสนูซาร์ (Mr.Agris Alksnuzars) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์บางอย่างกับระบบการตั้งค่าก่อนหน้านี้ แต่เขายังไม่พึงพอใจบริการที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทซึ่งเป็นผู้ที่ติดตั้งระบบนี้

กรุนด์ฟอสได้ใช้โอกาสนี้ในการนำเสนอและแสดงให้เห็นถึงระบบ Grundfos Remote Management ซึ่งเป็นการโน้มน้าวให้ มร.อากริส อัลสนูซาร์ และทีมของเขาได้เห็นถึงความง่ายในการใช้งานและความคุ้มค่าการลงทุน

ระบบช่วยแก้ปัญหาของกรุนด์ฟอส

ระบบที่มีอยู่เดิมนั้นประกอบด้วยการทำงานของปั๊มน้ำเสีย 3 ตัว ซึ่งทำงานในระดับคงที่ในบ่อน้ำเข้า เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดนี้ ปั๊มเหล่านี้ถูกใช้งานร่วมกับตัวแปลงความถี่และชุดควบคุม ซึ่งสามารถทำงานสลับกันทุกๆ 24 ชั่วโมง และการทำงานที่เป็นไปได้ของปั๊มทั้งสามตัว(หากจำเป็น) ระบบนี้เป็นระบบที่ซับซ้อนและทำให้เกิดปัญหาจำนวนมาก

ทางกรุนด์ฟอสยังมีการเปลี่ยนชุดควบคุมที่มีอยู่สำหรับปั๊มน้ำเสียหลักทั้งสามตัวโดยใช้ Grundfos Dedicated Control พร้อมกับโมดูล Grundfos Remote Management CIM 270 สำหรับการเฝ้าตรวจสอบข้อมูลที่เป็นขั้นตอนแรก ระบบของกรุนด์ฟอสยังมีการเปลี่ยนตัวแปลงความถี่สำหรับปั๊มแต่ละตัวแทนที่ตัวแปลงความถี่ตัวเดียวสำหรับปั๊มทั้งสามตัว ซึ่งมีผลต่อการทำงานที่ง่ายขึ้นโดย Grundfos Dedicated Control แต่ทว่าชุดควบคุมที่ติดตั้งไม่สามารถสนับสนุนแนวคิดการทำงานแบบนี้ได้ ดังนั้นเราตัดสินใจที่จะเชื่อมต่อไปยังตัวแปลงความถี่ตัวเดียวเท่านั้น ซึ่งใช้สำหรับการควบคุมปั๊มน้ำเสียตัวเดียวเท่านั้น ขณะที่ปั๊มตัวที่สองนั้นมีการทำงานตรงข้ามกัน และตัวที่สามจะถูกปิดการทำงานเนื่องจากอัตราการไหลที่ต่ำ ระบบนี้ไม่ได้รวมการทำงานแบบสลับกัน

เมื่อสิ้นสุดปี2010 กรุนด์ฟอสและคูลดิกายูเด็นส์เอสไอเอได้เข้าสู่ขั้นตอนที่สองของโครงการนี้ แผนการรวมถึงการใช้งานปั๊มตัวที่รองร่วมกับตัวแปลงความถี่และอัพเกรดระบบ Grundfos Dedicated Control เดิมที่มีอยู่ เป็นเวอร์ชั่นใหม่

ดังนั้นผู้อำนวยการด้านเทคนิค มร.อากริส อัลสนูซาร์ สามารถตั้งให้ระบบทำงานร่วมกับตัวแปลงความถี่หลายตัว เช่นเดียวกับขั้นตอนที่สามถูกดำเนินการที่ปลายปี 2010 ที่ขั้นตอนนี้มีการตัดสินใจที่จะใช้สถานีสูบน้ำเสียใหม่สามสถานีพร้อมกับปั๊มและใช้โมดูล Grundfos SLV-E AutoAdapt CIU271 สถานีทั้งหมดถูกเชื่อมต่อไปยังระบบ Grundfos Remote Management

ผลที่ได้

ระบบที่ติดตั้ง (Grundfos Dedicated Control และ Grundfos GRM) สามารถที่จะสร้างระบบช่วยแก้ปัญหาที่ปลอดภัยและมีเสถียรภาพ การร้องขอหลักจากลูกค้าเกี่ยวกับภาพโดยรวมของกระบวนการปฏิบัติงานของโรงบำบัดน้ำเสียจากสำนักงานของพวกเขาก็สามารถทำได้อย่างสมบูรณ์ ต้องขอบคุณระบบ Grundfos GRM ทางคูลดิกายูเด็นส์เอสไอเอได้กล่าวว่า "ระบบ Grundfos GRM ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย การตัดสินใจในการตัดตั้งระบบ Grundfos GRM ในแผนการของเราอิงจากความง่ายของระบบและความสัมพันธ์ที่มีมาก่อนหน้านี้กับทางกรุนด์ฟอส นอกจากนี้เรายังมองเห็นมุมมองสำหรับ Grundfos GRM ที่ถูกนำมาใช้พร้อมกับปั๊มอื่นๆ ซึ่งเป็นระบบปั๊มที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเรา"

Grundfos Remote Management (GRM)

ด้วยการใช้งานระบบการจัดการระยะไกลที่มีเสถียรภาพและเชื่อถือได้ คุณจะสามารถเฝ้าตรวจสอบและจัดการระบบปั๊มของคุณจากคอมพิวเตอร์ที่มีอินเตอร์เน็ตโดยมีราคาถูกมาก ระบบ Grundfos Remote Management เป็นระบบที่คุ้มค่าการลงทุนและเป็นวิธีการที่ง่ายสำหรับการเฝ้าตรวจสอบและการจัดการระบบการติดตั้งปั๊มในอาคารพาณิชย์ ในระบบจ่ายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำเสีย ซึ่งสามารถลดความจำเป็นในการเฝ้าตรวจสอบในสถานที่จริงและในกรณีเหตุการณ์ที่มีการเตือนหรือการแจ้งเตือนบุคคลที่เกี่ยวข้องก็จะได้รับการแจ้งเตือนโดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับระบบเฝ้าตรวจสอบที่อิงจากโทรศัพท์มือถือแล้ว ระบบนี้มีข้อดีและฟังก์ชั่นการใช้งานที่กว้างกว่า สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการระบบทำงานอัตโนมัติระยะไกล ระบบGrundfos Remote Management ยังเป็นระบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเฝ้าตรวจสอบและควบคุมระยะไกลที่ทำงานได้แตกต่างจากระบบ SCADA แบบเดิม

การลงทุนเริ่มต้นมีค่าน้อยมากและค่าธรรมเนียมคงที่ต่ำมากครอบคลุมการจราจรข้อมูล ต้นทุนการเช่าพื้นที่ระบบอินเตอร์เน็ตและการสนับสนุนระบบ รวมถึงการสำรวมข้อมูลทั้งหมด

อินเตอร์เฟสการสื่อสาร CIU271 ทำให้การแปลงข้อมูลระหว่างระบบ GPRS/SMS จากปั๊มกรุนด์ฟอสของคุณและชุดควบคุมสามารถทำงานได้ บอร์ดอินพุทและเอ้าท์พุดอเนกประสงค์ที่รวมอยู่ในตัว ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อตัวเซ็นเซอร์เข้ากับสวิตซ์ได้

 

หัวข้อ :

The Grundfos Remote Management (GRM) connects pumps and people. It's an internetbased system to monitor pumps in wastewater, water treatment, mining and construction, irrigation and building services applications.

สถานที่ตั้ง :

Kuldīga, Latvia

บริษัท:

Kuldīgas Ūdens SIA

CIU Remote Management

GRM advantages at a glance

Grundfos Remote Management (GRM):

  • Low installation and service costs
  • Opportunity to review the operation of the systems from anywhere you have internet connection
  • High level of system security, since its activity is maintained from IT professionals
  • Saving trips and service visits to installations - able to maintain the system from any computer with internet connections (e.g. system re-start and basic configuration)
  • Schedule graphs helps to understand and optimize system performance
  • In parallel the system is being monitored by Grundfos – a professional pump company
Grundfos Remote Management
Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการโซลูชั่นที่คล้ายกันกรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่

บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการโซลูชั่นที่คล้ายกันกรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่

บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th