ปรับปรุงประสิทธิภาพ

การค้นหา

สำหรับการประหยัดพลังงาน

ระบบสูบจ่ายน้ำโดยทั่วไป การใช้พลังงานไม่สอดคล้องความเป็นจริงกับศักยภาพด้านการประหยัดพลังงาน อาจมีสาเหตุมาจากการเลือกปั๊มผิด เลือกขนาดไม่เหมาะสมกับการใช้งานจริง เพราะฉะนั้น SP Energy Check Tool จะสามารถช่วยในเรื่องการประหยัดพลังงานระบบปั๊มน้ำให้แก่ท่านได้

คุณสามารถประหยัดได้เท่าไร

กรอกข้อมูลปั๊มน้ำเพื่อคำนวณระดับศักยภาพการประหยัด โดยข้อมูลต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ถ้ามีปั๊มน้ำมากกว่า 1 ตัวในระบบของท่าน ท่านสามารถเพิ่มได้ที่มุมขวาด้านบน

ระดับศักยภาพด้านการประหยัดพลังงาน

ต่ำ สูง

ท่านต้องการทราบศักยภาพด้านการประหยัดพลังงานเพิ่มเติมหรือไม่

ผลลัพท์ที่ได้นี้เป็นเพียงสัญญาณบ่งบอกเท่านั้น ท่านสามารถติดต่อทีมงานผู้เชี่ยวชาญ Energy Check เพื่อทำการตรวจสอบระบบปั๊มน้ำของท่านว่าสามารถประหยัดพลังงานได้อีกอย่างมาก


ไปที่ Grundfos Product Center

ต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้าพบ

โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียดเพื่อทราบผลการประหยัดที่มีความแม่นยำและถูกต้อง โปรดกรอกชื่อผู้ติดต่อ และทางทีมงาน Energy Check ของกรุนด์ฟอส จะติดต่อท่านกลับโดยเร็ว

ขอบคุณสำหรับการนัดประชุม

ทีมงาน Energy Check จะติดต่อท่านกลับภายใน 5 วันทำการ