การเกษตรชลประทาน

การเกษตรชลประทาน

ทำให้การชลประทานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การเลือกปั๊มน้ำสำคัญมากเพื่อให้แน่ใจว่าแผนผังระบบชลประทานของเกษตรกรเป็นไปตามความจำเป็นของการเพาะปลูกของพวกเขาและให้ประสิทธิภาพดีที่สุด แต่จะยิ่งมั่นใจในความจำเป็นเหล่านี้ หากปั๊มน้ำทำงานเหมาะสมกับระบบชลประทาน แรงดันของการไหลต่ำอยู่เสมอ และใช้อุปกรณ์ควบคุม  
 
โซลูชั่นปั๊มซับเมอร์ส Grundfos ออกแบบมาเพื่อทำงานรวมเข้ากับระบบชลประทานทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์แบบ จึงมั่นใจได้ว่าปั๊มน้ำยังคงใช้พลังงานต่ำ ลดต้นทุนดำเนินงาน รักษาแรงดันของระบบ และส่งมอบระบบปกป้องประสิทธิภาพสูงเพื่อป้องกันมอเตอร์เสียหาย 
 
เราจัดหาโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนน้ำและแหล่งจ่ายไฟไม่เสถียร ระบบอัจฉริยะนี้ช่วยให้คุณแน่ใจได้ว่าลูกค้าของคุณจะวางใจได้และมีระบบสูบจ่ายน้ำที่ต้นทุนต่ำด้วยการใช้พลังงานทดแทน