MAGNA3 – อนาคตของระบบปั๊ม

magna 3
ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ

ประสิทธิภาพระดับดีที่สุด

ระบบปั๊มหมุนเวียน MAGNA3 รุ่นใหม่เป็นระบบปั๊มหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับการใช้งานใน
อาคารพาณิชย์ในตลาดปัจจุบันนี้

โดยการรวมกันกับความน่าเชื่อถือของกรุนด์ฟอสที่มีชื่อเสียงระดับโลกแล้ว ทำให้ MAGNA3 เป็นปั๊มที่น่า
สนใจอย่างมากสำหรับทุกคนที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับผลตอบแทนการลงทุนที่เร็วและมีต้นทุนตลอดอายุการ
ใช้งานที่ต่ำ


การรวมกันของประสิทธิภาพและความสบายที่เกิดขึ้นได้โดย AUTODAPT ซึ่งเป็นโหมดการควบคุม
อัจฉริยะที่ประดิษฐ์ขึ้นมาโดยกรุนด์ฟอส

AUTODAPT ทำงานโดยการปรับตั้งเส้นโค้งแรงดันตามสัดส่วนอย่างต่อเนื่องและทำการตั้งค่าเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยไม่ทำให้ความต้องการในเรื่องความสะดวกสบายลดลง การตั้งค่าที่ได้จากโรงงานนี้
จะช่วยตัดความจำเป็นในการปรับตั้งค่าด้วยมือลงได้ถึง 80% ในระบบที่ทำการติดตั้งทั้งหมด

เส้นโค้งแรงดันตามสัดส่วน AUTODAPT ซึ่งเป็นค่าที่ถูกตั้งค่าจากโรงงาน มีจุดตั้งค่าที่ 55% ของแรงดันน้ำสูงสุดของปั๊ม ซึ่งระบบสามารถทำงานได้ถึงกราฟเส้นโค้งสูงสุด จุดทำงาน (Duty point) จะเกิดขึ้นตามกราฟ
เส้นโค้งนี้และจะมีการสร้างกราฟเส้นโค้งแรงดันตามสัดส่วนใหม่ที่อิงจากจุดทำงานของระบบใหม่ และจาก
จุดนี้กระบวนการจะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง

ช่วงการใช้งานและการใช้งาน

ช่วงการใช้งานและการใช้งาน

Performance Range
กราฟเส้นโค้งสมรรถนะช่วงการใช้งานของ MAGNA3 ภาพโดยรวมของช่วงการใช้งาน MAGNA3 – แบบเดี่ยว, แบบคู่, แบบหล่อ, แบบสแตนเลส (NB: ไม่ ปรากฏ)

การขยายช่วงการใช้งานนี้หมายถึงความง่ายขึ้น
ในการกำหนดขนาดที่ถูกต้องของ MAGNA3
สำหรับจุดทำงานต่างๆ

MAGNA3 เป็นระบบปั๊มทำงานครบวงจรโดยมีตัวหมุนเวียนแบบเดี่ยวและแบบคู่ที่แตกต่างกันกว่า 150 แบบ
ที่อยู่ในตัวเรือนแบบเหล็กหล่อและเหล็กสแตนเลส โดยระดับแรงดันน้ำสูงสุดได้มีการเพิ่มขึ้นเป็น 18 เมตร
และมีอัตราการไหลอยู่ที่ 70 ลบ.ม./ชั่วโมง ปั๊มทำงานแบบคู่ที่ทำงานเต็มพิกัดทำให้มีพื้นที่สมรรถนะใหญ่ขึ้น
กว่าเดิม ความง่ายขึ้นในการกำหนดขนาดที่ถูกต้องของ MAGNA3 สำหรับจุดทำงานต่างๆ

คล้ายกับรุ่นก่อนหน้านี้ MAGNA3 มีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานเพื่อทำความร้อนและความเย็นเช่น
เดียวกับระบบหมุนเวียนน้ำร้อนในบ้านเรือน ปั๊มได้ถูกออกแบบเพื่อรับมือกับของเหลวที่มีอุณหภูมิต่ำถึง
-10°C ซึ่งทำให้ปั๊มรุ่นนี้มีความเหมาะสมสำหรับทั้งงานด้านอุตสาหกรรมและเป็นระบบปั๊มจ่ายความร้อนใต้
พื้น
นอกจากนี้อุณหภูมิของของเหลว (-10 ถึง +110C) ยังไม่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อม (0 ถึง 40C)
เนื่องจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับปั๊มรุ่นนี้เป็นระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ

การอัพเกรดส่วนประกอบ

การอัพเกรดส่วนประกอบ

Extruded view of MAGNA3
มุมมองสามมิติของ MAGNA3 ที่แสดงให้เห็นส่วนประกอบจากโบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ MAGNA3

MAGNA3
ใบพัด ระบบไฮโดรลิคส์ของตัวเรือนปั๊ม และมอเตอร์ของ MAGNA3 มีการปรับจุดทำงานที่เหมาะสมร่วมกัน
โดยใช้การวิเคราะห์การไหลและเครื่องมือการพัฒนาแบบ 3D ใบพัดใหม่ได้มีการออกแบบสำหรับความเร็ว
รอบ (RPM) ที่สูงขึ้นและถูกผลิตขึ้นจากวัสดุคอมโพสิต ใบพัดก็ได้มีการปรับปรุงด้วยเช่นกัน โดยการเปลี่ยน
จากการออกแบบ 2D ก่อนหน้านี้เป็นการออกแบบ 3D แบบใหม่พร้อมกับใบพัดรูปโค้ง

โรเตอร์แม่เหล็กถาวรทำให้มั่นใจได้ถึงค่าการลื่นไถลที่มีค่าเป็นศูนย์ระหว่างโรเตอร์และสนามแม่เหล็กของ
ขดลวดสเตเตอร์แบบอัดแน่นและยังให้แรงบิดที่แข็งแรงอย่างมากพร้อมกับอัตราการสิ้นเปลืองไฟฟ้าที่ต่ำ


โรเตอร์ที่ผลิตจากวัสดุคอมโพสิตเสริมใยคาร์บอนแบบใหม่สามารถที่จะลดการสูญเสียกำลังและส่งเสริมให้มี
ประสิทธิภาพด้านพลังงานสูงขึ้น

ขดลวดสเตเตอร์แบบอินสล็อตสามารถที่จะป้องกันการสูญเสียความร้อนที่จะเกิดขึ้นในปั๊มโดยทองแดงส่วน
เกินที่อยู่ภายในแกนเหล็ก

ตัวเซ็นเซอร์แรงดันค่าต่างแบบรวมที่พัฒนาขึ้นมาโดยกรุนด์ฟอสสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพโดยการ
ประมาณค่าอัตราการไหลที่เที่ยงตรงเป็นอย่างมาก

การระบายความร้อนด้วยอากาศสำหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถที่จะขยายช่วงอุณหภูมิการใช้งาน
ของเหลวของปั๊มสูงถึง -10 ถึง +110C

ชุดแพ็คเกจ I/O ที่ได้รับการปรับปรุงโดยมีอินพุตแบบอนาล็อก 1 ตัว (0-10 V หรือ 4-20 mA) (แหล่งจ่าย
ไฟฟ้าติดตั้งสำเร็จภายใน) เอาต์พุตแบบรีเลย์กำหนดการทำงานแยกกันอิสระ 2 ตัว และอินพุตแบบดิจิตอล 3
ตัว

โมดูลสล็อต CIM สำหรับการเชื่อมต่อโดยตรงกับเกตเวย์แบบ BMS โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
โปรโตคอลภายนอก

(INSERT LINK) สำหรับบัญชีรายการที่ครบสมบูรณ์ของการอัพเกรดส่วนประกอบของ MAGNA3 กรุณาดู
เพิ่มเติมที่โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถหาได้จากที่นี่ (http://www.grundfos.com/products/find-product/
magna3.html)

 

การจำกัดการไหลและมาตรวัดพลังงานความร้อน

การจำกัดการไหลและมาตรวัดพลังงานความร้อน

 

pump, throttling valve, meter
ไอคอน 3 ตัวจากโปรชัวร์ของผลิตภัณฑ์ – ปั๊ม วาล์วปีกฝีเสื้อ และมาตรวัด

คุณสมบัติใหม่ของ MAGNA3 2 ประการช่วยในการลดความซับซ้อนของระบบและทำให้ MAGNA3 เป็น
มากกว่าปั๊มน้ำ

ฟังก์ชั่น FLOWLIMIT ใหม่และโหมดการควบคุม FLOWADAPT (AUTODATP พร้อมกับค่าจำกัดการ
ไหลสูงสุด) ยอมให้คุณสามารถตั้งค่าจำกัดการไหลสูงสุดสำหรับปั๊ม MAGNA3 ของคุณ สิ่งนี้จะเป็นการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานโดยรวมและช่วยตัดความจำเป็นสำหรับการใช้วาล์วปีกผีเสื้อในระบบซึ่ง
ใช้ MAGNA3 เป็นปั๊มยกระดับแรงดัน

ในโหมดการควบคุมนั้น ฟังก์ชั่น FLOWLIMIT จะช่วยคุณแก้ไขปัญหาเรื่องการหาจุดสมดุลของจุดตั้งค่า
ซึ่งปั๊มต้องไม่ทำงานสูงกว่าค่าอัตราการไหลที่คุณป้อนเข้าไป

MAGNA3 ยังมีคุณสมบัติเกี่ยวกับมาตรวัดพลังงานความร้อนติดตั้งในตัวที่สามารถเฝ้าตรวจสอบการกระ
จายตัวของพลังงานความร้อนของระบบและอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงค่าไฟฟ้าที่เกิด
ขึ้นจากความไม่สมดุลของระบบ สิ่งนี้จะช่วยคุณประหยัดต้นทุนการติดตั้งอุปกรณ์วัดพลังงานแยกต่างหาก
ภายในระบบของคุณ

ในการใช้ฟังก์ชั่นมาตรวัดพลังงานความร้อน คุณจำเป็นต้องเพิ่มตัวเซ็นเซอร์ภายนอกเพื่อทำการวัด
อุณหภูมิของเหลวในท่อส่งคืน

มาตรวัดพลังงานความร้อนติดตั้งภายในเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการหาจุดทำงานที่เหมาะสมของ
ระบบแต่ไม่สามารถใช้เพื่อลดค่าไฟฟ้าเป็นจุดประสงค์หลักได้

 

การควบคุมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

การควบคุมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

Overview – iPhone, Android, iPod touch + dongle
ภาพโดยรวม – iPhone, Android, iPod Touch + แท่นเชื่อมต่อ

มีลักษณะเช่นเดียวกับปั๊มอิเล็กทรอนิกส์ของกรุนด์ฟอสอื่นๆ MAGNA3 สามารถถูกเฝ้าตรวจสอบและ
ควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่น Grundfos GO ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจาก App Store และ
Google Play


Grundfos GO ทำให้คุณสามารถควบคุมปั๊มผ่านระบบไร้สายและเข้าถึง
เครื่องมือออนไลน์ Grundfos ขณะเดินทาง

สำหรับการใช้งานแอพพลิเคชั่นอย่างสมบูรณ์แบบ คุณจำเป็นต้องมี Mobile Interface (ตัวเชื่อมต่อ) ที่
เหมาะสมสำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน iPhone หรือ Android หากคุณไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเป็นของตัว
เอง ทางกรุนด์ฟอสก็ยังมี Grundfos GO ทำงานผ่านระบบ iPod Touch ที่สมบูรณ์แบบ

Grundfos GO ทำให้คุณสามารถควบคุมปั๊มผ่านระบบไร้สายและเข้าถึงเครื่องมือออนไลน์ Grundfos ขณะ
เดินทาง

Grundfos GO ยอมให้คุณตั้งชื่อปั๊มแต่ละตัวสำหรับการอ้างอิงที่ง่ายขึ้น และในสถานที่ทำงานจริงนั้นเมื่อมี
ปั๊มหลายตัวถูกควบคุมผ่าน Grundfos GO ฟังก์ชั่นการพระพริบที่ติดตั้งภายในบนจอแสดงผลของปั๊มทำให้
คุณสามารถทราบว่าปั๊มตัวใดที่เป็นเป้าหมายสำหรับแอพพลิเคชั่นดังกล่าว

คุณยังได้รับข้อมูลสถานการณ์จริงจากปั๊มของคุณโดยตรงจากหน้าจอของคุณรวมถึงจุดทำงาน ข้อมูล
ประวัติการทำงาน อัตราการสิ้นเปลืองไฟฟ้า ความเร็วและอุณหภูมิของปั๊ม

ข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้สามารถเก็บรวบรวมในลักษณะที่สอดคล้องกับรายงาน ซึ่งต้องขอบคุณฟังก์ชั่น PDF
Generator ที่ติดตั้งในระบบ โดยรายงานแบบ PDF สามารถนำมาใช้งานร่วมกับคนอื่นๆ ส่งจดหมายตาม
ที่อยู่อีเมล์ของคุณเองหรือพิมพ์ออกไปยังเครื่องพิมพ์เมื่อคุณกลับไปยังออฟฟิศของคุณ

 


    Facebook Twitter LinkedIn