เครื่องมือช่วยเลือกปั๊มน้ำรูปแบบใหม่ - Grundfos Product Center

19/05/2014

เครื่องมือช่วยเลือกปั๊มน้ำรูปแบบใหม่ Grundfos Product Center - Grundfos จะทำการเปิดตัวเครื่องมือช่วยเลือกปั๊มน้ำรูปแบบใหม่ Grundfos Product Center ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 นี้

Watch a sneak peek below:

Grundfos จะเปิดตัวเครื่องมือช่วยเลือกปั๊มน้ำรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยให้ท่านค้นหาข้อมูลผ่านทาง :
• Quick Search (ค้นหาด่วน) – ค้นหาปั๊มที่เฉพาะเจาะจง, หาขนาดและข้อมูลของปั๊มเปลี่ยนทดแทนได้
• Liquid Guide(คู่มือค้นหาปั๊มจากค่าของเหลว) – ใส่ค่าของอัตราของเหลวของอุณหภูมิและความเข้มข้นเพื่อค้นหาปั๊มที่ต้องการ
• Quick Size (ค้นหาขนาด) – เพียงแค่ใส่ค่าและอัตราการไหลของปั๊มน้ำที่ท่านต้องการ  ระบบจะค้นหาปั๊ม Grundfos ที่ตรงกับความต้องการให้ทั้งหมด
• Customized Results (ผลการค้นหาที่กำหนดเอง) – ผลการค้นหาจะถูกแบ่งออกเป็นสำหรับการค้นหาปั๊มจากราคา ปั๊มที่มีการใช้พลังงานต่ำสุดและปั๊มที่มีจุดคุ้มทุนต่ำสุด