ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Buy more get free TV 42”

24/09/2015

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี  Buy more get free TV 42”

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Buy more get free TV 42” (ซื้อปั๊มน้ำกรุนด์ฟอสรุ่น CMB-PT ยิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์มาก)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.grundfos.co.th และทาง

Grundfos Instargram : grundfosth

 

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล LED TV 42” Panasonic ได้แก่

1)คุณกุหลาบ กำทอง จ.อุตรดิตถ์

2)คุณคุณากร บูรณารมย์ จ.อุตรดิตถ์

 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลปลอบใจ เสื้อยืดปั๊มน้ำกรุนด์ฟอส ได้แก่

1)คุณเสรี วัฒนวรางศิกูร กรุงเทพฯ

2)คุณกิตติชัย มูลวิริยกิจ กรุงเทพฯ

3)คุณอัษฎาวุธ พงษ์พิริยไพบูลย์   ปทุมธานี

4)คุณวรวรรณ พงษ์เสวลักษณ์ กรุงเทพฯ

5)คุณพูนยศ งามเกษม กรุงเทพฯ

 

เงื่อนไขการขอรับรางวัล

1)ผู้โชคดีได้รับรางวัล LED TV 42” จะต้องมารับรางวัลด้วยตัวเอง โดยนำสำเนาบัตรประชาขน, สำเนาทะเบียนบ้าน และใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีแสดงเพื่อขอรับรางวัล กรณีให้ผู้อื่นมารับแทนจะต้องมีหนังสือมอบฉันฑะ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบฉันฑะ และผู้รับมอบฉันฑะมิฉะนั้นถือเป็นโมฆะ

2)ผู้ที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าสินค้า

3)รางวัลไม่สามารถเปลี่ยน หรือ ถอน เป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

4)ทางบริษัทฯ จะทำการติดต่อไปยังท่าน หลังจากประกาศรายชื่อ เพื่อนัดมารับรางวัลที่บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด

5)สำหรับรางวัลปลอบใจ ทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้กับท่านทางไปรษณีย์