PUMP CITY BULLETIN Vol.002

Pumpcity Bulletin Vol.002

PUMP CITY BULLETIN Vol.002

Pump City Bulletin Vol 002 ฉบับเดือน สิงหาคม 2558

 

01.งานสัมมนาเปิดตัวระบบเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน Engineer to Asia - Booster Launch ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก > อ่านต่อ

02. GRUNDFOS ENERGY CHECK ช่วยท่านประหยัดพลังงานได้ถึง 30-50% > อ่านต่อ

03. Medium SP ปั๊มน้ำบาดาลสเตนเลสกรุนด์ฟอส ประสิทธิภาพสูงเรื่องการประหยัดพลังงาน >อ่านต่อ

04. งานสัมมนา > อ่านต่อ

05. โครงการเพื่อสังคม CSR (Corporate Social Responsibility)  > อ่านต่อ