พิธีเปิดโครงการต้นแบบเครื่องกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

23/02/2016

พิธีเปิดโครงการต้นแบบเครื่องกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ อบต. เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี