วารสาร Pump City Online

PUMP CITY BULLETIN 

วารสารอิเล็กทรอนิคส์โฉมใหม่จากกรุนด์ฟอส ราย 3 เดือน
เป็นวารสารบอกเล่าเรื่องราว ข่าวสาร กิจกรรมทั้งภายใน
และภายนอก อัพเดทนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุดจากกรุนด์ฟอส จัดส่งถึงกล่องจดหมายอีเมล์
ของท่าน